Filmopnames maken

Wilt u filmopnames maken in Gooise Meren? Bijvoorbeeld voor een reclamespotje of serie? Meld dit dan bij de gemeente. U geeft door wanneer, waar en hoe laat u gaat filmen en waar de filmopnames over gaan. U levert een verkeersplan in als u een straat wilt afsluiten. Na uw melding krijgt een e-mail van ons. Daarin staat of wij u toestemming geven. U mag pas filmen als u onze toestemming heeft.

Voorwaarden opnames maken

 • Gelden voor alle filmopnames en foto-opnames. Vooral filmopnames waar de omgeving last van kan hebben, bijvoorbeeld door:
  • Het afzetten van wegen
  • Het parkeren van grote wagens
 • Korte opnames van de pers vallen er niet onder
 • Filmopnames mogen tussen 7.00 en 22.00 uur 
 • De opnames mogen maximaal 3 werkdagen en 1 weekenddag duren
 • Meld de opnames minimaal 4 weken vóórdat u gaat filmen
 • Filmopnames mogen maximaal 3 keer in 1 jaar op hetzelfde adres of in dezelfde straat. Maakt niet uit wie de opnames maakt
 • Personen die bij de filmploeg horen moeten duidelijk te herkennen zijn

Geen eten, tafels en stoelen op openbare weg

 • U mag geen eten klaarmaken op de openbare weg
 • U mag geen tafels en stoelen plaatsen op de openbare weg
 • Gebruik een cateringbus, die u in een parkeervak of op eigen terrein plaatst
 • Of ga naar de horeca in gemeente Gooise Meren

Afval niet in openbare afvalbak

Als u afval heeft, dan neemt u het mee. Gooi het niet in de openbare afvalbakken.

Verkeer en parkeren

 • U parkeert in de parkeervakken of op de parkeerstroken
 • Brandweer, politie en ambulance moeten erlangs kunnen. Als ze er niet langs kunnen:
  • Maak een verkeersplan waar de omleiding in staat
  • Afdeling Verkeer van de gemeente, brandweer, politie en ambulance moeten het verkeersplan goedkeuren
 • U heeft toestemming nodig van de gemeente:
  • Als u wegen wilt afzetten
  • Als u parkeerplaatsen wilt reserveren
  • Als u borden wilt plaatsen
  • Als u wilt stremmen op shot (als er een opname is mag het verkeer er niet langs)
 • Als u borden mag plaatsen dan regelt en plaatst u ze zelf. En u haalt ze dezelfde dag weer weg
 • Materiaalwagens en grote voertuigen plaatst u zoveel mogelijk op eigen terrein
 • Personenauto’s en auto’s die niet horen bij de filmopnames plaatst u op een parkeerterrein of in een parkeergarage
 • Wilt u parkeerplaatsen of opritten van bewoners gebruiken? Vraag eerst om toestemming
 • Verkeersregelaars:
  • Moeten een certificaat hebben
  • Zijn duidelijk te herkennen
 • Busroutes mag u niet afsluiten. Als dit toch nodig is dan moet u hier goede redenen voor hebben
 • Gebiedsontsluitingswegen mag u niet afsluiten

Klachten en schade

 • Klachten die over de filmopnames gaan lost u zelf op
 • Is er door de filmopnames schade aan eigendommen van de gemeente? Dan bent u verantwoordelijk voor de gevolgen
 • Het kan zijn dat u moet stoppen met filmen:
  • Als er klachten komen
  • Als u zich niet aan de regels houdt

Andere vergunningen of ontheffingen

Vergunningen of ontheffingen die u misschien nodig heeft:

Bewonersbrief

U doet 2 weken vóór het filmen een bewonersbrief in de bus:

 • In de straat waar u gaat filmen
 • In de straten eromheen
 • In de straten waar u gaat parkeren

Wat er in de brief staat:

 • Een contactpersoon
 • Waarvoor u filmopnames maakt
 • Wanneer u gaat filmen
 • Hoe laat u begint en stopt met filmen
 • Wanneer u begint met opbouwen en klaar bent met afbouwen

Melden filmopnames

Meld via het contactformulier dat u filmopnames wilt maken:

 • Kies bij 'waar gaat uw vraag over' voor ‘Vergunningen’
 • Geef door:
  • Waar de filmopnames over gaan
  • Wanneer u gaat filmen
  • Hoe laat u begint en stopt met filmen
  • Wanneer u begint met opbouwen en klaar bent met afbouwen
 • Wat u meestuurt:
  • Een tekening met de situatie op verschillende plekken:
   • De plek van de opnames
   • De plek waar de wagens met materiaal staan
  • Kopie van de bewonersbrief
  • Als brandweer, politie en ambulance er niet langs kunnen of als u een weg afsluit:
   • Een verkeersplan met omleiding. Waar is de omleiding en hoe maakt u dat duidelijk?
   • Een tekening met de plaats van de borden, schrikhekken, verkeersregelaars en omleiding

Behandeling melding

 • U krijgt een e-mail van ons. Daarin staat of we u toestemming geven voor het maken van de filmopnames
 • U mag pas filmen als u onze toestemming heeft

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Ontdek Gooise Meren

Wat er te zien en te doen is in Gooise Meren

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden