Filmopnames maken

Wilt u filmopnames maken in Gooise Meren? Meld dit dan bij de gemeente. U geeft daarbij onder andere de datum, de begintijd en eindtijd van het filmen aan en waar de filmopnames over gaan. Wij laten u per mail weten of wij u toestemming geven. U mag pas filmen als u onze toestemming heeft en als u voldoet aan de voorwaarden. Als u wilt parkeren in een parkeerzone, dan vraagt u een parkeervergunning voor tijdelijke werkzaamheden aan.

Voorwaarden filmopnames

Informeren en klachten van buurtbewoners

 • U informeert de buurtbewoners vooraf per brief over de filmopnames en vermeldt in deze brief uw mobiele telefoonnummer
 • Als buurtbewoners klachten hebben, dan gaat u hier goed mee om. Als het bijvoorbeeld nodig is dat de gemeente een klacht onderzoekt en afhandelt, dan kan het zijn dat u (tijdelijk) met de filmopnames moet stoppen

Parkeren

 • U parkeert in de parkeervakken of op parkeerstroken die daarvoor bedoeld zijn. Een voertuig plus lading langer dan 6 meter of hoger dan 2,4 meter mag niet op de weg staan bij een huis of gebouw, als het voertuig het uitzicht belemmert of als iemand hier op een andere manier last van heeft. Het voertuig mag er alleen staan als dit voor het uitvoeren van de filmopnames nodig is (zie artikel 5:9 van de Algemene Plaatselijke Verordening van Gooise Meren)
 • U zet de weg niet af, u reserveert geen parkeerplaatsen en u plaatst geen borden om parkeervakken af te zetten
 • Materiaalwagens en grote voertuigen plaatst u zoveel mogelijk op eigen terrein
 • Personenauto’s plaatst u op een andere plek, bijvoorbeeld op een parkeerterrein of in een parkeergarage
 • Als u parkeerplaatsen van bewoners wilt gebruiken, dan vraagt u hen eerst om toestemming. Als zij geen toestemming geven zoekt u een andere oplossing
 • Wilt u parkeren in een parkeerzone? Vraag dan een parkeervergunning voor tijdelijke werkzaamheden aan
 • U zorgt ervoor dat de brandweer, ambulance en politie er altijd makkelijk langs kunnen

Niet koken en geen tenten en tafels op openbare weg

Wij vragen u om niet op de openbare weg te koken en geen tenten en tafeltjes op de openbare weg te plaatsen.

Terrein schoon achterlaten

 • Als u afval heeft, dan neemt u dit mee. Gooi dit niet in de openbare afvalbakken
 • Laat alles schoon en netjes achter

Melden filmopnames maken

 • Meld via het contactformulier (kies categorie Vergunningen) dat u filmopnames wilt maken. Geef daarbij aan:
  • De datum
  • De begintijd en eindtijd van het filmen
  • Waar de filmopnames over gaan
 • Lever een tekening in met de situatie op de plek van de opnames (situatieschets met de plek waar de vrachtwagens staan)
 • Wilt u parkeren in een parkeerzone? Vraag dan een parkeervergunning voor tijdelijke werkzaamheden aan
 • U hoort per mail van ons of we u toestemming geven voor het maken van de filmopnames
 • U mag pas filmen als u onze toestemming heeft en als u aan de voorwaarden voldoet

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Ontdek Gooise Meren

Wat er te zien en te doen is in Gooise Meren

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden