Ontheffing geluidhinder

Verwacht u veel geluid te veroorzaken? Bijvoorbeeld tijdens een bouwactiviteit of een openbaar feest? Als uw bedrijf niet onder de Wet milieubeheer of het Activiteitenbesluit milieubeheer valt, vraagt u een ontheffing geluidhinder aan. Vraag de ontheffing per e-mail of brief aan. Stuur de benodigde gegevens mee.

Wat u moet weten

Geen ontheffing nodig

Wel een ontheffing nodig

Gegevens die u doorgeeft

  • Bij welke activiteit u verwacht veel geluid te veroorzaken
  • Waarom u de activiteit wilt uitvoeren
  • Op welke dag en welk tijdstip u de activiteit wilt uitvoeren
  • De plek waar de activiteit plaatsvindt
  • Een situatietekening
  • Bij bouwwerkzaamheden: een akoestisch rapport
  • Uw contactgegevens

Stuur het aanvraagformulier met de benodigde gegevens via het contactformulier of naar:

Gemeente Gooise Meren
Postbus 6000
1400 HA Bussum

Behandeling aanvraag

We behandelen uw aanvraag binnen 8 weken.

Kosten

Een ontheffing geluidhinder kost € 137.