Ontheffing geluidhinder

Verwacht u veel geluid te veroorzaken? Bijvoorbeeld tijdens een bouwactiviteit of een openbaar feest? Als uw bedrijf niet onder de Wet milieubeheer of het Activiteitenbesluit milieubeheer valt, vraagt u een ontheffing geluidhinder aan. Vraag de ontheffing per e-mail of brief aan. Stuur de benodigde gegevens mee.

Wat u moet weten

Geen ontheffing nodig

Wel een ontheffing nodig

Gegevens die u doorgeeft

  • Bij welke activiteit u verwacht veel geluid te veroorzaken
  • Waarom u de activiteit wilt uitvoeren
  • Op welke dag en welk tijdstip u de activiteit wilt uitvoeren
  • De plek waar de activiteit plaatsvindt
  • Een situatietekening
  • Bij bouwwerkzaamheden: een akoestisch rapport
  • Uw contactgegevens

Stuur het aanvraagformulier met de benodigde gegevens via het contactformulier​​​​​​​ of naar:

Gemeente Gooise Meren
Postbus 6000
1400 HA Bussum

Behandeling aanvraag

We behandelen uw aanvraag binnen 8 weken.

Kosten

Een ontheffing geluidhinder kost € 142,50.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

VVV Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden