Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Ontdek Gooise Meren

Wat er te zien en te doen is in Gooise Meren

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van gemeente Bussum, gemeente Muiden en gemeente Naarden

Archief Gooi en Vechtstreek

Doorzoek de historische archieven van Bussum, Muiden, Muiderberg, Naarden en Huizen. Een deel staat online, een deel is beschikbaar via de studiezaal in Naarden

Ontheffing geluidhinder

Verwacht u veel geluid te maken? Bijvoorbeeld tijdens een bouwactiviteit of een openbaar feest? En valt uw bedrijf niet onder de Wet milieubeheer of het Activiteitenbesluit milieubeheer? Vraag dan een ontheffing geluidhinder aan. Dit kan via het contactformulier of een brief. Stuur de gegevens die nodig zijn mee.

Wat u moet weten

Geen ontheffing nodig

Type A of B:

Type C:

  • Als uw bedrijf een inrichting type C is
  • U heeft een omgevingsvergunning milieu nodig. U moet voldoen aan de regels uit deze vergunning

Wel een ontheffing nodig

Gegevens die u doorgeeft

  • De activiteit waarbij u verwacht veel geluid te maken
  • Waarom u de activiteit wilt uitvoeren
  • De dag en de tijd waarop u de activiteit wilt uitvoeren
  • De plek waar de activiteit is
  • Een situatietekening
  • Bij bouwwerkzaamheden: een akoestisch rapport
  • Uw contactgegevens

Stuur uw aanvraag met alle gegevens via het contactformulier (kies categorie Vergunningen) naar de gemeente of naar:

Gemeente Gooise Meren
Postbus 6000
1400 HA Bussum

Behandeling aanvraag

We behandelen uw aanvraag binnen 8 weken.

Kosten

Een ontheffing geluidhinder kost € 164,60.