Ontheffing geluidhinder

Verwacht u veel geluid te veroorzaken? Bijvoorbeeld tijdens een bouwactiviteit of een openbaar feest? Als uw bedrijf niet onder de Wet milieubeheer of het Activiteitenbesluit milieubeheer valt, vraagt u een ontheffing geluidhinder aan. Vraag de ontheffing via het contactformulier of per brief aan. Stuur de benodigde gegevens mee.

Wat u moet weten

Geen ontheffing nodig

Wel een ontheffing nodig

Gegevens die u doorgeeft

  • Bij welke activiteit u verwacht veel geluid te veroorzaken
  • Waarom u de activiteit wilt uitvoeren
  • Op welke dag en welk tijdstip u de activiteit wilt uitvoeren
  • De plek waar de activiteit plaatsvindt
  • Een situatietekening
  • Bij bouwwerkzaamheden: een akoestisch rapport
  • Uw contactgegevens

Stuur uw aanvraag met alle gegevens via het contactformulier (kies categorie Vergunningen) naar de gemeente of naar:

Gemeente Gooise Meren
Postbus 6000
1400 HA Bussum

Behandeling aanvraag

We behandelen uw aanvraag binnen 8 weken.

Kosten

Een ontheffing geluidhinder kost € 153,85

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Ontdek Gooise Meren

Wat er te zien en te doen is in Gooise Meren

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden