Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Ontdek Gooise Meren

Wat er te zien en te doen is in Gooise Meren

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van gemeente Bussum, gemeente Muiden en gemeente Naarden

Archief Gooi en Vechtstreek

Doorzoek de historische archieven van Bussum, Muiden, Muiderberg, Naarden en Huizen. Een deel staat online, een deel is beschikbaar via de studiezaal in Naarden

Exploitatievergunning horeca

U heeft een horeca-exploitatievergunning nodig als u een horecabedrijf start of overneemt of als u nieuwe activiteiten uitvoert. Start u een horecabedrijf waar u alcohol verkoopt of schenkt? Dan heeft u naast een horeca-exploitatievergunning een alcoholwetvergunning nodig.

Wat u moet weten

Wanneer u een horeca-exploitatievergunning nodig heeft:

 • U start een horecabedrijf of neemt een horecabedrijf over
 • De rechtsvorm van het horecabedrijf verandert
 • U gaat uw bedrijf uitbreiden of verbouwen
 • U start een terras of breidt uw terras uit

Wilt u een nieuw horecabedrijf starten en weet u al waar? Kijk dan eerst op omgevingswet.overheid.nl of dat kan op dit adres.

Aanvragen

Documenten die u inlevert bij de aanvraag

Uw gegevens

 • Geldig paspoort, id-kaart of verblijfsvergunning van de ondernemer. Geen rijbewijs
 • Een uittreksel Kamer van Koophandel, niet ouder dan 3 maanden
 • Een koopakte (eigendomsakte) of een pachtcontract of huurcontract van het horecabedrijf
 • Een bewijs waaruit blijkt dat u eigenaar bent van de inboedel van het horecabedrijf
 • Een verklaring omtrent het gedrag (VOG), niet ouder dan 3 maanden, van de ondernemer

Verklaring omtrent het gedrag

 • Dit is alleen nodig als u geen alcoholwetvergunning aanvraagt
 • U ontvangt het formulier Verklaring omtrent het gedrag van de gemeente

Over uw horecabedrijf

 • Akte van ondernemersvorm
 • Statuten van het horecabedrijf (rechtspersoon)
 • Volmachtverlening waaruit blijkt dat het horecabedrijf voor uw rekening en risico is
 • Jaarverslagen (alleen bij rechtspersonen)
 • Bestuursreglement (alleen door stichtingen of verenigingen)
 • Situatietekening (plattegrond) van het horecabedrijf plus de terrassen die daarbij horen (schaal 1:100, met de maten)
 • Ontruimingsplattegrond (waar zijn vluchtwegen en brandbestrijdingsmiddelen)
 • Ondernemingsplan
 • Aanwezigheid van speelautomaten

Over uw medewerkers

Arbeidsovereenkomsten tussen de exploitant en de werknemers

Uw financiële gegevens

 • Schriftelijke bewijzen van kredietovereenkomsten of overeenkomsten van leningen
 • Een schriftelijk bewijs van inschrijving bij de belastingen voor loonbelastingen of omzetbelasting en het BTW-nummer
 • Verklaring van de Belastingdienst over het betalingsgedrag van de nieuwe ondernemer
 • Aangifte inkomstenbelasting
 • Een financieel plan

Wat er in het financieel plan moet staan

Een investeringsbegroting: een overzicht van de investeringen in:

 • Het perceel
 • De inboedel
 • De voorraad
 • De bewijzen van betalingen van de investeringen

Een liquiditeitsbegroting (rekeningafschriften van de afgelopen 3 maanden).

Formulieren die u invult bij de aanvraag

Stuur de formulieren en de documenten naar vergunningen@gooisemeren.nl.

Behandeling aanvraag

 1. Pas als u alle documenten en gegevens ingeleverd heeft, kunnen wij uw aanvraag behandelen
 2. Wij nemen contact met u op om een gesprek te plannen

Kosten

Een horeca-exploitatievergunning kost € 393,75.