Parkeerterrein gemeentehuis afgesloten op 2 en 3 november 2021

Op 2 en 3 november 2021 kunt u niet parkeren op het plein voor het gemeentehuis door werkzaamheden. Meer over de werkzaamheden en waar u kunt parkeren.

Exploitatievergunning horeca

U heeft een horeca-exploitatievergunning nodig als u een horecabedrijf start of overneemt of als u nieuwe activiteiten gaat uitvoeren. Start u een horecabedrijf waar u alcohol verkoopt of schenkt? Dan heeft u naast een horeca-exploitatievergunning een alcoholwetvergunning nodig.

Wat u moet weten

In de volgende gevallen heeft u een horeca-exploitatievergunning nodig:

 • U start een horecabedrijf of neemt een horecabedrijf over
 • De rechtsvorm van het horecabedrijf wijzigt
 • U gaat uw bedrijf uitbreiden of verbouwen
 • U start een terras of breidt uw terras uit

Wilt u een nieuw horecabedrijf starten en weet u al waar? Kijk dan eerst op ruimtelijkeplannen.nl of dit kan op dit adres.

Aanvragen

Documenten die u inlevert bij de aanvraag

Uw gegevens

 • Geldig paspoort, id-kaart of verblijfsvergunning van de ondernemer. Geen rijbewijs
 • Een uittreksel Kamer van Koophandel, niet ouder dan 3 maanden
 • Een verklaring omtrent het gedrag (VOG), niet ouder dan 3 maanden, van de ondernemer. Dit is alleen nodig als u geen drank- en horecavergunning aanvraagt. U ontvangt het formulier Verklaring omtrent het gedrag van de gemeente
 • Een koopakte (eigendomsakte) of een pachtcontract of huurcontract van het horecabedrijf
 • Een bewijs waaruit blijkt dat u eigenaar bent van de inboedel van het horecabedrijf

Over uw horecabedrijf

 • Akte van ondernemersvorm
 • Statuten van het horecabedrijf (rechtspersoon)
 • Volmachtverlening waaruit blijkt dat het horecabedrijf voor uw rekening en risico is
 • Jaarverslagen (alleen bij rechtspersonen)
 • Bestuursreglement (alleen door stichtingen of verenigingen)
 • Situatietekening (plattegrond) van het horecabedrijf inclusief de terrassen die daarbij horen (schaal 1:100, met duidelijke vermelding van de maten)
 • Ontruimingsplattegrond (aanduiding vluchtwegen en brandbestrijdingsmiddelen)
 • Ondernemingsplan
 • Aanwezigheid van speelautomaten

Over uw medewerkers

Arbeidsovereenkomsten tussen de exploitant en de werknemers

Uw financiële gegevens

 • Schriftelijke bewijzen van eventuele kredietovereenkomsten of overeenkomsten van leningen
 • Een financieel plan, met:
  • Een investeringsbegroting: een overzicht van de investeringen in het perceel, de inboedel, de voorraad en de bewijzen van betalingen van de investeringen
  • Een liquiditeitsbegroting (rekeningafschriften van de afgelopen 3 maanden)
 • Een schriftelijk bewijs van inschrijving bij de belastingen voor loonbelastingen of omzetbelasting en het BTW-nummer
 • Verklaring van de Belastingdienst over het betalingsgedrag van de nieuwe ondernemer
 • Aangifte inkomstenbelasting

Formulieren die u invult bij de aanvraag

Stuur de formulieren en de documenten naar vergunningen@gooisemeren.nl.

Behandeling aanvraag

 • Pas als u alle documenten en gegevens aangeleverd heeft, kunnen wij uw aanvraag in behandeling nemen
 • Wij nemen contact met u op om een intake te plannen

Kosten

Een horeca-exploitatievergunning kost € 349.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Visit Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden