Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Ontdek Gooise Meren

Wat er te zien en te doen is in Gooise Meren

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van gemeente Bussum, gemeente Muiden en gemeente Naarden

Archief Gooi en Vechtstreek

Doorzoek de historische archieven van Bussum, Muiden, Muiderberg, Naarden en Huizen. Een deel staat online, een deel is beschikbaar via de studiezaal in Naarden

Alcoholwetvergunning

Als u alcohol gaat schenken of verkopen in een horecabedrijf, slijterij, sportkantine of buurthuis, heeft u een alcoholwetvergunning nodig. Vóór 1 juli 2021 heette deze vergunning de drank- en horecavergunning.

Wat u moet weten

U vraagt een alcoholwetvergunning aan als u alcohol gaat schenken of verkopen in een:

 • Horecabedrijf
 • Slijterij
 • Sportkantine
 • Buurthuis

Wanneer u ook een alcoholwetvergunning nodig heeft:

 • Als u een horecabedrijf, slijterij, sportkantine of buurthuis overneemt
 • Als u de inrichting van een bestaand horecabedrijf gaat veranderen
 • Als u de ondernemersvorm verandert (bijvoorbeeld van eenmanszaak naar BV)
 • Als iemand anders ondernemer wordt

U kunt geen alcohol schenken in bedrijven die geen alcoholwetvergunning kunnen krijgen. Bijvoorbeeld bij kappers en boekhandels.

Start u een horecabedrijf, dan heeft u eerst een horeca-exploitatievergunning nodig.

Aanvragen

Vul de formulieren in die voor u gelden en stuur deze met alle documenten op naar vergunningen@gooisemeren.nl.

Horeca of slijterij

Sportkantine of buurthuis

Documenten die u meestuurt

 • Kopie geldig paspoort of ID-kaart (geen rijbewijs) van aanvrager en alle (nieuwe) leidinggevenden
 • Kopie diploma sociale hygiëne van alle (nieuwe) leidinggevenden
 • Arbeidsovereenkomsten tussen exploitant en werknemers
 • Situatietekening van het horecabedrijf plus terrassen (schaal 1:100, geef ook duidelijk aan wat de maten zijn)
 • Bouwtekening of plattegrond van horecalocatie of de nieuwe situatie
 • Ventilatierapport (besluit inrichtingseisen)

Horecabedrijf krijgt andere leidinggevende

 • Melding wijziging leidinggevende alcoholwetvergunning (PDF, 73 kB)
 • Kopie geldig paspoort of ID-kaart (geen rijbewijs) van aanvrager en van alle (nieuwe) leidinggevenden
 • Kopie diploma sociale hygiëne van alle (nieuwe) leidinggevenden
 • Arbeidsovereenkomsten tussen exploitant en werknemers

Behandeling aanvraag

 1. Pas als u alle documenten en gegevens ingeleverd heeft, behandelen wij uw aanvraag
 2. Wij nemen contact met u op om een gesprek te plannen

Kosten

 • Alcoholwetvergunning € 297,45
 • Melding van andere leidinggevende € 159,45

Bekijk de verordening Drank- en Horecawet Gooise Meren 2017