Aangepaste dienstverlening

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is onze dienstverlening aangepast. Alleen voor rijbewijzen en reisdocumenten die binnen 14 dagen verlopen of al zijn verlopen kunt u een afspraak maken. Ook kunt u veel producten en diensten online aanvragen.​​​​​​​

Meer weten? Houd de overzichtspagina over corona​​​​​​​​​​​​​​ goed in de gaten!

Rechten en plichten bij uitkeringen

U heeft een uitkering aangevraagd of u ontvangt een uitkering. Dan heeft u bepaalde rechten maar ook verplichtingen waar u aan moet voldoen.

Rechten bij uitkering

Als u niet genoeg geld heeft om van te leven, dan kunt u mogelijk financiële hulp van de gemeente krijgen. Daarnaast heeft u recht op hulp bij het vinden van een baan. Neem contact op met de gemeente om naar de mogelijkheden te vragen.

Plichten en tegenprestaties

Als u een bijstandsuitkering ontvangt, heeft u meestal ook arbeidsverplichtingen. Dat betekent dat u moet werken als u dat kan. In de Participatiewet staan onder andere de volgende verplichtingen:

  • U staat ingeschreven bij een uitzendbureau
  • U bent bereid maximaal 3 uur per dag te reizen
  • U bent bereid te verhuizen voor uw werk
  • U werkt mee aan re-integratie
  • U accepteert of behoudt werk

Lees meer informatie over rechten en plichten Participatiewet-, IOAW- en IOAZ-uitkering.

Voldoet u niet aan 1 of meerdere verplichtingen, dan krijgt u om te beginnen 1 maand geen uitkering. Blijft u niet voldoen aan de verplichtingen, dan krijgt u minder uitkering.

Vrijgesteld van arbeidsverplichtingen

  • U bent alleenstaande ouder met de volledige zorg voor 1 of meer kinderen tot 5 jaar. U moet een aanvraag doen bij de gemeente voor een vrijstelling
  • U kunt niet werken omdat u volledig arbeidsongeschikt bent

Tegenprestaties, onbetaald werk bij uitkering

Als u een uitkering van de gemeente krijgt en u volgt geen re-integratietraject, dan kan de gemeente u vragen een tegenprestatie te leveren. Een tegenprestatie is onbetaald werk dat nuttig is voor de samenleving. Bij een tegenprestatie kunt u denken aan koffie schenken in een buurthuis, leesouder zijn op school of speelplekken in de wijk opknappen.

Meer informatie

Meer informatie voor werkzoekenden: Ondersteuning bij vinden van werk​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Wijzigingen doorgeven

Ontvangt u een bijstandsuitkering? Geef wijzigingen op tijd door. Ook wijzigingen in de situatie van uw partner of kinderen geeft u aan ons door.

  • Geef wijzigingen binnen 2 weken nadat de wijziging is ingegaan aan de gemeente door
  • Geef uw vakantie 4 weken van te voren door

De gemeente kan uw uitkering verlagen, intrekken of terugvragen als u wijzigingen niet (op tijd) doorgeeft. U krijgt dan mogelijk ook een boete. Ga naar Wijziging uitkering of vakantie doorgeve​​​​​​​n​​​​​​​ om wijzigingen door te geven.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Visit Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden