Rechten en plichten bij uitkeringen

U heeft een aanvraag ingediend voor een uitkering voor levensonderhoud. Of u ontvangt een uitkering of aanvulling op uw inkomen tot de voor u geldende norm. Dan heeft u bepaalde rechten maar ook verplichtingen waar u aan moet voldoen.

Wat u moet weten

Het is belangrijk dat u meewerkt aan uw re-integratie, om zo snel mogelijk weer betaald werk te kunnen vinden. Op die manier kan gemeente Gooise Meren zich samen met u inzetten voor het verbeteren van uw situatie.

Ook moet u ons op de hoogte houden van wijzigingen in uw situatie, omdat deze gevolgen kunnen hebben voor uw uitkering. Bijvoorbeeld als uw kind stopt met studeren, u extra inkomsten heeft of gaat verhuizen.

Meer informatie over rechten en plichten Participatiewet-, IOAW- en IOAZ-uitkering (PDF, 127,8 KB).