Rechten en plichten bij uitkeringen

U heeft een aanvraag ingediend voor een uitkering voor levensonderhoud. Of u ontvangt een uitkering of aanvulling op uw inkomen tot de voor u geldende norm. Dan heeft u bepaalde rechten maar ook verplichtingen waar u aan moet voldoen.

Wat u moet weten

Het is belangrijk dat u meewerkt aan uw re-integratie, om zo snel mogelijk weer betaald werk te kunnen vinden. Op die manier kan gemeente Gooise Meren zich samen met u inzetten voor het verbeteren van uw situatie.

Ook moet u ons op de hoogte houden van wijzigingen in uw situatie, omdat deze gevolgen kunnen hebben voor uw uitkering. Bijvoorbeeld als uw kind stopt met studeren, u extra inkomsten heeft of gaat verhuizen.

Meer informatie over rechten en plichten Participatiewet-, IOAW- en IOAZ-uitkering (PDF, 127,8 KB).

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

VVV Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden