Bijstandsfraude

Heeft u een bijstandsuitkering? Dan moet u verschillende zaken bij de gemeente melden. Bijvoorbeeld of u samenwoont, werkt of dure spullen heeft. Doet u dat niet? Dan pleegt u fraude. U krijgt dan een boete.

Wat u moet weten

Wat u moet doorgeven

  • Wijzigingen in uw leefsituatie. Als u gaat samenwonen, dan kan uw uitkering omlaaggaan of helemaal komen te vervallen
  • Wijzigingen in uw werk. Al uw inkomsten moet u doorgeven. Dat geldt ook voor geld dat u verdient met oppassen, bijklussen of een dag via een uitzendbureau werken. Ook vrijwilligerswerk kan invloed hebben op uw uitkering
  • Geld of waardevolle spullen, zoals spaargeld en aandelen, uw auto, sieraden of vakantiehuis. Uw bezittingen mogen niet meer waard zijn dan een bepaald bedrag. Woont u in een koophuis? Daarvoor gelden aparte regels van de Rijksoverheid

Twijfelt u of u een wijziging moet doorgeven? Neem dan contact met ons op via 035 207 00 00 of via het contactformulier.

Geldboete bij uitkeringsfraude

Als u wijzigingen niet of niet op tijd doorgeeft, moet u (een deel van) uw uitkering terugbetalen. En u kunt een boete krijgen. De hoogte van de boete wordt per geval apart beoordeeld, afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Gaat u opnieuw de fout in? Dan wordt u zwaarder bestraft en krijgt u een hogere boete.

Wijziging doorgeven

Bijstandsfraude melden

Vermoedt u dat iemand die een bijstandsuitkering ontvangt fraudeert?

Meld bijstandsfraude bij de gemeente