Bijstandsfraude

Heeft u een bijstandsuitkering? Dan moet u verschillende zaken bij de gemeente melden. Bijvoorbeeld of u samenwoont, werkt of dure spullen heeft. Doet u dat niet? Dan pleegt u fraude. U krijgt dan een boete.

Wat u moet weten

Wat u moet doorgeven

  • Veranderingen in uw leefsituatie. Als u gaat samenwonen, dan kan uw uitkering omlaaggaan of helemaal komen te vervallen
  • Veranderingen in uw werk. Al uw inkomsten moet u doorgeven. Dat geldt ook voor geld dat u verdient met oppassen, bijklussen of een dag via een uitzendbureau werken. Ook vrijwilligerswerk kan invloed hebben op uw uitkering
  • Geld of waardevolle spullen, zoals spaargeld en aandelen, uw auto, sieraden of vakantiehuis. Uw bezittingen mogen niet meer waard zijn dan een bepaald bedrag. Woont u in een koophuis? Daarvoor gelden aparte regels van de Rijksoverheid

Twijfelt u of u een wijziging moet doorgeven? Neem dan contact met ons op via 035 207 00 00 of via het contactformulier.

Geldboete bij uitkeringsfraude

Als u veranderingen niet of niet op tijd doorgeeft, moet u (een deel van) uw uitkering terugbetalen. En u kunt een boete krijgen. De hoogte van de boete wordt per geval apart beoordeeld, afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Gaat u opnieuw de fout in? Dan wordt u zwaarder bestraft en krijgt u een hogere boete.

Wijziging doorgeven

Bijstandsfraude melden

Vermoedt u dat iemand die een bijstandsuitkering ontvangt fraudeert?

Meld bijstandsfraude bij de gemeente

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Ontdek Gooise Meren

Wat er te zien en te doen is in Gooise Meren

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden