Aangepaste dienstverlening

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is onze dienstverlening aangepast. Alleen voor rijbewijzen en reisdocumenten die binnen 14 dagen verlopen of al zijn verlopen kunt u een afspraak maken. Ook kunt u veel producten en diensten online aanvragen.​​​​​​​

Meer weten? Houd de overzichtspagina over corona​​​​​​​​​​​​​​ goed in de gaten!

Melden van fraude

Iemand die een bijstandsuitkering ontvangt, moet veranderingen in zijn of haar situatie actief doorgeven aan de gemeente. Denkt u dat iemand met een bijstandsuitkering fraudeert? Of heeft u het vermoeden dat een zorgaanbieder zich niet aan de regels houdt bij bijvoorbeeld het declareren van kosten? Meld dit dan bij de gemeente. Iedereen kan een melding van fraude doen, ook instanties. Fraude melden kan per brief of telefonisch. Als we twijfelen over het recht op de uitkering of als we ook vermoeden dat een zorgaanbieder fraudeert, dan starten we een onderzoek.

Voorbeelden van fraude

Bijstandsfraude

Voorbeelden van fraude:

 • Als iemand een verandering in zijn of haar inkomen of vermogen niet doorgeeft, bijvoorbeeld dat hij of zij zwart werkt of een dure auto heeft
 • Als iemand niet doorgeeft dat hij of zij in de gevangenis zit
 • Als iemand niet doorgeeft dat zijn of haar gezinssamenstelling veranderd is, bijvoorbeeld dat hij of zij getrouwd of gescheiden is
 • Als iemand doet alsof hij of zij gescheiden is
 • Als iemand een vals adres opgeeft

Fraude door zorgaanbieder

In welke gevallen zou het kunnen dat een zorgaanbieder fraude pleegt?

 • Als de rekening van uw zorgaanbieder niet klopt
 • Als er kosten zijn gedeclareerd voor zorg of ondersteuning die niet is geleverd
 • Als u vermoedt dat een zorgaanbieder opzettelijk de regels overtreedt om er zelf beter van te worden en u daar nadeel van heeft

Gevolgen fraude

 • Geld moet terugbetaald worden
 • Er kan een boete volgen
 • Er kan een strafrechtelijk onderzoek volgen

Fraude melden

Gegevens die u doorgeeft bij bijstandsfraude

Geef zoveel gegevens door over de persoon die volgens u fraudeert:

 • De naam, het adres en de woonplaats
 • De werktijden
 • Gegevens over de auto
 • Gegevens over de inkomsten
 • De naam van degene met wie de verdachte samenwoont

Gegevens die u doorgeeft bij fraude zorgaanbieder

 • De naam van de zorgaanbieder
 • De naam van de budgethouder
 • De naam, het adres, woonplaats, telefoon (als deze gegevens bekend zijn)
 • KVK-nummer

Telefonisch fraude melden

 • Bel het algemene nummer van de gemeente: 035 207 00 00
 • Vraag de medewerker van de gemeente om u door te verbinden met de Sociale Recherche
 • Geef aan de medewerker van de Sociale Recherche door of u de melding van fraude wel of niet anoniem wilt doen

Per brief fraude melden

Stuur een brief (kan ook anoniem) met de gegevens naar:
Gemeente Gooise Meren
T.a.v. de Sociale Recherche
Postbus 6000
1400 HA Bussum

Meld Misdaad Anoniem

U kunt fraude ook melden via Meld Misdaad Anoniem​​​​​​​.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Visit Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden