Melden van fraude

Iemand die een bijstandsuitkering ontvangt, moet veranderingen actief doorgeven aan de gemeente. Denkt u dat iemand met een bijstandsuitkering fraudeert? Of heeft u het vermoeden dat een zorgaanbieder zich niet aan de regels houdt bij bijvoorbeeld het declareren van kosten? Meld dit dan bij de gemeente. Iedereen kan een melding van fraude doen, ook instanties. Fraude melden kan per brief of telefonisch. Als we twijfelen over het recht op de uitkering of als we ook vermoeden dat een zorgaanbieder fraudeert, dan starten we een onderzoek.

Voorbeelden van fraude

Bijstandsfraude

Voorbeelden van fraude:

 • Een verandering in inkomen of vermogen niet doorgeven, bijvoorbeeld zwart werken of een dure auto
 • In de gevangenis zitten en dit niet doorgeven
 • Getrouwd of gescheiden zijn en de verandering in gezinssamenstelling niet doorgeven
 • Iemand zegt gescheiden te zijn, maar dit is niet zo
 • Een vals adres opgeven

Fraude door zorgaanbieder

In welke gevallen zou het kunnen dat een zorgaanbieder fraude pleegt?

 • Als de rekening van uw zorgaanbieder niet klopt
 • Als u moet betalen voor zorg of ondersteuning die u niet heeft gekregen
 • Als u denkt dat een zorgaanbieder opzettelijk de regels overtreedt om er zelf beter van te worden en u daar nadeel van heeft

Gevolgen fraude

 • Geld terugbetalen
 • Een boete
 • Een strafrechtelijk onderzoek

Fraude melden

Gegevens die u doorgeeft bij bijstandsfraude

Geef zoveel mogelijk gegevens door over de persoon die volgens u fraudeert:

 • Naam, adres en woonplaats
 • Werktijden
 • Gegevens over de auto
 • Gegevens over de inkomsten
 • Naam van degene met wie de verdachte samenwoont

Gegevens die u doorgeeft bij fraude zorgaanbieder

 • Naam van de zorgaanbieder
 • Naam van de budgethouder
 • Naam, adres, woonplaats, telefoon (als deze gegevens bekend zijn)
 • KVK-nummer

Telefonisch fraude melden

 • Bel het algemene nummer van de gemeente: 035 207 00 00
 • Vraag of de medewerker u doorverbindt met de Sociale Recherche
 • Geef aan de Sociale Recherche door of u de melding van fraude wel of niet anoniem wilt doen

Per brief fraude melden

Stuur een brief (kan ook anoniem) met de gegevens naar:
Gemeente Gooise Meren
T.a.v. de Sociale Recherche
Postbus 6000
1400 HA Bussum

Meld Misdaad Anoniem

U kunt fraude ook melden via Meld Misdaad Anoniem.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Ontdek Gooise Meren

Wat er te zien en te doen is in Gooise Meren

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden