Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Ontdek Gooise Meren

Wat er te zien en te doen is in Gooise Meren

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van gemeente Bussum, gemeente Muiden en gemeente Naarden

Archief Gooi en Vechtstreek

Doorzoek de historische archieven van Bussum, Muiden, Muiderberg, Naarden en Huizen. Een deel staat online, een deel is beschikbaar via de studiezaal in Naarden

Parkeervergunning mantelzorg

Woont u in een vergunningsgebied en bent u aangewezen op mantelzorg? Dan kunt u mogelijk een Parkeervergunning mantelzorg krijgen. Met deze vergunning kan de mantelzorger makkelijk bij u parkeren. U heeft hiervoor een verklaring nodig.

Neem contact met ons op via 035 207 00 00.

Wat u moet weten

 • De vergunning staat op de naam van de bewoner die mantelzorg nodig heeft
 • Per adres kunt u maximaal 2 vergunningen aanvragen. Een Parkeervergunning mantelzorg komt in de plaats van een Parkeervergunning inwoners
 • Voor een Parkeervergunning mantelzorg heeft u een indicatiebesluit ‘mantelzorg’ van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of een Wmo-beschikking ‘mantelzorg’ nodig. U kunt ook een parkeervergunning Mantelzorg aanvragen als u een verklaring van een huisarts of zorgconsulent hebt waaruit de behoefte aan mantelzorg blijkt
 • De vergunning staat niet op kenteken. U kunt de vergunning dus voor verschillende auto’s gebruiken
 • Een parkeervergunning is alleen geldig in het gebied dat op de vergunning staat. In Bussum-Centrum en in Muiden is de vergunning ook geldig op betaald-parkeerplaatsen
 • De parkeervergunningen zijn 1 kalenderjaar geldig. Als u later in het jaar een vergunning aanvraagt dan betaalt u naar rato
 • Als u meer bezoekers ontvangt dan alleen uw mantelzorgers, dan kunt u een Parkeervergunning voor bezoekers aanvragen

Tijden vergunningparkeren

 • In Naarden en Bussum is parkeren met een vergunning nodig van maandag tot en met zaterdag van 9.00 uur tot 18.00 uur (vrijdag tot 21.00 uur bij winkels in het centrum van Bussum)
 • In Muiden is parkeren met een vergunning nodig van maandag tot en met zondag van 9.00 uur tot 21.00 uur

Plattegronden

Plattegronden parkeergebieden Gooise Meren

Opzeggen

U kunt per 1e van de maand een Parkeervergunning opzeggen. Bij opzeggen vóór 1 september krijgt u het teveel betaalde bedrag terug als u de vergunning uiterlijk de 3e werkdag van de maand waarop de vergunning eindigt inlevert of opstuurt naar de gemeente.

Nodig bij aanvraag

 • Uw identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs)
 • Indicatiebesluit
 • Bankpas. U betaalt met pin

Kosten

Kosten parkeervergunning mantelzorg
Soort parkeervergunning Prijs
Parkeervergunning mantelzorg (voor 1 kalenderjaar) € 40,75
Parkeervergunning bezoekers (bonnenboekje met 25 dagvergunningen) € 29,25