Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Ontdek Gooise Meren

Wat er te zien en te doen is in Gooise Meren

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van gemeente Bussum, gemeente Muiden en gemeente Naarden

Archief Gooi en Vechtstreek

Doorzoek de historische archieven van Bussum, Muiden, Muiderberg, Naarden en Huizen. Een deel staat online, een deel is beschikbaar via de studiezaal in Naarden

Lokale onderscheidingen

De gemeente Gooise Meren kent naast de koninklijke onderscheiding ook lokale onderscheidingen: de Bronzen legpenning, de Zilveren legpenning, vrijwilligersprijzen en de Jongerenonderscheiding. Bij de vrijwilligersprijs zijn er verschillende prijzen per woonplaats: de Kleine Johannes (Bussum), het Naardens Compliment (Naarden), de Muider Roemer (Muiden) en de Muiderbergse Echo (Muiderberg). Ook is er een prijs voor een groep vrijwilligers: de Gooise Meren Prijs.

Bronzen legpenning

De Bronzen legpenning van de gemeente Gooise Meren is bedoeld voor personen, instellingen, verenigingen, bedrijven en stichtingen.

Wat de bronzen legpenning is

Het is een blijk van waardering voor een bijzondere prestatie.

Voorwaarden

 • Het college weet van de bijzondere prestatie van de kandidaat en stelt voor de kandidaat de Bronzen legpenning te geven
 • De kandidaat heeft niet al eerder een Bronzen legpenning gekregen en vindt het leuk een huldiging of felicitatie te krijgen

Legpenning op vast moment of tijdens bijzondere gelegenheid

De kandidaat krijgt de Bronzen legpenning van de burgemeester of de wethouder, op een vast moment in het jaar.

Soms krijgt de kandidaat de Bronzen legpenning tijdens een bijzondere gelegenheid.

Zilveren legpenning

De Zilveren legpenning van de gemeente Gooise Meren is bedoeld voor personen, instellingen, verenigingen en stichtingen.

Wat de zilveren legpenning is

Het is de hoogste blijk van waardering voor langdurige en bijzondere prestaties.

Voorwaarde

Het college stelt de kandidaten voor de Zilveren legpenning voor.

Legpenning op vast moment of tijdens bijzondere gelegenheid

De kandidaat krijgt de Zilveren legpenning van de burgemeester, op een vast moment in het jaar. Het college en het presidium bepalen dit moment.

Soms krijgt de kandidaat de Zilveren legpenning tijdens een bijzondere gelegenheid.

Vrijwilligersprijs

De Vrijwilligersprijs van de gemeente Gooise Meren is een blijk van waardering voor de bijzondere inzet van een vrijwilliger.

Eigen vrijwilligersprijs voor Bussum, Naarden, Muiden, Muiderberg

De woonplaatsen in Gooise Meren hebben ieder hun eigen vrijwilligersprijs.

 • Bussum: de Kleine Johannes
 • Naarden: het Naardens Compliment
 • Muiden: de Muider Roemer
 • Muiderberg: de Muiderbergse Echo

Voorwaarden

Wie kunnen een vrijwilligersprijs krijgen? 1 van de voorwaarden is dat het gaat om officieel, onbetaald, niet verplicht, individueel of georganiseerd vrijwilligerswerk binnen gemeente Gooise Meren.

Een vrijwilliger voorstellen voor de vrijwilligersprijs

Iedereen kan 1 kandidaat voor de vrijwilligersprijs voorstellen.

Tot 1 november kunt u iemand voorstellen voor de vrijwilligersprijs.

Meer informatie of voorstelformulier

Heeft u meer informatie nodig of wilt u het voorstelformulier ontvangen? Neem dan contact op via kabinet@gooisemeren.nl of 035 207 00 00.

College beslist over de vrijwilligersprijzen

Het college van burgemeester en wethouders beslist wie de vrijwilligersprijzen ontvangen. De jury bestaat uit fractievoorzitters van de raad en de wethouder welzijn.

Vrijwilligersprijs tijdens nieuwjaarsreceptie

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van gemeente Gooise Meren krijgen de kandidaten de vrijwilligersprijzen.

Gooise Meren Prijs

De Gooise Meren Prijs is een blijk van waardering voor de bijzondere inzet van een groep vrijwilligers. Bijvoorbeeld een groep vrijwilligers die voor inwoners kookt die het huis niet meer uitkomen.

Niet voor individuele personen of rechtspersonen

De prijs is niet voor individuele personen of rechtspersonen. Daarvoor zijn de andere vrijwilligersprijzen.

Voorwaarden

Wie kunnen de Gooise Meren Prijs krijgen? 1 van de voorwaarden is dat het gaat om officieel, onbetaald, niet verplicht, georganiseerd vrijwilligerswerk binnen gemeente Gooise Meren.

Een groep voorstellen voor de Gooise Meren Prijs

Iedereen kan een groep vrijwilligers voor de Gooise Meren Prijs voorstellen.

Tot 10 december 2023 kunt u iemand voorstellen voor de Gooise Meren Prijs 2023.

Meer informatie of voorstelformulier

Heeft u meer informatie nodig of wilt u het voorstelformulier ontvangen? Neem dan contact op via kabinet@gooisemeren.nl of 035 207 00 00.

College beslist over de Gooise Meren Prijs

Het college van burgemeester en wethouders beslist wie de vrijwilligersprijzen ontvangen. De jury bestaat uit fractievoorzitters van de raad en de wethouder welzijn.

Gooise Meren Prijs tijdens nieuwjaarsreceptie

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van gemeente Gooise Meren krijgt een groep vrijwilligers de Gooise Meren Prijs.

Jongerenonderscheiding

De Jongerenonderscheiding van de gemeente Gooise Meren is een blijk van waardering voor jongeren tot 21 jaar.

Wie de Jongerenonderscheiding kan krijgen

Een jongere die een voorbeeld is voor anderen kan de Jongerenonderscheiding krijgen. Bijvoorbeeld als de jongere voor lange tijd een ander zonder eigen voordeel heeft geholpen. Of een bijzondere inzet heeft laten zien.

Voorbeelden

 • Vaak boodschappen doen voor een zieke of oudere
 • Hond uitlaten van zieke buurman
 • Spelletjes doen met dementerende opa of oma
 • Een actie opgezet voor een goed doel
 • Reddingsactie, iemand uit het water gered, iemand geholpen die in directe nood was
 • Een landelijke prijs gewonnen met een werkstuk
 • Kampioen in een sport geworden
 • Breed bespreekbaar maken van onderwerpen als zinloos geweld, pesten, roken, alcohol

Een jongere voorstellen voor de Jongerenonderscheiding

Iedereen kan een kandidaat voor de Jongerenonderscheiding voorstellen.

Kent u een jongere, bijvoorbeeld via school, sport of vrijwilligerswerk, die waardering verdient?

 1. Neem contact op via kabinet@gooisemeren.nl of 035 207 00 00
 2. Geef aan om wie het gaat, wat de leeftijd is en wat de bijzondere inzet is

Postadres

Gemeente Gooise Meren
t.a.v. Afdeling Kabinet
Postbus 6000
1400 HA Bussum

Beoordeling door jury

Een jury bepaalt welke kandidaat de Jongerenonderscheiding krijgt.

De jury bestaat uit een aantal personen:

 • De wethouder jeugd
 • 1 vertegenwoordiger van een maatschappelijke organisatie binnen Gooise Meren

De wethouder jeugd reikt de Jongerenonderscheiding uit.