Aangepaste dienstverlening

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is onze dienstverlening aangepast. Alleen voor rijbewijzen en reisdocumenten die binnen 14 dagen verlopen of al zijn verlopen kunt u een afspraak maken. Ook kunt u veel producten en diensten online aanvragen.​​​​​​​

Meer weten? Houd de overzichtspagina over corona​​​​​​​​​​​​​​ goed in de gaten!

Overige onderscheidingen en waarderingen

De gemeente Gooise Meren kent naast de koninklijke onderscheiding ook lokale onderscheidingen: de Zilveren legpenning, de Vrijwilligersprijs en de Jeugdprijs. Bij de Vrijwilligersprijs zijn er verschillende prijzen per woonplaats: de Kleine Johannes (Bussum), het Naardens Compliment (Naarden), de Muider Roemer (Muiden) en de Muiderbergse Echo (Muiderberg).

Zilveren legpenning

 • De Zilveren legpenning van de gemeente Gooise Meren is bedoeld voor personen, instellingen, verenigingen en stichtingen
 • Het is de hoogste blijk van waardering
 • Er is sprake van langdurige en bijzondere verdiensten
 • Het college draagt kandidaten voor de Zilveren legpenning voor
 • De burgemeester reikt de Zilveren legpenning uit namens de gemeenteraad, op een vast moment in het jaar. Het college en het presidium bepalen dit moment
 • Soms reikt de burgemeester de Zilveren legpenning uit tijdens een bijzondere gelegenheid

Vrijwilligersprijs

De Vrijwilligersprijs van de gemeente Gooise Meren is een blijk van waardering voor de bijzondere inzet van een vrijwilliger, een groep van vrijwilligers of een vrijwilligersorganisatie.

De woonplaatsen in Gooise Meren hebben ieder hun eigen vrijwilligersprijs.

 • Bussum: de Kleine Johannes
 • Naarden: het Naardens Compliment
 • Muiden: de Muider Roemer
 • Muiderberg: de Muiderbergse Echo

Voorwaarden

Voor de voordrachten gelden diverse voorwaarden. 1 van de voorwaarden is:

 • Het gaat om officieel, onbetaald en niet verplicht vrijwilligerswerk, in georganiseerd verband, binnen gemeente Gooise Meren

Een vrijwilliger, groep of organisatie voordragen

Iedereen kan een kandidaat voor de vrijwilligersprijs voordragen. Wilt u het aanmeldingsformulier ontvangen of heeft u meer informatie nodig? Neem dan contact op met het secretariaat BenR via sbr@gooisemeren.nl of 035 207 00 00. Aanmelden voor de vrijwilligersprijs van 2019 kan tot 15 oktober 2019.

Postadres

Gemeente Gooise Meren
College van burgemeester en wethouders
t.a.v. Secretariaat BenR
Postbus 6000
1400 HA Bussum

College beslist over de vrijwilligersprijzen

Het college van burgemeester en wethouders beslist wie de vrijwilligersprijzen ontvangen.

Uitreiking tijdens nieuwjaarsreceptie 2020

De uitreiking van de Vrijwilligersprijzen vindt plaats tijdens de nieuwjaarsreceptie van gemeente Gooise Meren in januari 2020.

Jeugdprijs

De Jeugdprijs van de gemeente Gooise Meren is een blijk van waardering voor jongeren tot 21 jaar.

Een jongere komt in aanmerking voor de Jeugdprijs als hij of zij een voorbeeld is voor anderen en op een bijzondere manier bijdraagt aan de maatschappij, bijvoorbeeld:

 • De jongere heeft langdurig een ander belangeloos geholpen
 • De jongere heeft een bijzondere inzet getoond

Een jongere voordragen

Kent u een jongere, bijvoorbeeld via school, sport of vrijwilligerswerk, die waardering verdient?

 • Volwassenen kunnen vóór 15 oktober 2019 een jongere voordragen. Dat mag ook als u ouder of verzorger van de jongere bent, maar dan moeten 2 anderen die niet tot de familie behoren de voordracht ondersteunen
 • Neem contact op met het secretariaat BenR via sbr@gooisemeren.nl of 035 207 00 00
 • Geef aan om wie het gaat, wat zijn of haar leeftijd is en wat zijn of haar bijzondere inzet is

Postadres

Gemeente Gooise Meren
t.a.v. Secretariaat BenR
Postbus 6000
1400 HA Bussum

Beoordeling door jury

Een jury met de wethouder jeugd, raadsleden en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties binnen Gooise Meren bepaalt welke kandidaat de Jeugdprijs krijgt. De uitreiking van de Jeugdprijs vindt plaats in overleg met de kandidaat.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

VVV Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden