Overige onderscheidingen en waarderingen

De gemeente Gooise Meren kent naast de koninklijke onderscheiding ook lokale onderscheidingen: de Bronzen legpenning, de Zilveren legpenning, de Vrijwilligersprijs en de Jeugdprijs. Bij de Vrijwilligersprijs zijn er verschillende prijzen per woonplaats: de Kleine Johannes (Bussum), het Naardens Compliment (Naarden), de Muider Roemer (Muiden) en de Muiderbergse Echo (Muiderberg).

Bronzen legpenning

 • De Bronzen legpenning van de gemeente Gooise Meren is bedoeld voor personen, instellingen, verenigingen, bedrijven en stichtingen
 • Het is een blijk van waardering voor een bijzondere prestatie
 • Het college weet van de bijzondere prestatie van de kandidaat en stelt voor de kandidaat de Bronzen legpenning te geven
 • De kandidaat heeft niet al eerder een Bronzen legpenning gekregen en vindt het leuk een huldiging of felicitatie te krijgen
 • De kandidaat krijgt de Bronzen legpenning van de burgemeester of de wethouder, op een vast moment in het jaar
 • Soms krijgt de kandidaat de Bronzen legpenning tijdens een bijzondere gelegenheid

Zilveren legpenning

 • De Zilveren legpenning van de gemeente Gooise Meren is bedoeld voor personen, instellingen, verenigingen en stichtingen
 • Het is de hoogste blijk van waardering voor langdurige en bijzondere prestaties
 • Het college stelt de kandidaten voor de Zilveren legpenning voor
 • De kandidaat krijgt de Zilveren legpenning van de burgemeester, op een vast moment in het jaar. Het college en het presidium bepalen dit moment
 • Soms krijgt de kandidaat de Zilveren legpenning tijdens een bijzondere gelegenheid

Vrijwilligersprijs

De Vrijwilligersprijs van de gemeente Gooise Meren is een blijk van waardering voor de bijzondere inzet van een vrijwilliger, een groep van vrijwilligers of een vrijwilligersorganisatie.

De woonplaatsen in Gooise Meren hebben ieder hun eigen vrijwilligersprijs.

 • Bussum: de Kleine Johannes
 • Naarden: het Naardens Compliment
 • Muiden: de Muider Roemer
 • Muiderberg: de Muiderbergse Echo

Voorwaarden

Wie kunnen een vrijwilligersprijs krijgen? 1 van de voorwaarden is dat het gaat om officieel, onbetaald, niet verplicht en georganiseerd vrijwilligerswerk binnen gemeente Gooise Meren.

Een vrijwilliger, groep of organisatie voorstellen voor de vrijwilligersprijs

Iedereen kan een kandidaat voor de vrijwilligersprijs voorstellen.

 • Wilt u het aanmeldingsformulier ontvangen of heeft u meer informatie nodig? Neem dan contact op met het secretariaat BenR via kabinet@gooisemeren.nl of 035 207 00 00
 • Aanmelden voor de vrijwilligersprijs van 2020 kan tot 15 november 2020

Postadres

Gemeente Gooise Meren
College van burgemeester en wethouders
t.a.v. Secretariaat BenR
Postbus 6000
1400 HA Bussum

College beslist over de vrijwilligersprijzen

Het college van burgemeester en wethouders beslist wie de vrijwilligersprijzen ontvangen.

Vrijwilligersprijs tijdens nieuwjaarsreceptie

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van gemeente Gooise Meren krijgen de kandidaten de vrijwilligersprijzen.

Jeugdprijs

De Jeugdprijs van de gemeente Gooise Meren is een blijk van waardering voor jongeren tot 21 jaar.

Een jongere kan de Jeugdprijs krijgen als hij of zij een voorbeeld is voor anderen en op een bijzondere manier nuttig is voor de maatschappij, bijvoorbeeld:

 • De jongere heeft voor lange tijd een ander zonder eigen voordeel geholpen
 • De jongere heeft een bijzondere inzet laten zien

Een jongere voorstellen voor de Jeugdprijs

Kent u een jongere, bijvoorbeeld via school, sport of vrijwilligerswerk, die waardering verdient?

 • Volwassenen kunnen de gemeente laten weten dat een bepaalde jongere de Jeugdprijs verdient. Dat mag ook als u ouder of verzorger van de jongere bent, maar dan moeten 2 anderen (geen familieleden) het voorstel steunen
 • Neem contact op met het secretariaat BenR via kabinet@gooisemeren.nl of 035 207 00 00
 • Geef aan om wie het gaat, wat de leeftijd is en wat de bijzondere inzet is

Postadres

Gemeente Gooise Meren
t.a.v. Secretariaat BenR
Postbus 6000
1400 HA Bussum

Beoordeling door jury

Een jury bepaalt welke kandidaat de Jeugdprijs krijgt.

De jury bestaat uit verschillende personen:

 • De wethouder jeugd
 • Raadsleden
 • Vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties binnen Gooise Meren

De gemeente bespreekt met de kandidaat wanneer hij of zij de Jeugdprijs krijgt.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Visit Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden