Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Ontdek Gooise Meren

Wat er te zien en te doen is in Gooise Meren

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van gemeente Bussum, gemeente Muiden en gemeente Naarden

Archief Gooi en Vechtstreek

Doorzoek de historische archieven van Bussum, Muiden, Muiderberg, Naarden en Huizen. Een deel staat online, een deel is beschikbaar via de studiezaal in Naarden

Koninklijke onderscheiding

Kent u iemand uit Gooise Meren die zich als vrijwilliger voor minimaal 15 jaar intensief en op een bijzondere manier heeft ingezet? Dan kunt u een Koninklijke onderscheiding voor deze persoon aanvragen. Neem voor meer informatie contact op met de gemeente via kabinet@gooisemeren.nl of 035 207 00 00.

Wat u moet weten

Koninklijke onderscheidingen zijn er in verschillende orden.

Wilt u voor iemand uit gemeente Gooise Meren een lintje aanvragen? Neem voor meer informatie contact op met de gemeente via kabinet@gooisemeren.nl of 035 207 00 00.

Wat we voor u kunnen doen:

 • We geven in grote lijnen aan of de verdiensten bijzonder genoeg zijn voor een Koninklijke onderscheiding
 • We kunnen voor u controleren of uw aanvraag compleet is

Uitreiking tijdens lintjesregen

De meeste Koninklijke onderscheidingen reikt de burgemeester uit tijdens de Algemene Gelegenheid, ook wel de 'lintjesregen' genoemd. De lintjesregen is meestal op de laatste werkdag vóór Koningsdag.

Uiterlijk 1 juni aanvragen

Een aanvraag voor een Koninklijke onderscheiding doet u uiterlijk op 1 juni van het jaar ervoor. Het aanvragen duurt in totaal ongeveer 6 weken, dus het is verstandig om in maart met uw aanvraag te beginnen.

Uitreiking tijdens bijzondere gelegenheid

In sommige gevallen reikt de burgemeester een Koninklijke onderscheiding op een ander moment uit dan rond Koningsdag. Dit kan tijdens een bijzondere gelegenheid. Er moet wel een relatie zijn tussen de verdiensten van de kandidaat en de bijzondere gelegenheid. De burgemeester besluit of een bijzondere gelegenheid akkoord is.

Minimaal 7 maanden voor de gelegenheid aanvragen

Een aanvraag voor de uitreiking van een lintje tijdens een bijzondere gelegenheid doet u minimaal 7 maanden vóór de datum van de gelegenheid.

Houd uw aanvraag geheim

Als u een aanvraag doet is het nog niet zeker dat de kandidaat ook echt een Koninklijke onderscheiding krijgt. Zeg er daarom niets over.

Ook als iemand wel een Koninklijke onderscheiding krijgt, moet dit tot het laatste moment een verrassing blijven voor de kandidaat. Houd uw aanvraag dus geheim.

Aanvragen

 1. Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Kabinetszaken via kabinet@gooisemeren.nl of 035 207 00 00
 2. Vul het verzoekformulier in via aanvraag.koninklijkeonderscheidingen.nl
 3. U ontvangt een uitleg van de gemeente en mogelijk ook een vraag om meer informatie
 4. U ontvangt per mail een link via de Kanselarij der Nederlandse Orde om de voordracht verder in te vullen
 5. Verzamel alle gegevens en documenten die nodig zijn voor de aanvraag
 6. Zorg dat er ondersteunende verklaringen zijn waaruit de bijzondere verdiensten van de kandidaat blijken

Gegevens die u doorgeeft

 • Uw persoonsgegevens
 • Uw relatie tot de kandidaat
 • Persoonsgegevens van de kandidaat
 • De werkgever en functie van de kandidaat of gegevens over pensionering
 • Eventueel: bijzondere verdiensten van de kandidaat in de hoofdfunctie
 • Eventueel: vrijwilligerswerk of nevenfuncties van de kandidaat
 • Persoonsgegevens van de ondersteuners
 • Eventuele bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld de gezondheid van de kandidaat, als dit van belang is voor het moment van de uitreiking)
 • De gelegenheid waarop u wilt dat de onderscheiding uitgereikt wordt

Documenten die u inlevert

 • Een verklaring van de werkgever dat er geen bezwaar is tegen een onderscheiding. Dit is alleen nodig als de kandidaat in loondienst is of korter dan 1 jaar geleden nog in loondienst was
 • Verklaringen van de ondersteuners waaruit de bijzondere verdiensten van de kandidaat blijken, inclusief naam, adres en woonplaats gegevens en handtekening
 • Een curriculum vitae (CV) van de kandidaat (als u die heeft)

Na de aanvraag

Uw aanvraag doorloopt een aantal stappen:

 • Advies van de burgemeester op uw aanvraag
 • Advies van de Commissaris van de Koning
 • Advies Kapittel voor de Civiele Orden
 • Voordracht en ontwerp-Koninklijk besluit door de minister
 • Ondertekening Koninklijk besluit door Z.M. de Koning
 • Uitreiking

Bekijk de informatie op lintjes.nl