Parkeerterrein gemeentehuis afgesloten op 2 en 3 november 2021

Op 2 en 3 november 2021 kunt u niet parkeren op het plein voor het gemeentehuis door werkzaamheden. Meer over de werkzaamheden en waar u kunt parkeren.

Koninklijke onderscheiding

Kent u iemand uit Gooise Meren die zich als vrijwilliger voor minimaal 15 jaar intensief en op een bijzondere manier heeft ingezet? Dan kunt u hem of haar voordragen voor een Koninklijke onderscheiding. Neem eerst contact op met de gemeente via kabinet@gooisemeren.nl of 035 207 00 00.

Wat u moet weten

Koninklijke onderscheidingen zijn er in verschillende orden.

Wilt u voor iemand uit gemeente Gooise Meren een lintje aanvragen? Neem eerst contact op met de gemeente via kabinet@gooisemeren.nl of 035 207 00 00.

 • We geven in grote lijnen aan of de verdiensten bijzonder genoeg zijn voor een Koninklijke Onderscheiding
 • We kunnen voor u controleren of uw aanvraag compleet is

Uitreiking tijdens lintjesregen

De meeste Koninklijke onderscheidingen reikt de burgemeester uit tijdens de Algemene Gelegenheid, ook wel de 'lintjesregen' genoemd. De lintjesregen is meestal op de laatste werkdag vóór Koningsdag.

Uiterlijk 1 juni aanvragen

Een aanvraag voor een Koninklijke onderscheiding doet u uiterlijk op 1 juni van het jaar ervoor. De aanvraagprocedure duurt ongeveer 4 weken, dus het is verstandig om in april met uw aanvraag te beginnen.

Uitreiking tijdens bijzondere gelegenheid

In sommige gevallen reikt de burgemeester een Koninklijke onderscheiding op een ander moment uit dan rond Koningsdag. Dit kan tijdens een bijzondere gelegenheid. Er moet wel een relatie zijn tussen de verdiensten van de kandidaat en de bijzondere gelegenheid.

Minimaal 7 maanden voor de gelegenheid aanvragen

Een aanvraag voor de uitreiking van een lintje tijdens een bijzondere gelegenheid doet u minimaal 7 maanden vóór de gelegenheid.

Aanvragen

Gegevens die u doorgeeft

 • Uw persoonsgegevens
 • Uw relatie tot de kandidaat
 • Persoonsgegevens van de kandidaat
 • De werkgever en functie van de kandidaat of gegevens over pensionering
 • Eventueel: bijzondere verdiensten van de kandidaat in de hoofdfunctie
 • Eventueel: vrijwilligerswerk of nevenfuncties van de kandidaat
 • Persoonsgegevens van de ondersteuners, inclusief handtekening
 • Eventuele bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld de gezondheid van de kandidaat, als dit van belang is voor het moment van de uitreiking)
 • De gelegenheid waarop u wilt dat de onderscheiding uitgereikt wordt

Documenten die u inlevert

 • Als de kandidaat in loondienst is of korter dan 1 jaar geleden nog in loondienst was: een verklaring van de werkgever dat er geen bezwaar is tegen een onderscheiding
 • Verklaringen van de ondersteuners waaruit de bijzondere verdiensten van de kandidaat blijken
 • Als u het heeft: een curriculum vitae (CV) van de kandidaat

Aanvragen

 1. Neem contact op met de afdeling Kabinetszaken via kabinet@gooisemeren.nl of 035 207 00 00
 2. Verzamel alle gegevens en documenten die nodig zijn voor de aanvraag
 3. Zorg dat er ondersteunende verklaringen zijn waaruit de bijzondere verdiensten van de kandidaat blijken
 4. Vul het voorstelformulier voor een Koninklijke onderscheiding in. U krijgt dit formulier van ons als u contact met ons heeft opgenomen
 5. Stuur het formulier en de bijlagen naar kabinet@gooisemeren.nl

Na de aanvraag

Uw aanvraag doorloopt een aantal stappen:

 • Advies van de burgemeester op uw aanvraag
 • Advies van de Commissaris van de Koning
 • Advies Kapittel voor de Civiele Orden
 • Voordracht en ontwerp-Koninklijk besluit door de minister
 • Ondertekening Koninklijk besluit door Z.M. de Koning
 • Uitreiking

Bekijk de informatie op lintjes.nl

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Visit Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden