Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Ontdek Gooise Meren

Wat er te zien en te doen is in Gooise Meren

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van gemeente Bussum, gemeente Muiden en gemeente Naarden

Archief Gooi en Vechtstreek

Doorzoek de historische archieven van Bussum, Muiden, Muiderberg, Naarden en Huizen. Een deel staat online, een deel is beschikbaar via de studiezaal in Naarden

Samen werken aan werk

Gemeente Gooise Meren probeert mensen met een bijstandsuitkering, ziekte of handicap sneller en makkelijker aan werk te helpen. Dit doen we samen met andere werkgevers.

Samen werken aan werk? Neem contact met ons op​​​​​​​

Samen werken aan werk

‘Samen werken aan werk’ is een samenwerking tussen gemeente, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

De vraag van de ondernemers en de mogelijkheden van de kandidaten staan centraal.

Het doel is:

 • Zoveel mogelijk mensen zonder werk aan werk helpen
 • Het lokale ondernemersklimaat verbeteren

WSP Gooi en Vechtstreek

Over het Werkgevers Servicepunt Gooi en Vechtstreek (WSP):

 • Werkt voor alle gemeenten en het UWV in de regio
 • Helpt werkgevers de juiste werknemers te vinden voor hun organisatie
 • Geeft werkgevers advies over voorzieningen en subsidies die zij misschien kunnen krijgen

Advies WSP over voorzieningen en subsidies voor werkgevers

 • Bedrijfsadvies
 • Loonkostensubsidie
 • Werkvoorzieningen
 • Jobcoaching
 • No-riskpolis
 • Proefplaatsing

Bedrijfsadvies

Een adviseur zoekt samen met de werkgever naar werkzaamheden binnen de organisatie die passen bij de nieuwe werknemer.

Loonkostensubsidie

Kan een werknemer door ziekte of handicap het werk minder snel doen? Dan kan de werkgever misschien een vergoeding voor de loonkosten krijgen.

Werkvoorzieningen

Iemand die ziek of gehandicapt is heeft soms wat extra's nodig om het werk te kunnen doen. Bijvoorbeeld een speciaal computerscherm of een aangepaste stoel.

Jobcoaching

Een jobcoach helpt de werknemer bijvoorbeeld bij het wennen aan een werkritme.

No-riskpolis

De werkgever krijgt een vergoeding als de werknemer ziek is.

Proefplaatsing

De werknemer krijgt in de 1e tijd nog een uitkering. Zo kunnen werkgever en werknemer eerst kijken of ze bij elkaar passen.

Meer informatie

Als u personeel zoekt voor uw organisatie: Werkgevers Servicepunt Gooi en Vechtstreek

Als u werk zoekt: Ondersteuning bij het vinden van werk