Aangepaste dienstverlening

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is onze dienstverlening aangepast. Alleen voor rijbewijzen en reisdocumenten die binnen 14 dagen verlopen of al zijn verlopen kunt u een afspraak maken. Ook kunt u veel producten en diensten online aanvragen.

Meer weten? Houd onze nieuwspagina over het coronavirus goed in de gaten!

Samen werken aan werk

Steeds meer werkgevers ondernemen met een maatschappelijke missie. Bijvoorbeeld door een werkplek te bieden aan werkzoekenden met een uitkering, arbeidsgehandicapten of 50-plussers.

Gemeente Gooise Meren neemt een actieve rol in om mensen met een bijstandsuitkering of met een ziekte of handicap sneller en gemakkelijker aan het werk te helpen. Dat doen we samen met werkgevers.

Samen werken aan werk? Neem contact met ons op​​​​​​​

Samen werken aan werk

Samen werken aan werk is een samenwerking tussen de gemeente, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Het doel van Samen werken aan werk is om zoveel mogelijk mensen die aan de zijlijn van de arbeidsmarkt staan aan werk te helpen. Via werk kunnen zij actiever deelnemen in de samenleving binnen Gooise Meren. Daarnaast helpt Samen werken aan werk mee om het lokale ondernemersklimaat te verbeteren.

Bij alles wat Samen werken aan werk doet staan altijd de vraag van de ondernemers en de mogelijkheden van de kandidaten centraal.

WSP Gooi en Vechtstreek

Het Werkgevers Servicepunt Gooi en Vechtstreek (WSP) werkt namens alle gemeenten en het UWV in de regio en helpt werkgevers om de juiste kandidaten te vinden voor hun organisatie. Daarnaast kan het WSP werkgevers adviseren over voorzieningen en subsidies waarvoor zij in aanmerking komen.

WSP geeft advies over subsidie, coaching, voorzieningen, proefplaatsing

  • Bedrijfsadvies: een adviseur spoort samen met de werkgever eenvoudige werkzaamheden binnen de organisatie op, die te combineren zijn tot een takenpakket voor de toekomstige werknemer
  • Loonkostensubsidie: als een werknemer vanwege een arbeidsbeperking geen hoge productie kan leveren, dan heeft de werkgever recht op een tegemoetkoming in de loonkosten
  • Werkvoorzieningen: iemand die ziek of gehandicapt is heeft soms wat extra's nodig om een functie goed te kunnen vervullen. Denk hierbij aan een speciaal computerscherm of een aangepaste stoel
  • Jobcoaching: een jobcoach ondersteunt de nieuwe werknemer bij zaken die hij/zij lastig vindt, zoals wennen aan een werkritme
  • No-riskpolis: de werkgever krijgt compensatie tijdens ziekte van de werknemer
  • Proefplaatsing: de nieuwe werknemer werkt de 1e tijd met behoud van uitkering. Zo kunnen werkgever en werknemer allebei kijken of de match bevalt

Meer informatie

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

VVV Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden