Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Ontdek Gooise Meren

Wat er te zien en te doen is in Gooise Meren

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van gemeente Bussum, gemeente Muiden en gemeente Naarden

Archief Gooi en Vechtstreek

Doorzoek de historische archieven van Bussum, Muiden, Muiderberg, Naarden en Huizen. Een deel staat online, een deel is beschikbaar via de studiezaal in Naarden

Planschade

Het kan zijn dat u schade heeft doordat de gemeente besluiten heeft genomen op het gebied van de ruimtelijke ordening. Uw huis wordt bijvoorbeeld aantoonbaar minder waard, uw woongenot vermindert of u loopt inkomsten mis. U kunt dan mogelijk aanspraak maken op vergoeding van deze (plan)schade.

Voorwaarden

Bent u eigenaar? Dan kunt mogelijk een vergoeding van planschade krijgen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Aantoonbare schade komt door een planologische wijziging
 • Woning of bedrijf is minder waard geworden of u loopt inkomsten mis
 • U vraagt de vergoeding binnen 5 jaar na de planologische wijziging aan
 • U kunt aantonen dat het onredelijk is dat de schade voor uw rekening is
 • U heeft niet op een andere manier een vergoeding voor de schade gekregen

Schade door planologische wijziging

De aantoonbare schade komt door een planologische wijziging. Bijvoorbeeld:

 • Een nieuw bestemmingsplan
 • Een wijziging op een bestemmingsplan
 • Een afwijking op een bestemmingsplan

Woning of bedrijf minder waard of minder inkomsten

U lijdt aantoonbare schade doordat bijvoorbeeld uw woning of bedrijfsgebouw minder waard is geworden. Of doordat u inkomsten misloopt

Tegemoetkoming binnen 5 jaar na wijziging aanvragen

U vraagt de tegemoetkoming aan binnen 5 jaar nadat de planologische wijziging definitief is geworden.

Schade voor uw rekening onredelijk

U kunt aantonen dat het onredelijk is als de schade helemaal voor uw eigen rekening komt.

Geen andere vergoeding voor schade gekregen

U heeft niet op een andere manier vergoeding voor de schade ontvangen. Bijvoorbeeld door:

 • Uitkering op grond van een onteigening
 • Verzekering

Aanvragen

 1. Vul het aanvraagformulier tegemoetkoming planschade Gooise Meren 2016 (PDF, 64 kB) in
 2. Leg uw aanvraag uit in een brief

Geef in uw aanvraag het volgende aan:

 • Waarom u vergoeding vraagt, met een duidelijke motivering en onderbouwing
 • Door welke planologische wijziging de schade is ontstaan
 • Of de schade is ontstaan doordat uw eigendom (bijvoorbeeld woning of bedrijfsgebouw) minder waard is geworden. Of doordat u inkomsten bent misgelopen
 • Een omschrijving van de schade en het schadebedrag
 • Een kopie van het eigendomsbewijs van het pand

Stuur het formulier, eventueel met uw brief, naar:

Gemeente Gooise Meren
T.a.v. het college van BenW
Postbus 6000
1400 HA Bussum

Behandeling van uw aanvraag

 1. Een onafhankelijke adviseur of een adviescommissie behandelt uw aanvraag
 2. De adviseur nodigt u uit om uw aanvraag tijdens een hoorzitting toe te lichten
 3. De adviseur of de adviescommissie beoordeelt de situatie ter plaatse
 4. De adviseur beoordeelt uw aanvraag en stelt een conceptadvies op. U krijgt hierover een brief
 5. U kunt binnen 4 weken schriftelijk op dit advies reageren
 6. De adviseur stelt een definitief advies op voor het college
 7. Het college neemt een besluit en houdt hierbij rekening met het advies
 8. U krijgt een brief met het besluit

Bezwaar indienen

Bent u het niet eens met het besluit van het college over uw aanvraag? Dan kunt u bezwaar indienen.

Meer informatie

Voor meer informatie zie de Planschadeverordening Gooise Meren 2016.

Kosten

 • Voor het doen van een planschadeverzoek betaalt u € 300. Als u dit bedrag betaald heeft, neemt de gemeente het verzoek in behandeling
 • Als de planschade wordt toegewezen krijgt u dit bedrag terug