Aangepaste dienstverlening

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is onze dienstverlening aangepast. Alleen voor rijbewijzen en reisdocumenten die binnen 14 dagen verlopen of al zijn verlopen kunt u een afspraak maken. Ook kunt u veel producten en diensten online aanvragen.​​​​​​​

Meer weten? Houd de overzichtspagina over corona​​​​​​​​​​​​​​ goed in de gaten!

Klachten over zorg en ondersteuning

Gaat het mis tussen u en de gemeente? Maak het bespreekbaar. Het kan gebeuren dat u ontevreden bent over de manier waarop u wordt behandeld. Of vindt u dat er onvoldoende naar u wordt geluisterd? Dien dan een klacht in. U kunt met uw vragen over jeugdzorg terecht bij Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AJK).

Neem contact met ons op

Naar Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg

Klacht indienen bij de gemeente

Vertel aan uw consulent bij de gemeente wat u dwars zit. Verloopt dit niet op de goede manier of vindt u dit vervelend, dan kunt u een afspraak maken met een teamleider. Bel ons op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur op 035 207 00 00.

Komt u er samen niet uit, stuur dan een brief naar de gemeente:

BenW van Gooise Meren
Brinklaan 35
1404 EP Bussum

Wat u moet weten

  • Geef een zo duidelijk mogelijke beschrijving van uw klacht
  • Vermeld uw naam, adres en de verzenddatum
  • Sluit kopieën van relevante stukken bij
  • Na het indienen van een klacht nemen wij binnen 1 week contact met u op
  • Klachten worden zoveel mogelijk binnen 4 weken na ontvangst afgehandeld

Klachtenmeldpunt Sociaal Domein

Komt u er met de gemeente niet uit, dan kunt u uw klacht melden bij het klachtenmeldpunt van de Regio Gooi en Vechtstreek​​​​​​​.

Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg

Bij klachten, opmerkingen en vragen over jeugdzorg kunt u terecht bij Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). De vertrouwenspersonen van AKJ zijn onafhankelijk en hebben geheimhoudingsplicht. De dienstverlening is gratis.

Bel naar het landelijke nummer van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg 088 555 10 00 of vul het contactformulier in op de website van AKJ.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Visit Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden