Klachten over zorg en ondersteuning

Gaat het mis tussen u en de gemeente? Maak het bespreekbaar. Het kan gebeuren dat u ontevreden bent over de manier waarop u wordt behandeld. Of vindt u dat er onvoldoende naar u wordt geluisterd? Dien dan een klacht in. U kunt met uw vragen over jeugdzorg terecht bij Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AJK).

Neem contact met ons op

Naar Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg

Klacht indienen bij de gemeente

Vertel aan uw consulent bij de gemeente wat u dwars zit. Verloopt dit niet op de goede manier of vindt u dit vervelend, dan kunt u een afspraak maken met een teamleider. Bel ons op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur op 035 207 00 00.

Komt u er samen niet uit, stuur dan een brief naar de gemeente:

BenW van Gooise Meren
Brinklaan 35
1404 EP Bussum

Wat u moet weten

  • Geef een zo duidelijk mogelijke beschrijving van uw klacht
  • Vermeld uw naam, adres en de verzenddatum
  • Sluit kopie├źn van relevante stukken bij
  • Na het indienen van een klacht nemen wij binnen 1 week contact met u op
  • Klachten worden zoveel mogelijk binnen 4 weken na ontvangst afgehandeld

Klachtenmeldpunt Sociaal Domein

Komt u er met de gemeente niet uit, dan kunt u uw klacht melden bij het klachtenmeldpunt van de Regio Gooi en Vechtstreek.

Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg

Bij klachten, opmerkingen en vragen over jeugdzorg kunt u terecht bij Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). De vertrouwenspersonen van AKJ zijn onafhankelijk en hebben geheimhoudingsplicht. De dienstverlening is gratis.

Bel naar het landelijke nummer van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg 088 555 10 00 of vul het contactformulier in op de website van AKJ.