Parkeerterrein gemeentehuis afgesloten op 2 en 3 november 2021

Op 2 en 3 november 2021 kunt u niet parkeren op het plein voor het gemeentehuis door werkzaamheden. Meer over de werkzaamheden en waar u kunt parkeren.

Klachten over zorg en ondersteuning

Gaat het mis tussen u en de gemeente? Maak het bespreekbaar. Het kan gebeuren dat u ontevreden bent over de manier waarop u wordt behandeld. Of vindt u dat er onvoldoende naar u wordt geluisterd? Dien dan een klacht in. U kunt met uw vragen over jeugdzorg terecht bij Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AJK).

Neem contact met ons op

Naar Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg

Klacht indienen bij de gemeente

Vertel aan uw consulent bij de gemeente wat u dwars zit. Verloopt dit niet op de goede manier of vindt u dit vervelend, dan kunt u een afspraak maken met een teamleider. Bel ons op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur op 035 207 00 00.

Komt u er samen niet uit, stuur dan een brief naar de gemeente:

BenW van Gooise Meren
Brinklaan 35
1404 EP Bussum

Wat u moet weten

  • Geef een zo duidelijk mogelijke beschrijving van uw klacht
  • Vermeld uw naam, adres en de verzenddatum
  • Sluit kopie├źn van relevante stukken bij
  • Na het indienen van een klacht nemen wij binnen 1 week contact met u op
  • Klachten worden zoveel mogelijk binnen 4 weken na ontvangst afgehandeld

Klachtenmeldpunt Sociaal Domein

Komt u er met de gemeente niet uit? Meld uw klacht bij het klachtenmeldpunt van de Regio Gooi en Vechtstreek.

Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg

Bij klachten, opmerkingen en vragen over jeugdzorg kunt u terecht bij Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). De vertrouwenspersonen van AKJ zijn onafhankelijk en hebben geheimhoudingsplicht. De dienstverlening is gratis.

Vul het contactformulier in op de website van AKJ of bel naar het landelijke nummer van het AKJ: 088 555 10 00.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Visit Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden