Klachten over zorg en ondersteuning

Gaat het mis tussen u en Wijzer? Maak het bespreekbaar. Het kan gebeuren dat u ontevreden bent over de manier waarop u wordt behandeld. Of vindt u dat er onvoldoende naar u wordt geluisterd? Dien dan een klacht in. U kunt met uw vragen over jeugdzorg terecht bij Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AJK).

Neem contact met ons op

Naar Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg

Klacht indienen bij de gemeente

Vertel aan uw contactpersoon bij Wijzer wat u dwars zit. Verloopt dit niet op de goede manier of vindt u dit vervelend, dan kunt u een afspraak maken met een teamleider van Wijzer. Bel ons op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur op 035 207 00 00.

Komt u er samen met Wijzer niet uit, stuur dan een brief naar de gemeente:

BenW van Gooise Meren
Brinklaan 35
1404 EP Bussum

Wat u moet weten

  • Geef een zo duidelijk mogelijke beschrijving van uw klacht
  • Vermeld uw naam, adres en de verzenddatum
  • Sluit kopie├źn van relevante stukken bij
  • Na het indienen van een klacht nemen wij binnen 1 week contact met u op
  • Klachten worden zoveel mogelijk binnen 4 weken na ontvangst afgehandeld

Ombudsplein Sociaal Domein

Komt u er met de gemeente niet uit, dan kunt u terecht bij het Ombudsplein van de regio Gooi en Vechtstreek. Ook als u een klacht heeft over een zorgaanbieder of de kwaliteit van uw hulpmiddel(en) kunt u hier terecht. Het Ombudsplein kan een eigen onafhankelijk onderzoek instellen en proberen om samen met de betrokkenen een oplossing te vinden. Op www.ombudspleingooienvechtstreek.nl kunt u informatie vinden over de werkwijze en een afspraak maken. Dit kan ook telefonisch op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur op 035 692 62 02.

Deze klachtenprocedure gaat over de manier waarop u wordt behandeld en gaat over de uitvoering van de Jeugdwet, Participatiewet of Wmo.

De klachtenprocedure is iets anders dan de bezwaarprocedure. Als u het niet eens bent met bijvoorbeeld de inhoud van een besluit, dan zijn er mogelijkheden voor bezwaar en beroep.

Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg

Bij klachten, opmerkingen en vragen over jeugdzorg kunt u terecht bij Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). De vertrouwenspersonen van AKJ zijn onafhankelijk en hebben geheimhoudingsplicht. De dienstverlening is gratis.

Bel naar het landelijke nummer van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg 088 555 10 00 of vul het contactformulier in op de website van AKJ.