Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Ontdek Gooise Meren

Wat er te zien en te doen is in Gooise Meren

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van gemeente Bussum, gemeente Muiden en gemeente Naarden

Archief Gooi en Vechtstreek

Doorzoek de historische archieven van Bussum, Muiden, Muiderberg, Naarden en Huizen. Een deel staat online, een deel is beschikbaar via de studiezaal in Naarden

Klacht onbehoorlijk gedrag gemeenteambtenaar

Vindt u dat u niet goed behandeld bent door de gemeente? Bijvoorbeeld omdat u geen antwoord krijgt op een brief? Of omdat een medewerker of bestuurder onbeleefd is? U kunt dan een klacht indienen.

Klacht indienen

Een klacht indienen

U kunt met het online formulier uw klacht indienen of u schrijft een brief. Wat u hierin duidelijk opschrijft:

  • Waarover de klacht gaat
  • Over wie of wat de klacht gaat
  • Wanneer het voorval heeft plaatsgevonden
  • Uw naam en adres

De gemeente behandelt geen anonieme klachten. U moet uw naam en adres dus in uw brief zetten.

Soms is het handig als u kopieën van brieven of documenten meestuurt.

Stuur uw brief naar:

Gemeente Gooise Meren
T.a.v. de klachtencoördinator
Postbus 6000
1400 HA Bussum

Behandeling klacht

  1. Uw klacht komt binnen bij de klachtencoördinator. De coördinator zorgt ervoor dat we uw klacht behandelen. Ook houdt hij bij of dat op tijd gebeurt en volgens de wet
  2. Het hoofd van de afdeling krijgt de klacht het eerst te zien. De bedoeling hiervan is om te bekijken of we uw klacht kunnen behandelen op een informele manier waarmee u tevreden bent
  3. Als dit niet lukt, volgen we de formele procedure van de Algemene wet bestuursrecht. Wij nodigen u dan uit voor een hoorgesprek. Hierin legt u uw klacht aan ons uit. En wij stellen vragen aan u over uw klacht. We hebben ook zo'n hoorgesprek met de medewerker over wie de klacht gaat
  4. Daarna neemt de gemeentesecretaris een beslissing over de gegrondheid van uw klacht

Naar Nationale Ombudsman als u het niet eens bent met behandeling klacht

Bent u het niet eens met de manier waarop de gemeente uw klacht heeft behandeld? U kunt dan naar de Nationale ombudsman. Hij kijkt nog een keer naar de klacht en de manier waarop daarmee is omgegaan.