Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Ontdek Gooise Meren

Wat er te zien en te doen is in Gooise Meren

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden

Parkeerterrein gemeentehuis afgesloten tot en met 10 januari 2024

Vanaf 3 december 2023 14.00 uur tot en met 10 januari 2024 17.00 uur kunt u niet parkeren op het terrein voor het gemeentehuis.

Klacht onbehoorlijk gedrag gemeenteambtenaar

Vindt u dat u niet goed behandeld bent door de gemeente? Bijvoorbeeld omdat u geen antwoord krijgt op een brief? Of omdat een medewerker of bestuurder onbeleefd is? U kunt dan een klacht indienen.

Klacht indienen

Een klacht indienen

U kunt met het online formulier uw klacht indienen of u schrijft een brief. Schrijf duidelijk op waarover de klacht gaat. Vertel ook over wie of wat het gaat en wanneer het voorval heeft plaatsgevonden. Soms is het handig als u kopieën van brieven of documenten meestuurt.

Stuur uw brief naar:

Gemeente Gooise Meren
T.a.v. de klachtencoördinator
Postbus 6000
1400 HA Bussum

De gemeente behandelt geen anonieme klachten. U moet uw naam en adres dus in uw brief zetten.

Behandeling klacht

  • Uw klacht komt binnen bij de klachtencoördinator. De coördinator zorgt ervoor dat we uw klacht behandelen. Ook houdt hij bij of dat op tijd gebeurt en volgens de wet
  • Het hoofd van de afdeling krijgt de klacht het eerst te zien. De bedoeling hiervan is om te bekijken of we uw klacht kunnen behandelen op een informele manier waarmee u tevreden bent
  • Mocht dit niet lukken, dan volgen we de formele procedure van de Algemene wet bestuursrecht. U mag dan uw klacht mondeling toelichten bij de gemeentesecretaris en de klachtencoördinator
  • Daarna neemt de gemeentesecretaris een beslissing over de gegrondheid van uw klacht. Dit gebeurt binnen 6 weken

Naar Nationale Ombudsman als u het niet eens bent met behandeling klacht

Bent u het niet eens met de manier waarop de gemeente uw klacht heeft behandeld? U kunt dan naar de Nationale ombudsman. Hij kijkt nog een keer naar de klacht en de manier waarop daarmee is omgegaan.