Aangepaste dienstverlening

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is onze dienstverlening aangepast. Alleen voor rijbewijzen en reisdocumenten die binnen 14 dagen verlopen of al zijn verlopen kunt u een afspraak maken. Ook kunt u veel producten en diensten online aanvragen.​​​​​​​

Meer weten? Houd de overzichtspagina over corona​​​​​​​​​​​​​​ goed in de gaten!

Wijkwethouders

De wijkwethouder is het aanspreekpunt voor uw wijk, namens het gemeentebestuur. Wijkwethouders trekken samen met u de wijk in tijdens een wijkschouw en zijn aanwezig bij evenementen of andere gebeurtenissen in uw wijk. Spreek uw wijkwethouder aan als u iets bijzonders in uw wijk of buurt wilt laten zien of als u een idee heeft om een en ander soepeler te laten verlopen in uw wijk. De 4 wethouders gaan ieder over 3, 4 of 5 wijken in Gooise Meren. De wijkwethouders werken nauw samen met de wijkadviseurs.

Wijkwethouder in uw wijk

Wie is de wijkwethouder van uw wijk?

Naarderwoonbos, Naarden-Vesting, Remcom, Godelinde

Wethouder Alexander Luijten​​​​​​​​​​​​​​ is wijkwethouder van:

 • Naarderwoonbos
 • Naarden-Vesting
 • Rembrandtpark, Componistenkwartier, Bos van Bredius (Remcom) - Naarden
 • Godelinde - Bussum

Muiden, Bredius, Keverdijk, Thijssepark, Vierhoven

Wethouder Geert-Jan Hendriks​​​​​​​ is wijkwethouder van:

 • Muiden
 • Brediuskwartier - Bussum
 • Keverdijk, Thijssepark, Vierhoven (KTV) - Naarden

Parkwijk Naarden, 't Spiegel

Wethouder Nico Schimmel​​​​​​​​​​​​​​ is wijkwethouder van:

 • Parkwijk Naarden (Oranje Nassaupark Zuid en Noord, Ministerpark, Fortlanden, Naardermeerkwartier)
 • 't Spiegel - Bussum
 • Buitengebied West (onder andere BOBM Polder, Naardermeer)

Muiderberg, Oostereng, Westereng

Wethouder Barbara Boudewijnse is wijkwethouder van:

 • Muiderberg
 • Oostereng - Bussum
 • Westereng - Bussum

Centrum Bussum, Laarderwegkwartier

Wethouder Jorrit Eijbersen​​​​​​​​​​​​​​ is wijkwethouder van:

 • Centrum Bussum
 • Laarderwegkwartier Bussum
 • Buitengebied Oost (onder andere Valkeveensgebied) Naarden

Contact

Als u contact wilt met uw wijkwethouder, stuur een e-mail naar bestuurssecretariaat@gooisemeren.nl.

Afbeelding De wijkwethouder

Klik op de afbeelding voor een vergroting. Infographic wijkwethouders

Tekst bij afbeelding De wijkwethouder

 • De wijkwethouder is voor inwoners het 1e bestuurlijke aanspreekpunt van de gemeente
 • We vormen de bestuurlijke oren en ogen in onze wijken. En zorgen ervoor dat vragen en opmerkingen bij de juiste vakwethouder terechtkomen
 • De wijkadviseur: onze ambtelijke evenknie. contactpersoon voor bewonersplatforms en inwoners
 • We hebben liefde voor de wijk en haar inwoners. De wijk kent hun wethouder
 • We hebben tijd voor wijkwethouderschap. We zijn informeel aanwezig. Op uitnodiging of ongevraagd. Ook 's avonds of in het weekend
 • We halen en brengen informatie
 • We investeren in samenwerking met inwonerraden, én in direct contact met inwoners
 • In de dagelijkse praktijk vullen we deze informele rol ieder op onze eigen wijze in. Samen met de inwoners van onze wijken en de wijkadviseur

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

VVV Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden