Slopen

U doet een melding als bij de sloop meer dan 10 m3 afval vrijkomt. Of als u asbest verwijdert. U vraagt een vergunning aan bij bijvoorbeeld sloopwerkzaamheden aan een monument. Is een melding voldoende of heeft u een vergunning nodig? Doe de Vergunningcheck op het Omgevingsloket.

Sloop melden via Omgevingsloket

Een omgevingsvergunning sloop vraagt u aan via het Omgevingsloket

Wat u moet weten

Sloopmelding verplicht

 • Bij de sloop komt meer dan 10 m3 afval vrij
 • U verwijdert asbest bij de sloop
 • Als u als bedrijf of instelling asbest laat verwijderen. Een professioneel bedrijf moet de asbest bekijken en verwijderen

Sloopmelding niet nodig

 • Als bij de sloop minder dan 10 m3 afval vrijkomt
 • Als u geen asbest verwijdert
 • Als u geen sloopwerkzaamheden uitvoert aan een beschermd monument
 • Als u geen sloopwerkzaamheden uitvoert aan een gebouw in een beschermd dorpsgezicht of stadsgezicht

Sloop melden

 • Doe de sloopmelding minimaal 4 weken voor de werkzaamheden
 • U krijgt van de gemeente een ontvangstbevestiging van de sloopmelding
 • In de brief staat wanneer u kunt beginnen met de werkzaamheden

Maximaal 35 m2 asbest zelf verwijderen

 • Verwijdert u zelf maximaal 35 m2 asbest op uw eigen perceel? Doe de sloopmelding minimaal 5 werkdagen voordat u wilt gaan slopen
 • U krijgt dan een brief van de omgevingsdienst zodat u het afval kunt inleveren bij de GAD
 • U mag alleen zelf verwijderen:
  • Asbesthoudende platen waarin de vezels hechtgebonden zijn
  • Vloertegels
  • Niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking

Wilt u meer dan 35 m2 asbest verwijderen? Dan moet een professioneel bedrijf de asbest bekijken en verwijderen.

Zie voor meer informatie over asbest de website van de Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek en rijksoverheid.nl.

Gegevens die u doorgeeft bij sloopmelding

 • Naam en adres van de eigenaar van het bouwwerk
 • Naam en adres van degene die gaat slopen
 • Adres, kadastraal nummer en aard van het bouwwerk
 • Wanneer en hoe laat u gaat slopen
 • Hoe u gaat slopen
 • De materialen die u gaat afvoeren
 • Een asbestinventarisatierapport (nodig bij een gebouw van vóór 1994)

Vergunning aanvragen

Omgevingsvergunning nodig

 • Bij sloopwerkzaamheden aan een beschermd monument
 • Bij sloopwerkzaamheden in een beschermd stadsgezicht of dorpsgezicht
 • Als de sloop niet mag volgens het bestemmingsplan

Vraag de vergunning aan via het Omgevingsloket.

Gegevens die u doorgeeft

 • Naam en adres van de eigenaar van het bouwwerk
 • Naam en adres van degene die gaat slopen
 • Adres, kadastraal nummer en aard van het bouwwerk
 • Wanneer en hoe laat u gaat slopen
 • Hoe u gaat slopen
 • De materialen die u gaat afvoeren
 • Een asbestinventarisatierapport (nodig bij een gebouw van vóór 1994)

Voor meer informatie over wat u moet inleveren, zie de Regeling omgevingsrecht (Mor).

Behandeling reguliere aanvraag

 • Zorg dat u alle stukken compleet heeft voordat u de omgevingsvergunning aanvraagt
 • We behandelen uw aanvraag binnen 8 weken. De gemeente mag deze periode 1 keer met maximaal 6 weken verlengen

Behandeling uitgebreide aanvraag

 • Zorg dat u alle stukken compleet heeft voordat u de omgevingsvergunning aanvraagt
 • We behandelen uw aanvraag binnen 26 weken. Deze periode mag de gemeente 1 keer met maximaal 6 weken verlengen

6 weken bezwaar of beroep

 1. U krijgt de vergunning per post
 2. Belanghebbenden hebben 6 weken om bezwaar te maken of beroep in te dienen
 3. Pas na de 6 weken bezwaar of beroep kunt u beginnen met slopen

Wij adviseren u om uw plannen vooraf met uw buren te bespreken.

Kosten

 • Het melden van sloop is gratis
 • Voor een omgevingsvergunning sloop betaalt u € 154
 • U betaalt € 309 extra (bovenop de kosten van de omgevingsvergunning):
  • Als u de omgevingsvergunning pas aanvraagt nadat u met slopen begonnen bent
  • Of als het slopen al klaar is

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Ontdek Gooise Meren

Wat er te zien en te doen is in Gooise Meren

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden