Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Ontdek Gooise Meren

Wat er te zien en te doen is in Gooise Meren

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van gemeente Bussum, gemeente Muiden en gemeente Naarden

Archief Gooi en Vechtstreek

Doorzoek de historische archieven van Bussum, Muiden, Muiderberg, Naarden en Huizen. Een deel staat online, een deel is beschikbaar via de studiezaal in Naarden

Slopen en asbest verwijderen

U doet een melding als bij de sloop meer dan 10 m3 afval vrijkomt. Of als u asbest verwijdert. U vraagt een vergunning aan bij bijvoorbeeld sloopwerkzaamheden aan een monument. Is een melding voldoende of heeft u een vergunning nodig? Doe de Vergunningcheck op het Omgevingsloket.

Sloop of asbest verwijderen melden via Omgevingsloket

Wat u moet weten

Sloopmelding verplicht

 • Bij de sloop komt meer dan 10 m3 afval vrij
 • U verwijdert asbest bij de sloop
 • Als u als bedrijf of instelling asbest laat verwijderen. Een professioneel bedrijf moet de asbest bekijken en verwijderen

Sloopmelding niet nodig

 • Er komt bij de sloop minder dan 10 m3 afval vrij
 • U verwijdert geen asbest
 • U voert geen sloopwerkzaamheden uit aan een beschermd monument
 • U voert geen sloopwerkzaamheden uit aan een gebouw in een beschermd dorpsgezicht of stadsgezicht

Sloop melden

 1. Doe de sloopmelding minimaal 4 weken voor de werkzaamheden
 2. U krijgt van de gemeente een ontvangstbevestiging van de sloopmelding
 3. In de brief staat wanneer u kunt beginnen met de werkzaamheden

Maximaal 35 m2 asbest zelf verwijderen

Verwijdert u zelf maximaal 35 m2 asbest op uw eigen perceel?

 1. Doe de sloopmelding minimaal 5 werkdagen voordat u wilt gaan slopen
 2. U krijgt een brief van de omgevingsdienst zodat u het afval kunt inleveren bij de GAD

U mag alleen zelf verwijderen:

 • Asbesthoudende platen waarin de vezels hechtgebonden zijn
 • Vloertegels
 • Niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking

Professioneel bedrijf bij meer dan 35 m2 asbest

Wilt u meer dan 35 m2 asbest verwijderen? Dan moet een professioneel bedrijf de asbest bekijken en verwijderen.

Meer informatie over asbest

Zie voor meer informatie over asbest de website van de Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek en rijksoverheid.nl.

Gegevens die u doorgeeft bij sloopmelding

 • Naam en adres van de eigenaar van het bouwwerk
 • Naam en adres van degene die gaat slopen
 • Adres, kadastraal nummer en aard van het bouwwerk
 • Wanneer en hoe laat u gaat slopen
 • Hoe u gaat slopen
 • De materialen die u gaat afvoeren
 • Een asbestinventarisatierapport (nodig bij een gebouw van vóór 1994)

Vergunning aanvragen

Omgevingsvergunning nodig

 • Bij sloopwerkzaamheden aan een beschermd monument
 • Bij sloopwerkzaamheden in een beschermd stadsgezicht of dorpsgezicht
 • Als de sloop niet mag volgens het bestemmingsplan

Vraag de vergunning aan via het Omgevingsloket.

Gegevens die u doorgeeft

 • Naam en adres van de eigenaar van het bouwwerk
 • Naam en adres van degene die gaat slopen
 • Adres, kadastraal nummer en aard van het bouwwerk
 • Wanneer en hoe laat u gaat slopen
 • Hoe u gaat slopen
 • De materialen die u gaat afvoeren
 • Een asbestinventarisatierapport (nodig bij een gebouw van vóór 1994)

Voor meer informatie over wat u moet inleveren, zie de Regeling Omgevingswet.

Korte procedure

 • Zorg dat u alle stukken compleet heeft voordat u de omgevingsvergunning aanvraagt of melding doet
 • We behandelen uw aanvraag binnen 8 weken
 • De gemeente mag deze periode 1 keer met maximaal 6 weken verlengen

Uitgebreide procedure

 • Zorg dat u alle stukken compleet heeft voordat u de omgevingsvergunning aanvraagt
 • We behandelen uw aanvraag binnen 26 weken
 • Deze periode mag de gemeente 1 keer met maximaal 6 weken verlengen

6 weken bezwaar of beroep

 1. U krijgt de vergunning per post
 2. Belanghebbenden hebben 6 weken om bezwaar te maken of beroep in te dienen
 3. Pas na de 6 weken bezwaar of beroep kunt u beginnen met slopen

Wij adviseren u om uw plannen vooraf met uw buren te bespreken.

Kosten

 • Het melden van sloop is gratis
 • Voor een omgevingsvergunning sloop betaalt u € 164,80

Afspraak maken

Heeft u plannen om te gaan bouwen of verbouwen? Heeft u de vergunningcheck gedaan en het bestemmingsplan bekeken? Maar wilt u meer weten over wat uw mogelijkheden zijn? Maak een afspraak bij de balie, kies voor 'vragen over bouwen'. De afspraak kan op een woensdag tussen 9.00 en 12.00 uur en duurt 30 minuten.

Wat we u vertellen tijdens de afspraak:

 • Waar u informatie kunt vinden over bouwen of verbouwen
 • Wat voor u van toepassing is als u wilt bouwen of verbouwen

We kunnen u aan de balie alleen algemene informatie geven.

Geef bij het maken van de afspraak aan:

 • Het adres of de locatie, zo precies mogelijk
 • Uw vraag, zo duidelijk mogelijk

Als adres, locatie en uw vraag duidelijk zijn kunnen wij ons goed voorbereiden op het gesprek.