Monumenten Naarden

Naarden heeft rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. Naarden heeft geen provinciale monumenten.

Rijksmonumenten Naarden

U kunt het monument opzoeken in het rijksmonumentenregister, op het nummer dat tussen haakjes staat.

Verdedigingswerken en militaire gebouwen

Verdedigingswerk vesting Naarden, onder adres Vestingwerken 1, deel uitmakend van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het werk bestaat uit een aanleg van aardwerken met natte gracht en bijbehorende bebouwing op of tegenover (t.o.) de volgende adressen:

 • Katten 6 t.o.,
  • Bastion Katten (338706) met bomvrije kazerne (gebouw A)
  • Bomvrije dubbele remise (gebouw B)
  • Bomvrije flankkazemat (gebouw C)
  • Bomvrije schuilplaats en achtergelegen munitiemagazijn (gebouw D)
  • Bomvrije remise met gebogen poterne/doorgang aan de ZO-zijde van het bastion nabij de Oostwalstraat (gebouw E)
 • Oostwalstraat 6 t.o., Courtine Katten-Oranje met poterne en bomvrije remise (338752)
 • Oostwalstraat 12 t.o.:
  • Bastion Oranje (338763) met bomvrije kazerne Oranje (gebouw G)
  • Bomvrij bouwwerk met onder meer munitiemagazijnen en logiesruimten (gebouw H)
  • Een bomvrij bouwwerk met buskruitmagazijn en kanonremise (gebouw K)
  • Bomvrije kanonkelders en kruitkelder (gebouw K)
  • Kanonkelders (gebouw L)
 • Ruijsdaelplein 10, Ruijsdaelplein 6, Ruijsdaelplein 29 t.o.:
  • Courtine Oranje-Promers (338773) met Utrechtse Poort (gebouw M)
  • Houten bergloods (Gele Loods)
  • Een ijzeren brug
 • In de natte gracht voor de courtine bevinden zich:
  • Een ravelijn Oranje-Promers
  • Met daarop 2 bomvrije wachthuizen (bekend als gebouw Q1 en gebouw P1)
 • De beide bomvrije wachthuizen bevatten:
  • Legeringsruimten
  • Een kanonremise
  • Een munitiemagazijn
 • Adriaan Dortsmanplein 1, Adriaan Dortsmanplein 2 t.o., Bastion Promers (338790). Op het bastion bevinden zich:
  • Een bomvrije kazerne Promers (gebouw N), gelegen in de keel van het bastion. De kazerne bevat een poterne naar de nabijgelegen kanonkelders (gebouw O)
  • Een bomvrij gebouw bestaande uit 2 kanonkelders, in de linker lage flank van het bastion (gebouw O). De kelders staan via een poterne in verbinding met de kazerne (gebouw N)
  • 2 bomvrije kanonremises (bekend als gebouw Q en gebouw S)
  • Een bomvrije drievoudige mortierkazemat met poterne en verdieping (gebouw R), met onder meer munitiemagazijnen en logiesruimten. Aan de saillantzijde bevinden zich 3 mortierkazematten
  • 2 bomvrije kanonkelders met kruitkelder, poternes, luistergang en waterpoort (bekend als gebouwen P en T). Gebouw P is verbonden met kazerne Promers. Gebouw T is dat niet
  • Een bomvrij gebouw bestaande uit 2 kanonkelders, nabij de rechter lage flank van bastion Promers (gebouw U) (338790)
 • Beijert 33 t.o., Courtine Promers-Turfpoort met ravelijn (338798)
 • Westwalstraat 6, Westwalstraat 61 t.o.:
  • Bastion Turfpoort (338811) met bomvrije dubbele remise (gebouw X)
  • Een bomvrije, drievoudige, mortierkazemat met poterne en verdieping (gebouw Y), met munitiemagazijnen en logiesruimten
  • Aan de saillantzijde bevinden zich:
   • 3 mortierkazematten
   • 2 bomvrije gebouwen bestaand uit elk 5 kanonkelders met kruitkelder, poternes, luistergang en waterpoort (bekend als gebouwen W en Z)
   • 2 bomvrije gebouwen bestaand uit elk 2 kanonremises (bekend als gebouw V en gebouw A1)
 • Westwalstraat 43 t.o., Courtine Turfpoort-Nieuw Molen met ravelijn (338818)
 • Westwalstraat 27 t.o., Bastion Nieuw Molen met een poterne (gebouw b - ook wel B2); 2 bomvrije gebouwen, elk bestaand uit 5 kanonkelders met kruitkelder, poternes, luistergang en waterpoort (bekend als gebouwen C1 en F1) en 2 bomvrije gebouwen, bestaand uit onder meer 2 kanonremises (bekend als gebouw B1 en gebouw G1) (338834)
 • Nieuwe Haven 33 t.o., Courtine Nieuw Molen-Oud Molen met ravelijn en bomvrij wachthuis met legeringsruimten en 2 munitiemagazijnen (bekend als gebouw O1) (338843)
 • Kooltjesbuurt 1, Nieuwe Haven 1 t.o., Bastion Oud Molen (338862) met een arsenaal, samengesteld uit:
  • Het zogenaamde groot en klein arsenaal
  • Een bomvrije kazerne en hospitaal (bekend als gebouw L1)
  • Een bomvrije kanonremise, munitieberging en ijskelder (gebouw M1),
  • Een bomvrije bakkerij en slagerij/slachterij (gebouw N1)
  • Een poterne (bekend als gebouw C)
  • Een bomvrij gebouw bestaand uit 2 kanonremises (bekend als gebouw I1),
  • Een bomvrij gebouw bestaand uit 5 kanonkelders met kruitkelder, poternes, luistergang en waterpoort (bekend als gebouw K1)
  • Een kleding- en wapenmagazijn
  • In de voorliggende gracht bevindt zich een gemetselde beer (bekend als de Westbeer)
 • Oude Haven 26 t.o., Courtine Oud Molen-Katten met ravelijn en 2 poternes/doorgangen door de hoofdwal (gebouwen d en e) (338871)
 • Haven met zeebrug of havenpoort, een gedeelte van de Middeleeuwse omgrachting opgenomen als havenaanleg aan de zuidzijde van bastion Oud Molen, langs Oude en Nieuwe Haven en Kooltjesbuurt (338890)
 • Enveloppe bestaand uit een aanleg van een aarden wal met bedekte weg en rondom voorliggende natte buitengracht, met bomvrij wachthuis, en ook betonnen schuilplaatsen (338912)
 • Fort Ronduit (531379), fortaanleg en aardwerken met hoofdwal, waarin (resten van) geschutsopstelplaatsen, natte gracht met buitenoevers, met (omleidings- en onderhouds)wegen en met oorspronkelijk door grenspalen aangeduide zone, met brug (531383), bomvrije kazerne Fort Ronduit (531380), bomvrij wachthuis Fort Ronduit (531381) en bomvrije remise Fort Ronduit (531382)
 • Adriaan Dortsmanplein 1b, Cantinegebouw nabij Promerskazerne (338984)
 • Adriaan Dortsmanplein 5/7, Garnizoensbureau (338989)
 • Nieuwe Haven 33/33a, Turfloods Nieuwe Haven (338996)

NHW-Werken aan de Karnemelksloot:

Het complex Werken aan de Karnemelksloot beslaat diverse bouwperioden van 1787 tot 1939-1940 en ligt in het noordelijke deel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, op de moeilijk of niet inundeerbare hoge gronden rond Naarden, tussen de Zuiderzee (IJsselmeer) en het Naardermeer, gelegen aan weerszijden van de dijkweg Naardermeer, nabij Verlengde Fortlaan. De werken omvatten:

 • Damsluis (531363)
 • Westbatterij met aanleg (531364)
 • Oostbatterij met aanleg (531365)
 • Bomvrij wachthuis A op westbatterij (531366)
 • Bomvrij wachthuis B op oostbatterij (531367)
 • Fortwachterswoning nabij gecombineerde toegang tot beide batterijen (531368)
 • 2 drinkwaterreservoirs (531369)
 • Schuilplaats type 1915, in het inundatieveld ten noordwesten van de westbatterij (531370)
 • Betonblok van tankversperring op het aces van de dijkweg Het Naardermeer tussen het eigenlijke meer en de Karnemelksloot (531371)

Religieuze gebouwen

Marktstraat 13, Grote of Sint Vitus Kerk Naarden (30227)

Bestuursgebouwen, rechtsgebouwen en overheidsgebouwen

 • Cattenhagestraat 27/27a/Pastoorstraat 18, voormalig postkantoor/telegraafgebouw met directeurswoning, later woon-winkelpand (524809)
 • Marktstraat 22, Stadhuis Naarden (30243)
 • Turfpoortstraat 27, oorspronkelijk kapel, raadhuis en waag, nu Weegschaalmuseum (30270)

Kastelen, landhuizen en parken

 • Flevolaan 4 en 6, Huizerstraatweg 1, voormalige landhuis Flevorama (530049) met park en tuinaanleg (530050), koetshuis (530051) en tuinhuis Monte Casa (530689)
 • Huizerstraatweg 36, landhuis Villa Oldeheem (524788), met garage (524789), toegangshek (524791) en tuin (524790)
 • Huizerstraatweg 117 B Tuinhuis Monte Casa (530689), onderdeel van complex Historische buitenplaats Flevorama (530048)
 • Huizerstraatweg 111 historische tuin- en parkaanleg (524793), onderdeel van complex buitenplaats Berghuis (524792)

Boerderijen, molens en bedrijven

 • Comeniuslaan 10/10a/10b, voormalige sigarettenfabriek ‘Palazzo’ (524808)
 • Flevolaan 32, 34, 36, 41, 43, 45, 47, 49, 51, Oud Blaricummerweg 5, 38 ‘Melkerij Hofstede Oud-Bussem’, bestaat uit 12 onderdelen:
  • De voormalige koestal (hoofdgebouw) met bijbehorende 5e stal (525067)
  • Het zuivelhuis (525097) met naastgelegen flessenspoelerij (525179)
  • Het voormalige kantoorgebouw en dienstwoning (524257)
  • 2 dienstwoningen aan de Flevolaan (525066 en 525183)
  • 2 dienstwoningen aan de Oud Blaricummerweg (525180 en 525182)
  • Een naastgelegen boogbrug (525181) in deze weg die de westelijke entree vormden tot het uitgestrekte terrein van de melkerij
  • De in oorsprong 18e-eeuwse boerderij (524256)
  • Een houten dienstwoning (524255)
  • De zaaddrogerij (524254) die in 1925 op het terrein is gebouwd en sinds 1947 in gebruik is als theaterzaal

De onderdelen zijn in de periode 1902-1906 gebouwd naar ontwerp van de architect K.P.C. de Bazel.

 • Naardermeer 13, Boerderij Ridderhoeve, vroeger Meerlust (30256)
 • Sint Annastraat 20, stadsboerderij met stenen schuur (30267)

Cultuur, gezondheid en wetenschap

Valkeveenselaan 21, voormalige kleuterschool (524812)

Weg- en waterbouwkundige werken

 • Oude Haven 26, t.o., stenen brug (30220)
 • Oud Blaricumerweg bij 5, boogbrug (525181), deel uitmakend van het complex 'Melkerij Hofstede Oud-Bussem'

Woningen en woningbouwcomplexen

 • Cattenhagestraat 1, werk-woonhuis (30175)
 • Cattenhagestraat 3, woonhuis (30176)
 • Cattenhagestraat 5, woonhuis (30177)
 • Cattenhagestraat 7, werk-woonhuis (30178)
 • Cattenhagestraat 8/8a, burgerweeshuis, nu kantoor en archief (30181)
 • Cattenhagestraat 10, werk-woonhuis (30182)
 • Cattenhagestraat 11, woonhuis (30179)
 • Cattenhagestraat 11a, woonhuis (30179)
 • Cattenhagestraat 12, werk-woonhuis (30182)
 • Cattenhagestraat 14, werk-woonhuis (30183)
 • Cattenhagestraat 16, woonhuis (30184)
 • Cattenhagestraat 18/18a, woonhuis (30185)
 • Cattenhagestraat 22, woonhuis (30186)
 • Cattenhagestraat 23, woonhuis (30180)
 • Cattenhagestraat 36, woonhuis (30187)
 • Cattenhagestraat 42, woonhuis (30188)
 • Gansoordstraat 14, woonhuis (508278)
 • Gansoordstraat 24a, woonhuis (30191)
 • Gansoordstraat 24b, woonhuis (30191)
 • Gansoordstraat 26, woonhuis (30194)
 • Gansoordstraat 28, woonhuis (30195)
 • Gansoordstraat 31, woonhuis (30190)
 • Gansoordstraat 32, woonhuis (30196, 30197), onderdeel van een woonblok met Gansoordstraat 36 en Pijlstraat 1
 • Gansoordstraat 32 (30197)
 • Gansoordstraat 36 (30198), woonhuis onderdeel van een woonblok met Gansoordstraat 32 en Pijlstraat 1
 • Gansoordstraat 40, woonhuis (30199)
 • Gansoordstraat 42, woonhuis (30200)
 • Gansoordstraat 44, woonhuis (30201)
 • Gansoordstraat 46, woonhuis (30202)
 • Gansoordstraat 48, woonhuis, blokje samen met Gansoordstraat 50 (30203)
 • Gansoordstraat 50, woonhuis, blokje samen met Gansoordstraat 48 (30203)
 • Gansoordstraat 52, woonhuis (30204)
 • Godelindeweg 20, woonhuis ‘De Dwarslatte’, deel uitmakend van het complex ‘Dudokhuizen’ (524780)
 • Godelindeweg 22, woonhuis ' 't Zwaluwnest', deel uitmakend van het complex 'Dudokhuizen' (524781)
 • Godelindeweg 24/26, dubbel woonhuis, deel uitmakend van het complex ‘Dudokhuizen’ (524782)
 • Godelindeweg 28/30, Terborchlaan 1, driedubbel woonhuis, deel uitmakend van het complex ‘Dudokhuizen’ (524783)
 • Godelindeweg 36/38, Terborchlaan 2, driedubbel woonhuis, deel uitmakend van het complex ‘Dudokhuizen' (524784)
 • Godelindeweg 40/42, dubbel woonhuis ‘De Blokhut’ (nr. 40) en de ‘The Snug’ (nr. 42), deel uitmakend van het complex ‘Dudokhuizen’ (524785)
 • Godelindeweg 48, woonhuis deel uitmakend van het complex ‘Dudokhuizen’ (524786)
 • Huizerpoortstraat 2, woonhuis (30205)
 • Jan Massenstraat 2, woonhuis (30253)
 • Jan Massenstraat 3, woonhuis (30255)
 • Kloosterstraat 2, woonhuis (30215)
 • Kloosterstraat 3, woonhuis (403554)
 • Kloosterstraat 5, woonhuis (30207)
 • Kloosterstraat 6, woonhuis (30216)
 • Kloosterstraat 8, woonhuis (30217)
 • Kloosterstraat 9, woonhuis (30208)
 • Kloosterstraat 10, woonhuis (30218)
 • Kloosterstraat 11, woonhuis (30209)
 • Kloosterstraat 13, woonhuis (30210)
 • Kloosterstraat 19, woonhuis (30211)
 • Kloosterstraat 27, woonhuis (30212)
 • Kloosterstraat 29, 31, 33, 39, 41 / Jan Massenstraat 26, 28, 30, 32, 34, 36, Weeshuiskazerne (30213)
 • Kloosterstraat 34, woonhuis (30219)
 • Kloosterstraat 35, kapel Weeshuiskazerne, tegenwoordig Comeniuskapel (30214)
 • Kooltjesbuurt 9, 11 en 13, huis met daarachter de gebouwen van de voormalige stoomweverij en (later) artilleriemagazijnen (30221)
 • Marktstraat 5, woonhuis (30224)
 • Marktstraat 7, woonhuis (30225)
 • Marktstraat 9, woonhuis (30225)
 • Marktstraat 11, woonhuis samen met Sint Annastraat 1 (30226)
 • Marktstraat 13 (30223)
 • Marktstraat 15, woonhuis met gepleisterde klokgevel (zijgevel) (30228), samengevoegd met naastgelegen pand met hoog zadeldak (vroeger nr. 17) (30229)
 • Marktstraat 19, woonhuis (30230)
 • Marktstraat 21, woonhuis (30231)
 • Marktstraat 24, woonhuis (30244)
 • Marktstraat 26/28, woonhuis (30245, 30246)
 • Marktstraat 32, woonhuis (418002)
 • Marktstraat 33 (30232)
 • Marktstraat 34, woonhuis (30248)
 • Marktstraat 36/36a, woonhuis (30249)
 • Marktstraat 38, woonhuis (30250)
 • Marktstraat 39, woonhuis (30233)
 • Marktstraat 41, woonhuis (30236)
 • Marktstraat 43, woonhuis (30237)
 • Marktstraat 45, woonhuis (30238)
 • Marktstraat 47, woonhuis (30239)
 • Marktstraat 49, woonhuis (30240)
 • Marktstraat 51, woonhuis (30241)
 • Marktstraat 52, woonhuis (30251)
 • Marktstraat 53, 1 adres met Nieuwe Haven 1a1/1a2 op de verdieping, woonhuis (30242)
 • Marktstraat 66/66a, b, c, d, woonhuis (30252)
 • Nagtglaslaan 7, dubbel woonhuis, onderdeel van villacomplex Sandtmannlaan (524797)
 • Nagtglaslaan 9, dubbel woonhuis, onderdeel van villacomplex Sandtmannlaan (524797)
 • Nieuwe Haven 1, woonhuis (30257)
 • Nieuwe Haven 3, woonhuis (30258)
 • Pastoorstraat 15, woonhuis onder een dak met nummer 17 (30261, 30259)
 • Pastoorstraat 17, woonhuis onder een dak met nummer 15 (30261, 30259)
 • Pijlstraat 1, woonhuis (30262)
 • Pijlstraat 12, woonhuis (30263)
 • Raadhuistraat 11, woonhuis onder een dak met nummer 13 (30264)
 • Raadhuistraat 13, woonhuis onder een dak met nummer 11 (30265)
 • Raadhuistraat 22, woonhuis (30266)
 • Ruijsdaelplein 2, dubbel woonhuis (524810)
 • Ruijsdaelplein 4, dubbel woonhuis (524810)
 • Sandtmannlaan 4, dubbel woonhuis deel uitmakend van het villacomplex Sandtmannlaan (524796)
 • Sandtmannlaan 6, dubbel woonhuis deel uitmakend van het villacomplex Sandtmannlaan (524798)
 • Sandtmannlaan 8, dubbel woonhuis deel uitmakend van het villacomplex Sandtmannlaan (524798)
 • Sandtmannlaan 10, dubbel woonhuis deel uitmakend van het villacomplex Sandtmannlaan (524799)
 • Sandtmannlaan 12, dubbel woonhuis deel uitmakend van het villacomplex Sandtmannlaan (524799)
 • Sandtmannlaan 13, dubbel woonhuis deel uitmakend van het villacomplex Sandtmannlaan (524805)
 • Sandtmannlaan 14, dubbel woonhuis deel uitmakend van het villacomplex Sandtmannlaan (524800)
 • Sandtmannlaan 15, dubbel woonhuis deel uitmakend van het villacomplex Sandtmannlaan (524805)
 • Sandtmannlaan 16, dubbel woonhuis deel uitmakend van het villacomplex Sandtmannlaan (524800)
 • Sandtmannlaan 17, woonblok deel uitmakend van het villacomplex Sandtmannlaan (524806)
 • Sandtmannlaan 18, dubbel woonhuis deel uitmakend van het villacomplex Sandtmannlaan (524801)
 • Sandtmannlaan 19, woonblok deel uitmakend van het villacomplex Sandtmannlaan (524806)
 • Sandtmannlaan 20, dubbel woonhuis deel uitmakend van het villacomplex Sandtmannlaan (524801)
 • Sandtmannlaan 21, woonblok deel uitmakend van het villacomplex Sandtmannlaan (524806)
 • Sandtmannlaan 22, woonblok deel uitmakend van het villacomplex Sandtmannlaan (524802)
 • Sandtmannlaan 23, dubbel woonhuis deel uitmakend van het villacomplex Sandtmannlaan (524807)
 • Sandtmannlaan 24, woonblok deel uitmakend van het villacomplex Sandtmannlaan (524802)
 • Sandtmannlaan 25, dubbel woonhuis deel uitmakend van het villacomplex Sandtmannlaan (524807)
 • Sandtmannlaan 26, woonblok deel uitmakend van het villacomplex Sandtmannlaan (524802)
 • Sandtmannlaan 28, dubbel woonhuis deel uitmakend van het villacomplex Sandtmannlaan (524804)
 • Sandtmannlaan 30, dubbel woonhuis deel uitmakend van het villacomplex Sandtmannlaan (524804)
 • Sandtmannlaan 32, dubbel woonhuis deel uitmakend van het villacomplex Sandtmannlaan (524803)
 • Sandtmannlaan 34, dubbel woonhuis deel uitmakend van het villacomplex Sandtmannlaan (524803)
 • Sint Annastraat 1, woonhuis samen met Markstraat 11 (30226)
 • Terborchlaan 1, driedubbel woonhuis deel uitmakend van het complex ‘Dudokhuizen’ met Godelindeweg 28/30 (524783)
 • Thierensweg 30, houten woonhuis (524811)
 • Turfpoortstraat 8, woonhuis (30275)
 • Turfpoortstraat 10, woonhuis (30276)
 • Turfpoortstraat 11, woonhuis (30268)
 • Turfpoortstraat 12, woonhuis (30277)
 • Turfpoortstraat 13, woonhuis (30269)
 • Turfpoortstraat 14, onder 1 dak met Turfpoortstraat 16 (30278)
 • Turfpoortstraat 16, onder 1 dak met Turfpoortstraat 14 (30279)
 • Turfpoortstraat 18, woonhuis (30280)
 • Turfpoortstraat 20, woonhuis (30281)
 • Turfpoortstraat 37, woonhuis (30271)
 • Turfpoortstraat 39, woonhuis (30272)
 • Turfpoortstraat 41, woonhuis (30273)
 • Turfpoortstraat 53, woonhuis (30274)

Gemeentelijke monumenten Naarden

Religieuze gebouwen

 • Turfpoortstraat 55, voormalige pastorie bij de voormalige Andreaskerk aan de Turfpoortstraat 29 (kerk geen monumentale status)
 • Turfpoortstraat 66/Sint Annastraat 69, voormalig zusterklooster met kloostertuin

Uitvaartcentra en begraafplaatsen

Valkeveenselaan 58, Algemene begraafplaats Nieuw Valkeveen met aula

Kastelen, landhuizen en parken

 • Bollelaan 18-20, Koetshuis en stallen van landhuis Zuiderhof
 • Huizerstraatweg 34, buitenplaats Nieuw Valkeveen
 • Jan van Woensel Kooylaan 27, landhuis De Bikkel met garagegebouw

Boerderijen, molens en bedrijfsgebouwen

 • Kloosterstraat 16, voormalig manufacturenmagazijn
 • Sint Annastraat 17, voormalige stadswaag
 • Sint Vitusstraat 27, oorspronkelijk stadsboerderij
 • Sint Vitusstraat 49, oorspronkelijk gepleisterde stadsboerderij

Bestuursgebouwen, rechtsgebouwen en overheidsgebouwen

Raadhuisstraat 1-3, voormalig politiebureau

Cultuur, gezondheid en wetenschap

 • Lambertus Hortensiuslaan 6-8, dubbel woonhuis Lambertus Hortensiuslaan 15, voormalig kindertehuis van het Leger des Heils
 • Ruijsdaelplein 29 en 35, panden behorende bij het voormalig militair hospitaal Sandtmannlaan 3, onderdeel van villacomplex ‘Sandtmannlaan’

Weg- en waterbouwkundige werken

 • Burgemeester van Wettumweg, Prinses Beatrixbrug, ophaalbrug met bedieningshuisje
 • Kapitein G.A. Meijerweg, brug, behorend bij brugwachterswoning, Kapitein G.A. Meijerweg 1
 • Paulus Potterlaan (nabij Brediusweg 35 Bussum), brug over de Zandsloot in expressionistische stijl voorzien van ronde gemetselde leuningen, een ijzeren hekwerk, lantaarns, de wapens Naarden-Bussum en letters NVGG

Woningen en woningbouwcomplexen

 • Amsterdamsestraatweg 81, voormalige machinekamer van gemaal met woonhuis
 • Bollelaan 1, onderdeel van ensemble van 3 villa’s met Bollelaan 3 en Oud Blaricummerweg 40
 • Bollelaan 3, onderdeel van ensemble van 3 villa’s met Bollelaan 1 en Oud Blaricummerweg 40
 • Bollelaan 10-12, dubbel woonhuis
 • Bollelaan 14-16, dubbel woonhuis
 • Brediusweg 83, woonhuis de Boshut
 • Burgemeester van Hasseltlaan 6, woonhuis
 • Burgemeester van Hasseltlaan 8-10, dubbel woonhuis
 • Burgemeester van Hasseltlaan 9-11, dubbel woonhuis
 • Bussummerstraat 1, woonhuis vormt ensemble met Bussummerstraat 3
 • Bussummerstraat 3, woonhuis vormt ensemble met Bussummerstraat 1
 • Bussummerstraat 4, woonhuis
 • Bussummerstraat 17a, woonhuis vormt ensemble met Bussummerstraat 19 en Peperstraat 2
 • Bussummerstraat 19, woonhuis vormt ensemble met Bussummerstraat 17a en Peperstraat 2
 • Cattenhagestraat 6, woonhuis
 • Cattenhagestraat 9/Sint. Vitusstraat 2a, woonhuis met bedrijfsruimte
 • Cattenhagestraat 17, woonhuis
 • Cattenhagestraat 38, woonhuis
 • Comeniuslaan 12-14/14a, dubbel woonhuis met koetshuis
 • Gansoordstraat 12, woonhuis
 • Godelindeweg 66, woonhuis
 • Huizerpoortstraat 25-39 (oneven huisnummers), u-vormig opgezette volkswoningen samen met Kloosterstraat 66-80 (even huisnummers) en Oostwalstraat 2-4 (even huisnummers)
 • Huizerstraatweg 109, woonhuis
 • Jan van Woensel Kooylaan 5, woonhuis
 • Jan van Woensel Kooylaan 17, woonhuis
 • Julianalaan 28, woonhuis
 • Kapitein G.A. Meijerweg 1, voormalige brugwachterswoning met bedieningshuisje, vormt ensemble met brug
 • Kloosterstraat 28, woonhuis
 • Kloosterstraat 66-80 (even huisnummers), u-vormig opgezette volkswoningen samen met Oostwalstraat 2-4 (even huisnummers), Huizerpoortstraat 25-39 (even huisnummers)
 • Lambertus Hortensiuslaan 4, woonhuis
 • Marktstraat 31, schuur bij woonhuis
 • Meentweg 5, woonhuis
 • Meentweg 14a, voormalige chauffeurswoning, nu woonhuis
 • Nagtglaslaan 2/Zwarteweg 56, onderdeel van een complex met 3 dubbele woonhuizen samen met Nagtglaslaan 4-6 en Zwarteweg 54/Verlengde Fortlaan 2
 • Nagtglaslaan 4-6, onderdeel van een complex met 3 dubbele woonhuizen samen met Nagtglaslaan 2/Zwarteweg 56 en Nagtglaslaan 4-6
 • Oostwalstraat 2-4 (even huisnummers), u-vormig opgezette volkswoningen samen met Huizerpoortstraat 25-39 (even huisnummers) en Kloosterstraat 66-80 (even huisnummers)
 • Oud Blaricummerweg 40 en Bollelaan 1-3
 • Pastoorstraat 3, woonhuis
 • Pastoorstraat 3a, woonhuis
 • Pastoorstraat 9, woonhuis
 • Peperstraat 1, woonhuis
 • Peperstraat 2, woonhuis vormt ensemble met Bussummerstraat 17a en 19
 • Peperstraat 3-5, dubbel woonhuis
 • Peperstraat 8, woonhuis
 • Peperstraat 14, woonhuis
 • Peperstraat 16, woonhuis
 • Peperstraat 26, woonhuis
 • Sandtmannlaan 3, onderdeel van villacomplex ‘Sandtmannlaan’
 • Sandtmannlaan 5-7, onderdeel van villacomplex ‘Sandtmannlaan’, waarbij nr. 5 gemetseld en nr. 7 met vakwerk en houten delen
 • Sint Annastraat 35, woonhuis
 • Sint Vitusstraat 10, oorspronkelijk winkel-woonhuis
 • Sint Vitusstraat 29-31, dubbel woonhuis
 • Sint Vitusstraat 38, woonhuis
 • Sint Vitusstraat 55-65, ensemble van 6 woningen
 • Tenierslaan 23, landhuis ‘t Ancker
 • Thierensweg 31-33, dubbel houten woonhuis
 • Thierensweg 32, houten woonhuis
 • Turfpoortstraat 17, woonhuis
 • Turfpoortstraat 31, woonhuis
 • Turfpoortstraat 56, woonhuis
 • Turfpoortstraat 57, woonhuis
 • Valkeveenselaan 44, villa ’t Eiland, gelegen op de plaats van voormalige landgoed Nieuw-Valkeveen
 • Verlengde Fortlaan 2/ Zwarteweg 54, onderdeel van een complex met 3 dubbele woonhuizen samen met Nagtglaslaan 2/Zwarteweg 56 en Nagtglaslaan 4-6
 • Verlengde Fortlaan 25, houten villa
 • Verlengde Fortlaan 27, houten villa
 • Verlengde Fortlaan 31, houten villa
 • Wethouder Königlaan 14-16, dubbel bewoonde villa
 • Wijde Steeg 2, voormalig winkel-woonhuis
 • Zwarteweg 54/ en Verlengde Fortlaan 2, onderdeel van een complex met 3 dubbele woonhuizen samen met Nagtglaslaan 2/Zwarteweg 56 en Nagtglaslaan 4-6
 • Zwarteweg 56/Nagtglaslaan 2, onderdeel van een complex met 3 dubbele woonhuizen samen met Nagtglaslaan 4-6 en Zwarteweg 54/Verlengde Fortlaan 2
 • Zwarteweg 58, villa
 • Zwarteweg 60-62, dubbel woonhuis
 • Zwarteweg 64, villa Anne-Ville

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Ontdek Gooise Meren

Wat er te zien en te doen is in Gooise Meren

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden