Monumenten Muiden

Muiden heeft rijksmonumenten, provinciale monumenten en gemeentelijke monumenten.

Rijksmonumenten Muiden

U kunt het monument opzoeken in het rijksmonumentenregister, op het nummer dat tussen haakjes staat.

Kastelen, landhuizen en parken

Herengracht 1, in vestingwerken en grachten ligt vierkant kasteel 'Het Muiderslot' met ronde hoektoren, kort na 1280 gesticht, gerestaureerd van 1895-1910 (30107)

Boerderijen, molens en bedrijven

 • Herengracht 75, Pand met rechte lijstgevel, middenpartij versierd met beeldhouwwerk, 18e eeuw (30118)
 • Noordpolderweg 1, Houten boerderijensemble, met houten boerderij van het langhuistype met een woongedeelte en een onder hetzelfde zadeldak aangebouwd bedrijfsdeel, rond 1875, onderdeel van het complex Nieuwe Hollandse Waterlinie Houten Huizen Muiden-Oost (530199)
 • Noordpolderweg 4, Woonhuisgedeelte van boerderij, rond 1875, onderdeel van het complex Nieuwe Hollandse Waterlinie Houten Huizen Muiden-Oost (530198)
 • Noordpolderweg 5, Woonhuisgedeelte van boerderij ‘Poldervreugd’, rond 1875, onderdeel van het complex Nieuwe Hollandse Waterlinie Houten Huizen Muiden-Oost (530197)
 • Weesperbinnenweg 11, Houten boerderij 'De Vechthoeve', rond 1899, zonder schuur verplaatst naar landgoed 'Hoogerlust', onderdeel van het complex Nieuwe Hollandse Waterlinie Houten Huizen Muiden-Oost (530206)
 • Zuidpolderweg 3, woonhuisgedeelte met boerderij, onderdeel van het complex Nieuwe Hollandse Waterlinie Houten Huizen Muiden-Oost (530200)
 • Zuidpolderweg 3, bij houten schuur, onderdeel van het complex Nieuwe Hollandse Waterlinie Houten Huizen Muiden-Oost (530201)

Weg- en waterbouwkundige werken

Sluisstraat 1, bij, ijzeren draaibrug met kaden en sluizen en lantaarns 'Groote Zeesluis', 19e eeuw (30126)

Sport, recreatie, vereniging horeca

Herengracht 72, oorspronkelijk restaurant 'Het Hof van Holland', gevel met getande rechte kroonlijst, 18e eeuw (30117)

Religieuze gebouwen

 • Herengracht 82/82a, pastorie, gebouwd in 1870 in eclectische bouwtrant. De pastorie ligt aan de westzijde van de H. Nicolaaskerk (511947)
 • Herengracht 83, Kerk met neoclassicistische statige façade en stoeppalen, 'H. Nicolaaskerk', begin 19e eeuw (30120)
 • Kerkstraat 3, Nederlands Hervormde Kerk, vermoedelijk uit de 2e helft van de 12e eeuw (30121)

Uitvaartcentra en begraafplaatsen

Weesperbinnenweg 1a, Houten baarhuisje op Rooms-Katholieke begraafplaats, rond 1900, deel uitmakend van het complex Nieuwe Hollandse Waterlinie Houten Huizen Muiden-Oost (530204)

Verdedigingswerken en militaire gebouwen

 • Kazernestraat 6-8, dubbele wachterswoning / dienstwoning als onderkomen van (de gezinnen van) 2 beambten voor de bewaking van het exercitieterrein en militaire gronden van de Vesting Muiden, laatste kwart 19e eeuw (530734)
 • Noordpolderkade 1, gemaal met duiker en inlaat 'Noordpoldergemaal', eind 19e-eeuwse toevoeging aan de Nieuwe Hollandse Waterlinie (531328)
 • IJmeer, Fort 'Pampus', eiland in de monding van het IJ en geflankeerd door 2 kustbatterijen bij Diemerdam en Durgerdam, onderdeel uit van de voormalige Stelling van Amsterdam, aangelegd tussen 1880 en 1920 (526452)
 • Nabij Noordpolderweg 5, cluster 2, tankversperring met tetraëders als onderdeel van een hindernis in een acces, latere toevoeging aan de Nieuwe Hollandse Waterlinie, 1939-1940 (531325)
 • Nabij Weesperbinnenweg 11 ('Vechthoeve'), cluster 2, gietstalen Koepelkazemat type G, latere toevoeging aan de Nieuwe Hollandse Waterlinie, 1939-1940 (531327)

Segmenten van verdedigingswerk vesting Muiden, deel uitmakend van de Nieuwe Hollandse Waterlinie:

 • Bastion I t/m V, op bastion I bevinden zich een gemetselde poterne en een gemetselde sluisbeer met waterinlaat. Op het bastion II bevindt zich een grondgedekte flankkazemat/bomvrij gebouw. Op het punt waar de courtine tussen de bastions I en II aansluit op bastion II ligt een gemetselde poterne. Deze geeft toegang tot de flankkazemat. In het midden van de courtine tussen de bastions III en IV en in de courtine tussen de bastions IV en V ligt een gemetselde coupure (454480)
 • Bastion VI, op het bastion bevindt zich een grondgedekte kanonremise/bomvrij gebouw (gebouw G) (454481)
 • Courtine VI-VII, het werk bestaat uit een aanleg van aardwerken en natte gracht (454482)
 • Bastion VII, op het terreplein achter het bastion bevindt zich een grondgedekte kazerne (gebouw D) (454483)
 • Courtine VII-VIII, het werk bestaat uit een aanleg van aardwerken, grachten en bijbehorende bebouwing en objecten. Op het ravelijn bevinden zich een bomvrij gebouw C ('Muizenfort'), een betonnen groepsschuilplaats, betonblokken van een gietstalen koepelkazemat type G en een stalen waarnemingspost. In de natte gracht, ten noorden van het ravelijn, bevinden zich 2 landhoofden (454484)
 • Bastion VIII, het werk bestaat uit een aanleg van aardwerken, gracht en bijbehorende bebouwing en objecten. Op het bastion (bekend als bastion VIII) bevindt zich een grondgedekt kruitmagazijn (gebouw E) (454485)
 • Courtine VIII-IX, het werk bestaat uit een aanleg van aardwerken, natte gracht en bijbehorende bebouwing en objecten. Op de courtine bevindt zich een betonnen groepsschuilplaats (454486)
 • Bastion IX, het werk bestaat uit een aanleg van aardwerken, gracht en bijbehorende bebouwing en objecten. Op bastion IX bevindt zich een grondgedekte dubbele kanonremise (gebouw F) (454487)
 • Courtine IX-X, het werk bestaat uit een aanleg van aardwerken, gracht en bijbehorende bebouwing en objecten. Op het ravelijn bevindt zich een grondgedekt bomvrij wachthuis met kanonremise (gebouw H). In de natte gracht, ten noorden van het ravelijn, bevindt zich een schutsluis/keersluis ('Keetpoortsluis'). In de natte gracht, ten zuiden van het ravelijn, bevindt zich een gemetselde sluisbeer (454488)
 • Bastion X, het werk bestaat uit een aanleg van aardwerken en gracht (454489)
 • Courtine X-XI, het werk bestaat uit een aanleg van aardwerken, gracht en bijbehorende bebouwing en objecten. In de natte gracht, ten oosten van het ravelijn, bevindt zich een schutsluis/keersluis ('Weesperpoortsluis'). In de natte gracht, ten westen van het ravelijn, bevindt zich een gemetselde sluisbeer. Op de courtine bevindt zich een sluiswachterswoning (454490)
 • Bastion XI, het werk bestaat uit een aanleg van aardwerken en een gracht (454491)
 • Courtine XI-XII, het werk bestaat uit een aanleg van aardwerken en grachten (454492)
 • Verdedigingwerk 'Westbatterij', het werk omvat een aanleg van aardwerken met gracht en bijbehorende bebouwing. Binnen de aanleg bevindt zich een bomvrije toren met ophaalbrug (454493)
 • Enveloppe, bestaande uit een aanleg van een aarden kade. De kade volgt het beloop van de buitenboordzijde van de gracht vanaf de Oostzeedijk, met de klok mee tot aan het ravelijn voor courtine IX-X, nabij de Vecht. De kade heeft een kruin van 2 tot 4 meter breed. Aan de buitenboordzijde van de gracht, voor courtine X-XI ligt nog een restant van de enveloppe (454494)

Woningen en woningbouwcomplexen

 • Amsterdamsestraat 1, witgepleisterd pand (30098)
 • Amsterdamsestraat 5, witgepleisterd pand (30099)
 • Amsterdamsestraat 16, pand met topgevel (30100)
 • Amsterdamsestraat 18, pand met topgevel (30101)
 • Amsterdamsestraat 26, laag gebouwtje in neoklassieke stijl met gemetselde bogen, begin 19e eeuw (30102)
 • Dijkweg 1, gepleisterd rechthoekig gebouwtje, 2e kwart 19e eeuw (30137)
 • Hellingstraat 8, pand met topgevel (30105)
 • Hellingstraat 25, pand met topgevel (30106)
 • Herengracht 22/23, pand met gepleisterde gevel (30108)
 • Herengracht 40, pand met halsgevel, 17e eeuw (30109)
 • Herengracht 51, pand met klokgevel, overgang 17e/18e eeuw (30110)
 • Herengracht 55, pand met gepleisterde lijstgevel (30111)
 • Herengracht 56, pand met gepleisterde lijstgevel (30112)
 • Herengracht 58, pand met gepleisterde lijstgevel (30113)
 • Herengracht 59-60, pand met lijstgevel (30114)
 • Herengracht 64, pand met 19e-eeuwse lijstgevel (30115)
 • Herengracht 71, pand met lijstgevel met grote gevelsteen, de 'Gooyse Boer' (30116)
 • Herengracht 76, pand met gevel met rechte kroonlijst, 18e eeuw (30119)
 • Naarderstraat 6, in oorsprong mogelijk 17e-eeuws hoekpandje met woning, smederij en travalje (tijdelijke stal voor paarden), naam: 'De smederij van Melis' (418001)
 • Naarderstraat 10, pand met topgevel, 18e eeuw (30122)
 • Sluisstraat 1, brugwachtershuis, neoclassicistisch gepleisterd gebouw, 19e eeuw (30123, bij monumentnummer 30126)
 • Sluisstraat 2, huis met rechte getande kroonlijst, eind 18e eeuw (30125)
 • Sluisstraat 3, pand met halsgevel, 17e eeuw (30124)
 • Weesperstraat 1, pand met lijstgevel met opkamer, 18e eeuw (30127)
 • Weesperstraat 9, pand met afgeknotte gepleisterde gevel, 17e eeuw, onder 1 dak met Sluisstraat 9 (30128)
 • Weesperstraat 12, pand met topgevel met voluten, 18e eeuw (30129)
 • Weesperstraat 52, pand met afgeknotte gevel met oude onderpui, 1644 (30130)
 • Weesperstraat 54, pand met topgevel (30131)

Provinciale monumenten Muiden

Weg- en waterbouwkundige werken

 • Fermanplantsoen, 'Weesperpoortsluis en –brug', halverwege de 19e eeuw gebouwd als schutsluis in de Buitensingelgracht tussen de Muidertrekvaart en de Vecht. Het complex bestaat uit een sluis met draaibrug en een sluiswachterswoning
 • Herengracht, Keetpoortsluis en –brug, gebouwd in 1855 als schutssluis tussen de Naardertrekvaart en de Vecht. Waarschijnlijk is de sluis in oorsprong uit de 17e eeuw. De ophaalbrug is uit de 20e eeuw

Gemeentelijke monumenten Muiden

Boerderijen, molens en bedrijven

Panden en bouwdelen van de voormalige scheepswerf 'Schoutenwerf':

 • Hellingstraat 28, voormalig poortgebouw, 1916
 • Hellingstraat 26, voormalig magazijn, 1849
 • Hellingstraat 30, voormalige directeurswoning Jacob Schouten, 1844
 • Hellingstraat, naast 30, werfmuur van de voormalige ijzerwerkloods (bouwdeel B) en de draaierij en bankwerkerij (bouwdeel C), inclusief ramen en glas, 1907, 1922

Kade en voormalige dienstwoningen bij de 'Koninklijke Nederlandse Springstoffen Fabriek (KNSF)':

 • Kruitpad met kade, beschoeiing en bomen
 • Kruitpad 1, onderdeel van dubbel woonhuis, 1916
 • Kruitpad 2, onderdeel van dubbel woonhuis, 1916
 • Kruitpad 3, vrijstaande woning, bijgenaamd 'de Paddenstoel', 1929
 • Kruitpad 4, onderdeel van een blokje van 3 woningen onder 1 kap uitgevoerd in baksteen en gebouwd in 1938. Oorspronkelijk gebouwd als portierswoningen
 • Kruitpad 5, onderdeel van een blokje van 3 woningen onder 1 kap uitgevoerd in baksteen en gebouwd in 1938. Oorspronkelijk gebouwd als portierswoningen
 • Kruitpad 6, onderdeel van een blokje van 3 woningen onder 1 kap uitgevoerd in baksteen en gebouwd in 1938. Oorspronkelijk gebouwd als portierswoningen
 • Kruitpad 7, onderdeel van een blokje met 5 woningen uit 1916
 • Kruitpad 8, onderdeel van een blokje met 5 woningen uit 1916
 • Kruitpad 9, onderdeel van een blokje met 5 woningen uit 1916
 • Kruitpad 12, woonhuis uit 1916
 • Kruitpad 5, onderdeel van een blokje van 3 woningen onder 1 kap uitgevoerd in baksteen en gebouwd in 1938. Oorspronkelijk gebouwd als portierswoningen
 • Kruitpad 6, onderdeel van een blokje van 3 woningen onder 1 kap uitgevoerd in baksteen en gebouwd in 1938. Oorspronkelijk gebouwd als portierswoningen
 • Kruitpad 7, onderdeel van een blokje met 5 woningen uit 1916
 • Kruitpad 8, onderdeel van een blokje met 5 woningen uit 1916
 • Kruitpad 9, onderdeel van een blokje met 5 woningen uit 1916
 • Kruitpad 12, woonhuis met rechthoekig grondplan en afgedekt met een zadeldak voorzien van zwarte pannen uit 1916

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Ontdek Gooise Meren

Wat er te zien en te doen is in Gooise Meren

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden