Aangepaste dienstverlening

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is onze dienstverlening aangepast. U kunt veel producten en diensten online aanvragen. Vrij inlopen kan niet, we werken alleen op afspraak.

Meldpunt Opbrekingen Openbare Ruimte

Gemeente Gooise Meren maakt gebruik van het digitale systeem Meldpunt Opbrekingen Openbare Ruimte (MOOR). Netbeheerders en aannemers die werkzaamheden plannen, moeten een vergunning aanvragen of een melding doen via het MOOR platform.

Wat moet u weten

Sinds 17 mei 2016 bent u als bedrijf of aannemer verplicht om MOOR te gebruiken:

  • Voor het aanvragen van een vergunning of instemmingsbesluit
  • Voor het melden en afhandelen van werkzaamheden in de openbare ruimte van de gemeente

De gemeente controleert daar ook op.

Vergunning of melding

Groot werk

  • Voor groot werk (tracélengte groter dan 10 meter) vraagt u een vergunning of instemmingsbesluit via MOOR aan
  • Doe de melding via MOOR minimaal 5 werkdagen voor de start van alle graafwerkzaamheden voor het leggen, (onder)houden en verwijderen van kabels en leidingen

Klein werk

Voor klein werk (tracélengte kleiner dan 10 meter) en calamiteiten is een melding van de start van werkzaamheden voldoende.

Meer informatie

Heeft u een vraag voor de gemeente over MOOR? Neem dan contact op via het contactformulier of bel naar 035 207 00 00. Meer informatie over MOOR vindt u op de website van MOOR​​​​​​​.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Visit Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden