Dakkapel

U wilt een dakkapel op uw huis. Zoek eerst uit of u wel of geen vergunning nodig heeft. Voor een dakkapel aan de achterkant van uw woning heeft u vaak geen vergunning nodig. Als u wel een vergunning nodig heeft, is het goed om vooraf te weten aan welke eisen uw dakkapel moet voldoen. U bekijkt daarvoor het bestemmingsplan en de welstandsnota. Volg alle stappen die op deze pagina staan.

Wat u moet weten

Welke stappen neemt u als u een dakkapel op uw woning wilt?

 • Stap 1: Lees algemene informatie over dakkapellen
 • Stap 2: Doe de vergunningcheck
 • Stap 3: Heeft u een vergunning nodig? Bekijk de regels van het bestemmingsplan
 • Stap 4: Heeft u een vergunning nodig? Bekijk de criteria uit de welstandsnota
 • Stap 5: Vraag een vergunning aan en lever alle documenten in

Stap 1: Algemene informatie dakkapellen

Op de site van de Rijksoverheid kunt u bijvoorbeeld lezen:

 • Wanneer u wel en geen vergunning nodig heeft voor uw dakkapel
 • Wat u doet als u wel een vergunning nodig heeft
 • Wat u checkt in het bestemmingsplan en de welstandsnota

Lees de informatie van de Rijksoverheid over dakkapellen

Stap 2: Vergunningcheck

Controleer via het Omgevingsloket of u wel of geen vergunning nodig heeft

Heeft u een vergunning nodig? Doorloop dan de stappen 3 tot en met 5 om erachter te komen aan welke eisen uw dakkapel moet voldoen en welke documenten u bij uw aanvraag inlevert.

Heeft u geen vergunning nodig? Dan kunt u uw dakkapel plaatsen zonder het te melden. Uw dakkapel moet wel aan regels uit bijvoorbeeld het Bouwbesluit voldoen. U bent hier zelf verantwoordelijk voor.

Stap 3: Bestemmingsplan

Bekijk het bestemmingsplan voor uw adres op ruimtelijkeplannen.nl. Via ruimtelijkeplannen.nl kunt u uw adres invoeren en dan komt u bij het juiste bestemmingsplan terecht. U kunt dan bekijken of uw dakkapel aan de regels uit het bestemmingsplan voldoet.

Stap 4: Welstandsnota

Criteria dakkapellen

Lees op bladzijde 24 en 25 van de Welstandsnota 2019 wat de criteria zijn voor een dakkapel.

Criteria gebieden

 • Bekijk op de plattegronden op bladzijde 50 tot en met 59 van de Welstandsnota 2019 binnen welk gebied uw perceel valt
 • Op bladzijde 60 tot en met 115 staan de criteria per gebied. Lees welke welstandscriteria speciaal voor uw gebied gelden

Criteria erfgoed

Wilt u een dakkapel plaatsen op een monument of waardevol pand of binnen een beschermd stadsgezicht of dorpsgezicht? Dan gelden er extra uitgangspunten en criteria:

 • Lees in de Welstandsnota 2019 op bladzijde 15 tot en met 17 de ‘welstandscriteria erfgoed’
 • Bekijk de ‘aanvullingen erfgoed’ op bladzijde 25

Stap 5: Vergunning aanvragen

Heeft u de stappen 1 tot en met 4 doorlopen en heeft u uw bouwplan zoveel mogelijk kunnen uitwerken volgens de regels en criteria? Vraag de vergunning online aan via het Omgevingsloket. U kunt de stukken die u bij de aanvraag moet inleveren direct uploaden.

Documenten die u inlevert bij een aanvraag voor een dakkapel

 • Aanvraagformulier omgevingsvergunning (dit formulier vult u in via het Omgevingsloket)
 • Situatietekening van perceel en bouwwerk, schaal 1:1000, met afmetingen bijgebouwen en aanduidingen van de erfgrenzen
 • Aanzicht van de voorgevels, zijgevels en achtergevels van de situatie zoals die nu is en de nieuwe situatie, schaal 1:100. De tekeningen mogen geen impressietekeningen zijn en afmetingen moeten erop staan (bijvoorbeeld breedte dakvlak, breedte dakkapel, hoogte dakkapel en de afstanden van de dakkapel tot de dakvoet, nok en perceelsgrens/dakrand)
 • Plattegronden van de situatie zoals die nu is en de nieuwe situatie van de verdieping waar de dakkapel komt, schaal 1:100
 • Relevante hoogte- en dwarsdoorsneden met hoogte maatvoeringen, schaal 1:100
 • Details van beeldbepalende bouwdelen (details van de dakkapel) met de afmetingen, schaal 1:5
 • Overzicht van het materiaalgebruik en kleurgebruik
 • Foto's van de situatie zoals die nu is en de naaste omgeving
 • Eventueel een modelfoto van een soortgelijk bouwplan, met adres en plaats erbij

Voor een volledig overzicht van wat u moet inleveren, zie de Regeling omgevingsrecht (Mor).

Vraag een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket

Kosten

Een omgevingsvergunning is maatwerk. Wat u moet betalen hangt af van de activiteiten waarvoor u een vergunning aanvraagt en van de bouwkosten.
Zie voor de kosten de legesverordening Gooise Meren.

Vragen

Heeft u na het lezen van alle informatie nog vragen? Stel uw vraag via het contactformulier, app of bel ons.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Ontdek Gooise Meren

Wat er te zien en te doen is in Gooise Meren

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden