Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Ontdek Gooise Meren

Wat er te zien en te doen is in Gooise Meren

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van gemeente Bussum, gemeente Muiden en gemeente Naarden

Archief Gooi en Vechtstreek

Doorzoek de historische archieven van Bussum, Muiden, Muiderberg, Naarden en Huizen. Een deel staat online, een deel is beschikbaar via de studiezaal in Naarden

Boom kappen

U heeft een vergunning nodig als u een boom wilt kappen die op de waardevolle bomenlijst staat. Of die zich in een waardevol gebied bevindt. Of als de boom minder dan 10 jaar geleden is aangeplant, herplant moest worden of moest blijven bestaan.

Omgevingsvergunning boom kappen aanvragen via Omgevingsloket

Wat u moet weten

Vergunning nodig

 • De boom staat in de bebouwde kom volgens de Wet Natuurbescherming
 • De boom staat op de waardevolle bomenlijst van Gooise Meren
 • De boom bevindt zich in een waardevol gebied
 • De boom is minder dan 10 jaar geleden aangeplant, moest herplant worden of blijven bestaan

In andere gevallen hoeft u voor het kappen van uw eigen boom géén vergunning aan te vragen.

Bebouwde kom

Kaart bebouwde kom Gooise Meren (PDF, 12,8 MB)

Waardevolle bomen

Waardevolle gebieden

 • Muiden
 • Muiderberg
 • Buitengebied Muiderberg-Naarden
 • Buitengebied Naarden
 • Prins Hendrikpark Bussum
 • Het Spiegel Bussum
 • Brediuskwartier Bussum
 • Bos van Bouvy Bussum
 • Groene Long Bussum
 • Crailo Bussum
 • Landgoed Cruysbergen Bussum
 • Buitengebied Bussum
 • Naarden-Vesting

Zie voor meer informatie de Verordening fysieke leefomgeving Gooise Meren 2024, vanaf artikel 3.67

Vergunning aanvragen

Gegevens die u doorgeeft

 • Het soort boom
 • Het aantal bomen dat u wilt kappen
 • De plek waar de boom staat
 • De diameter van de boom op 1,30 meter hoogte
 • Waarom u de boom wilt kappen
 • Een foto van de boom of de bomen
 • Toestemming van de eigenaar (als u dat zelf niet bent)
 • Een rapport over de conditie van de boom (als u denkt dat de boom ziek is)
 • Een VTA rapport als het gaat om de noodkap van een waardevolle boom. Dit is een beoordeling van de boom door een boomverzorger die daarvoor is opgeleid

Behandeling aanvraag

 • Zorg dat u alle stukken compleet heeft voordat u de omgevingsvergunning aanvraagt
 • We behandelen uw aanvraag binnen 8 weken. De gemeente mag deze termijn 1 keer met maximaal 6 weken verlengen
 • Bent u het niet eens met het besluit van de gemeente? Maak dan bezwaar binnen 6 weken na het besluit

6 weken bezwaar

 1. U krijgt de vergunning per e-mail
 2. Belanghebbenden hebben daarna nog 6 weken de tijd om bezwaar te maken tegen het besluit
 3. Als aanvrager krijgt u bericht als er bezwaar is
 4. U mag pas gaan kappen als de periode van bezwaar voorbij is

Wij adviseren u om uw plannen vooraf met uw buren te bespreken.

Kosten

Een omgevingsvergunning voor het kappen van 1 tot 10 bomen kost € 72,25 per boom.

U betaalt € 330,65 per boom:

 • Als u de omgevingsvergunning pas aanvraagt nadat u met kappen begonnen bent
 • Of als u de boom al gekapt heeft

Voor meer informatie zie de legesverordening Gooise Meren