Bestemmingsplannen

In een bestemmingsplan staat precies waarvoor u de grond mag gebruiken. Bijvoorbeeld of bouwen mag. En zo ja hoe hoog, maar ook wat er mag: huizen, bedrijven, winkels. U kunt uw mening geven over (voor)ontwerpbestemmingsplannen en vastgestelde bestemmingsplannen.

Tussen 15 september 2023 en 1 januari 2024 behandelen we geen nieuwe bestemmingsplanverzoeken meer. Voor meer informatie zie overgangsperiode Omgevingswet.

​Wat u moet weten

Als u bijvoorbeeld een huis gaat kopen of huren is het belangrijk wat u mag in dat gebied.

Het bestemmingsplan geeft antwoord op vragen als:

 • Mag bouwen of verbouwen in het gebied?
 • Waarvoor mag u een bepaald stuk grond gebruiken?
 • Mogen er wegen komen?
 • Mogen er bedrijven komen?

Bekijk de bestemmingsplannen op ruimtelijkeplannen.nl of op bestuur.gooisemeren.nl.

Onderdelen bestemmingsplan

 • Verbeelding
 • Regels
 • Toelichting

Verbeelding

 • De verbeelding is een kaart van het hele gebied
 • De kleuren, lijnen en tekens geven de bestemmingen aan

Regels

 • Wat er op de grond mag, bijvoorbeeld woningbouw of landbouw
 • De gebouwen die er mogen komen, bijvoorbeeld woningen of bedrijven
 • Waarvoor u de gebouwen mag gebruiken, bijvoorbeeld wonen of werken

Toelichting

 • Een uitleg van de regels
 • Een beschrijving van het gebied
 • De plannen van de gemeente met het gebied

Verschillende fasen bestemmingsplan

 • Voorontwerp
 • Ontwerp
 • Vastgesteld
 • Geldend (vigerend)

Voorontwerpbestemmingsplan

 • Een voorontwerpbestemmingsplan kunt u 6 weken bekijken
 • Iedereen kan tijdens deze 6 weken schriftelijk of mondeling reageren

Ontwerpbestemmingsplan

 • Een ontwerpbestemmingsplan kunt u 6 weken bekijken
 • Iedereen kan tijdens deze 6 weken schriftelijk of mondeling een zienswijze (mening) geven

Vastgesteld bestemmingsplan

 • De gemeenteraad heeft deze bestemmingsplannen vastgesteld
 • Tijdens 6 weken kunt u beroep indienen bij de Raad van State
 • U kunt alleen beroep indienen als u ook een zienswijze heeft gegeven op het ontwerpbestemmingsplan

Geldend bestemmingsplan

Tegen geldende (vigerende) bestemmingsplannen kunt u geen beroep meer indienen.

Iedereen moet zich houden aan de regels van het bestemmingsplan:

 • Bewoners
 • Bedrijven
 • Organisaties
 • De gemeente

Overgangsperiode Omgevingswet

Op 1 januari 2024 gaat de nieuwe Omgevingswet in. Deze wet heeft gevolgen voor nieuwe plannen en plannen die al lopen. Vooral voor plannen die de bestemming of functie van een gebied of van een perceel grond veranderen. In de Omgevingswet staan regels voor de overgangsperiode. Doe uw aanvraag voor een omgevingsvergunning vóór 31 december 2023. Dan kunnen we uw aanvraag volgens de oude regels behandelen. Ontwerpbestemmingsplannen kunnen we behandelen volgens de oude regels als ze uiterlijk 31 december 2023 ter inzage liggen. Tussen 15 september 2023 en 1 januari 2024 behandelen we geen nieuwe bestemmingsplanverzoeken meer. Voor meer informatie zie overgangsperiode Omgevingswet.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Ontdek Gooise Meren

Wat er te zien en te doen is in Gooise Meren

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden