Bestemmingsplannen

In een bestemmingsplan staat precies waarvoor de grond gebruikt mag worden. Bijvoorbeeld of bouwen mag en zo ja hoe hoog, maar ook wat er gebouwd mag worden (huizen, bedrijven, winkels). Op voorontwerpbestemmingsplannen, ontwerpbestemmingsplannen en vastgestelde bestemmingsplannen kunt u invloed uitoefenen. Bekijk de bestemmingsplannen op ruimtelijkeplannen.nl​​​​​​​.​​​​​​​

​Wat u moet weten

Als u bijvoorbeeld een huis gaat kopen of huren kan het belangrijk zijn de bestemming van het gebied te weten.

Het bestemmingsplan geeft antwoord op vragen als:

 • Mag bouwen of verbouwen in het gebied?
 • Waarvoor mag u een bepaald stuk grond gebruiken?
 • Mogen er wegen komen?
 • Mogen er bedrijven komen?

Bekijk de bestemmingsplannen op ruimtelijkeplannen.nl of op bestuur.gooisemeren.nl.

Onderdelen bestemmingsplan

Een bestemmingsplan bestaat uit 3 onderdelen:

 • Verbeelding
 • Regels
 • Toelichting

Verbeelding

De verbeelding is een kaart van het hele grondgebied. De kleuren, lijnen en tekens op de verbeelding geven de bestemmingen aan.

Regels

In de regels staat wat er wel en niet mag binnen een bepaalde bestemming.

 • Wat mag er op de grond gebeuren (bijvoorbeeld woningbouw of landbouw)?
 • Welke gebouwen mogen er komen (bijvoorbeeld woningen of bedrijven)?
 • Waarvoor mogen de gebouwen gebruikt worden (bijvoorbeeld wonen of werken)?

Toelichting

In de toelichting vindt u:

 • Een uitleg van de regels
 • Een beschrijving van het gebied
 • De plannen van de gemeente met het gebied

Verschillende fasen bestemmingsplan

Een bestemmingsplan kan zich in verschillende fasen bevinden:

 • Voorontwerp
 • Ontwerp
 • Vastgesteld
 • Geldend (vigerend)

Voorontwerpbestemmingsplan

 • Een voorontwerpbestemmingsplan kunt u 6 weken bekijken
 • Iedereen kan tijdens deze 6 weken schriftelijk of mondeling reageren via een inspraakreactie

Ontwerpbestemmingsplan

 • Een ontwerpbestemmingsplan kunt u 6 weken bekijken
 • Iedereen kan tijdens deze 6 weken schriftelijk of mondeling een zienswijze (mening) indienen

Vastgesteld bestemmingsplan

 • De gemeenteraad heeft deze bestemmingsplannen vastgesteld
 • Tijdens een periode van 6 weken kunnen belanghebbenden beroep indienen bij de Raad van State
 • U kunt alleen beroep indienen als u ook zienswijzen heeft ingebracht tegen het ontwerpbestemmingsplan

Geldend bestemmingsplan

Bij geldende (vigerende) bestemmingsplannen is de procedure afgerond en kunt u geen beroep meer indienen.

Iedereen moet zich houden aan de regels van het geldende bestemmingsplan:

 • Bewoners
 • Bedrijven
 • Instellingen
 • De gemeente

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Ontdek Gooise Meren

Wat er te zien en te doen is in Gooise Meren

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden