Wat is de Wmo?

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is erop gericht dat mensen zo lang en zelfstandig mogelijk thuis kunnen wonen. Ook als u met een beperking te maken heeft.

Kijk voor meer informatie over de Wmo op de website van de Rijksoverheid.

Ga naar Rijksoverheid.nl

Wat u moet weten

Ook de gemeente Gooise Meren moet ervoor zorgen dat haar inwoners zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en leven. In sommige gevallen biedt de gemeente ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Heeft u behoefte aan ondersteuning, zorg of hulp en kunt u die niet krijgen van kinderen, familie, buren of vrijwilligers? Of maakt u zich er zorgen om of uw buurvrouw, vader of moeder zichzelf wel kan redden? Neem dan contact op met 1 van onze medewerkers via 035 207 00 00 of het contactformulier​​​​​​​.

Eigen bijdrage

Als u hulp en/of ondersteuning krijgt vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), moet u meestal een eigen bijdrage betalen. We noemen deze bijdrage ook wel het ‘abonnementstarief’. Dit is een vast bedrag van maximaal € 19 per maand. Het maakt niet uit wat uw inkomen is, hoeveel voorzieningen u heeft of wat de voorzieningen kosten. Het abonnementstarief van € 19 per maand is per huishouden. Maken meer personen in uw huishouden gebruik van de Wmo? Dan betaalt u samen € 19. De eigen bijdrage wordt vastgesteld en geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Meer informatie over het abonnementstarief vindt u op www.hetcak.nl

Uitzonderingen

In 3 gevallen hoeft u geen eigen bijdrage te betalen:

  • Als u of uw partner een eigen bijdrage op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz) moet betalen
  • Als u of uw partner een eigen bijdrage voor beschermd wonen betaalt
  • Als u getrouwd bent of een partner heeft en minimaal 1 van u nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt

Voor Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang betaalt u een eigen bijdrage die afhankelijk is van uw inkomen. Voor de Wmo-taxi betaalt u een kilometertarief voor uw rit.

Pauzeren abonnementstarief

Het is alleen bij uitzondering mogelijk het abonnementstarief te pauzeren. U moet dit vergelijken met een televisieabonnement: ook wanneer u een maand geen televisie kijkt, betaalt u toch de abonnementskosten. Alleen bij langdurige ziekte of andere bijzondere omstandigheden kunt u het abonnement tijdelijk pauzeren. Pauzeren van het abonnementstarief kan alleen wanneer u dit van tevoren bij ons meldt.

De bijdrage in de kosten wordt door ons stopgezet:

  • Als u definitief stopt met de maatwerkvoorziening
  • Als u de aanschafkosten van hele voorziening heeft afbetaald via het abonnementstarief

Eigen bijdrage Wmo volgende maand betalen

Eerder schreef het CAK de eigen bijdrage van een bepaalde maand ook in diezelfde maand nog af. Sinds maart 2022 betaalt u de eigen bijdrage pas in de volgende maand. Voor meer informatie zie   'Eigen bijdrage Wmo volgende maand betalen'.

Moeite met betalen

Heeft u moeite met het op tijd betalen van de rekeningen van het CAK? Neem dan contact op met het CAK. U kunt het CAK bellen op telefoonnummer 08 00 19 25. U kunt ook online een betalingsregeling aanvragen. Vul het formulier betalingsregeling Wmo in

Wijzigingen

Het is mogelijk dat u een Wmo-voorziening heeft en dat uw persoonlijke situatie verandert. Bijvoorbeeld wanneer u geen zorg meer nodig heeft of als er iemand bij u komt wonen. Dit moet u doorgeven aan de gemeente. Neem contact op met de gemeente wanneer u een Wmo-voorziening heeft en de volgende situatie voor u geldt:

  • Uw afname van zorg stopt
  • U maakt geen gebruik meer van een voorziening
  • Er komt een persoon inwonen (ingeschreven)
  • Er gaat een persoon uit huis (bijvoorbeeld uw partner of kind)
  • U gaat zelf verhuizen

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Ontdek Gooise Meren

Wat er te zien en te doen is in Gooise Meren

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden