Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Ontdek Gooise Meren

Wat er te zien en te doen is in Gooise Meren

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van gemeente Bussum, gemeente Muiden en gemeente Naarden

Archief Gooi en Vechtstreek

Doorzoek de historische archieven van Bussum, Muiden, Muiderberg, Naarden en Huizen. Een deel staat online, een deel is beschikbaar via de studiezaal in Naarden

Over de Wmo

Het doel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat u zo lang mogelijk thuis kunt wonen. Ook als u een handicap of beperking heeft.

Bekijk meer informatie over de Wmo

Wat u moet weten

Ook gemeente Gooise Meren zorgt ervoor dat inwoners zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Soms krijgt u zorg of hulp thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Heeft u zorg of hulp nodig en kunt u die niet krijgen van kinderen, familie, buren of vrijwilligers? Of maakt u zich er zorgen om of uw buurvrouw, vader of moeder zichzelf wel kan redden? Neem dan contact op met 1 van onze medewerkers via 035 207 00 00 of het contactformulier.

Eigen bijdrage

 • Als u zorg of hulp krijgt vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning betaalt u meestal een eigen bijdrage
 • We noemen deze eigen bijdrage ook wel ‘abonnementstarief’
 • Het is een vast bedrag van maximaal € 20,60 per maand per huishouden
 • Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) bekijkt wat u moet betalen
 • U betaalt het bedrag aan het CAK

Eigen bijdrage Wmo volgende maand betalen

U betaalt de eigen bijdrage van de ene maand in de maand erna. De eigen bijdrage van bijvoorbeeld maart betaalt u dus in april.

Betalingsregeling als u moeite heeft met betalen

Heeft u moeite met het op tijd betalen van de rekeningen van het CAK?

Wanneer u geen eigen bijdrage betaalt

 • Als u of uw partner een eigen bijdrage betaalt vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)
 • Als u of uw partner een eigen bijdrage voor beschermd wonen betaalt
 • Als u getrouwd bent of een partner heeft en minimaal 1 van u nog niet de AOW-leeftijd heeft

Voor Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang betaalt u een eigen bijdrage die afhangt van uw inkomen. Voor de Wmo-taxi betaalt u een bedrag per kilometer voor uw rit.

Tijdelijk geen eigen bijdrage betalen

 • Soms kunt u er niets aan doen dat u geen ondersteuning kunt krijgen. Dan is het mogelijk tijdelijk geen eigen bijdrage te betalen. Bijvoorbeeld als u voor lange tijd ziek bent of als er andere bijzondere omstandigheden zijn
 • U hoeft niet te betalen als u de hele maand helemaal geen hulp heeft gehad. Heeft u 1 keer in de maand hulp gehad, dan betaalt u de eigen bijdrage wel

Tijdelijk niet betalen kan alleen als u dit vooraf meldt. Doe dit via het contactformulier of 035 207 00 00.

Wanneer u geen eigen bijdrage meer betaalt

 • Als u geen zorg of hulp meer krijgt
 • Als u de kosten voor de voorziening al helemaal heeft betaald door het betalen van de eigen bijdrage

Wijzigingen doorgeven

Het kan zijn dat u een Wmo-voorziening heeft en dat er iets in uw persoonlijke situatie verandert. Geef veranderingen door aan de gemeente via het contactformulier of 035 207 00 00. Wat u bijvoorbeeld doorgeeft:

 • U krijgt geen zorg meer
 • U gebruikt de Wmo-voorziening niet meer
 • Er komt een persoon bij u wonen
 • Er gaat een persoon uit huis, bijvoorbeeld een partner of kind
 • U gaat verhuizen