Wat een Wmo-consulent doet

Heeft u of iemand in uw omgeving een ziekte of beperking? En is er hulp nodig om zelfstandig te kunnen blijven en andere mensen te blijven ontmoeten? Vraag de Wmo-consulent van de gemeente om advies en hulp.

Wat is de Wmo?

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)​​​​​​​ is een wet die inwoners hulp en ondersteuning biedt. Het doel van de Wmo is ervoor te zorgen dat inwoners zo lang mogelijk zelfstandig blijven en kunnen deelnemen aan de maatschappij.

Wat u moet weten

  • Hulp van de gemeente is een aanvulling op wat u zelf en wat uw familie, vrienden en buren kunnen doen
  • U legt uw situatie uit via het contactformulier van de gemeente of belt naar het telefoonnummer 035 207 00 00
  • Wij bellen u binnen 2 werkdagen om samen uw situatie te bespreken
  • Zo nodig maakt een Wmo-consulent een afspraak met u voor een gesprek bij u thuis

Het gesprek

  • In het gesprek bespreekt u uw situatie met de Wmo-consulent. De Wmo-consulent kijkt ook naar uw leefomgeving, zoals uw gezin of woning. Daarom komt de Wmo-consulent meestal bij u thuis voor een gesprek
  • Als u het fijn vindt kunt u iemand vragen bij het gesprek aanwezig te zijn. Bijvoorbeeld een bekende van u of een cliëntondersteuner van Stichting MEE​​​​. Dat is iemand die weet welke regelingen er mogelijk zijn en die het gesprek namens u kan voeren

Plan van aanpak

Met de informatie uit het gesprek maakt de Wmo-consulent een gespreksverslag. Dit verslag ontvangt u met de post. In het verslag beschrijft de Wmo-consulent uw situatie en vraag en de besproken oplossingen:

  • Wat u zelf kunt doen, welke hulp familie, vrienden of bekenden kunnen geven
  • Of er een maatwerkvoorziening nodig is. Een maatwerkvoorziening is hulp die speciaal aan uw situatie is aangepast. Denk aan begeleiding, hulp bij het huishouden of een aanpassing aan uw woning

U kijkt alle informatie in het gespreksverslag na en geeft aan of u het eens bent met dit verslag.

Maatwerkvoorziening

Is de conclusie dat er een maatwerkvoorziening nodig is? Dan krijgt u van de gemeente een beschikking. Dit is het besluit waarmee geregeld wordt dat u of iemand in uw directe omgeving hulp krijgt.

De Wmo-consulent kan u informatie geven over de verschillende vormen van hulp en u helpen met het aanvragen van de maatwerkvoorziening. Als een maatwerkvoorziening niet nodig is, dan denkt de Wmo-consulent graag met u mee welke organisaties u verder kunnen helpen.

Vragen

Heeft u een vraag voor de Wmo-consulent? Dan kunt u het contactformulier gebruiken of bellen naar 035 207 00 00.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Ontdek Gooise Meren

Wat er te zien en te doen is in Gooise Meren

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden