Aangepaste dienstverlening

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is onze dienstverlening aangepast. Alleen voor rijbewijzen en reisdocumenten die binnen 14 dagen verlopen of al zijn verlopen kunt u een afspraak maken. Ook kunt u veel producten en diensten online aanvragen.​​​​​​​

Meer weten? Houd de overzichtspagina over corona​​​​​​​​​​​​​​ goed in de gaten!

Ontheffing winkeltijden

Wilt u een winkel openhouden op dagen en/of tijden die niet zijn toegestaan volgens de Winkeltijdenwet en de winkeltijdenverordening? Dan vraagt u een ontheffing aan. U vraagt de ontheffing via het contactformulier of per brief aan. Stuur de benodigde gegevens mee.

Wat u moet weten

  • Winkels mogen van maandag tot en met zaterdag tussen 06.00 en 22.00 uur open zijn
  • Op Goede Vrijdag, 1 januari, 4 mei en 24 december geldt een sluitingstijd van 19.00 uur

Winkeltijden zondagen en feestdagen

In Naarden, Muiden en Bussum mogen de winkels op zondagen en feestdagen open zijn van 12.00 tot 18.00 uur.

Ontheffing winkeltijden

  • Wilt u uw winkel open laten zijn buiten de normale openingstijden? Vraag een ontheffing aan
  • Dien de aanvraag minimaal 8 weken van tevoren in

Gegevens die u doorgeeft

  • Waarom u uw winkel buiten de normale openingstijden wilt openen
  • Op welke dagen en tijden u uw winkel wilt openen
  • Uw contactgegevens

Stuur het verzoek ontheffing winkeltijden met de gegevens via het contactformulier naar de gemeente of naar:

Gemeente Gooise Meren
Postbus 6000
1400 HA Bussum

Behandeling aanvraag

We behandelen uw aanvraag binnen 8 weken.

Kosten

Een ontheffing winkeltijden kost € 57.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Visit Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden