Parkeerterrein gemeentehuis afgesloten op 2 en 3 november 2021

Op 2 en 3 november 2021 kunt u niet parkeren op het plein voor het gemeentehuis door werkzaamheden. Meer over de werkzaamheden en waar u kunt parkeren.

Ontheffing winkeltijden

Wilt u een winkel openhouden op dagen en/of tijden die niet zijn toegestaan volgens de Winkeltijdenwet en de winkeltijdenverordening? Dan vraagt u een ontheffing aan. U vraagt de ontheffing via het contactformulier of per brief aan. Stuur de benodigde gegevens mee.

Wat u moet weten

  • Winkels mogen van maandag tot en met zaterdag tussen 06.00 en 22.00 uur open zijn
  • Voor meer informatie zie de winkeltijdenwet

Winkeltijden zondagen en feestdagen

Ontheffing winkeltijden

  • Wilt u uw winkel open laten zijn buiten de normale openingstijden? Vraag een ontheffing aan
  • Dien de aanvraag minimaal 8 weken voordat u de winkel op andere tijden wilt openen in

Gegevens die u doorgeeft

  • Waarom u uw winkel buiten de normale openingstijden wilt openen
  • Op welke dagen en tijden u uw winkel wilt openen
  • Uw contactgegevens

Stuur uw verzoek ontheffing winkeltijden met alle gegevens via het contactformulier (kies categorie Vergunningen) naar de gemeente of naar:

Gemeente Gooise Meren
Postbus 6000
1400 HA Bussum

Behandeling aanvraag

We behandelen uw aanvraag binnen 8 weken.

Kosten

Een ontheffing winkeltijden kost € 58.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Visit Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden