Wajong

De Participatiewet zorgt ervoor dat mensen met een ziekte of handicap en/of bijstandsuitkering sneller en makkelijker aan het werk gaan (participeren). Sinds 1 januari 2015 kunt u alleen nog een Wajong-uitkering aanvragen als u al op jonge leeftijd een ziekte of handicap had waardoor u nooit meer kunt werken. Als u mogelijkheden heeft om te werken helpt de gemeente u verder. Had u vóór 1 januari 2015 al een Wajong-uitkering? Dan valt u onder de ‘oude Wajong’ (aangevraagd vóór 2010) of de ‘nieuwe Wajong’ (aangevraagd vanaf 2010). Het UWV beoordeelt uw uitkering dan opnieuw.

Al een Wajong-uitkering vóór 2015

Het UWV bekijkt tussen 2015 en 2018 alle dossiers van mensen met een Wajong-uitkering opnieuw. Dit om vast te stellen of u (gedeeltelijk) kunt werken of niet. Als u vóór 2015 al een Wajong-uitkering had valt u onder de 'oude Wajong' of de 'nieuwe Wajong'.

Oude Wajong

Als u een Wajong-uitkering heeft aangevraagd vóór 2010, dan valt u onder de 'oude Wajong'.

Procedure oude Wajong

 • Het UWV bekijkt uw mogelijkheden opnieuw en maakt hierbij zoveel mogelijk gebruik van de gegevens die al beschikbaar zijn
 • Als het UWV niet genoeg informatie heeft, nodigen ze u uit voor een gesprek
 • U ontvangt een brief van het UWV als ze uw situatie hebben bekeken

Nieuwe Wajong

Als u Wajong heeft aangevraagd vanaf 1 januari 2010 tot 1 januari 2015, dan valt u onder de 'nieuwe Wajong'.

Procedure nieuwe Wajong

 • Het UWV heeft uw mogelijkheden om te werken al beoordeeld
 • U ontvangt een brief van het UWV met een bevestiging van uw beoordeling

Gevolgen voor uw Wajong-uitkering

 • Als u aan de voorwaarden blijft voldoen, behoudt u uw Wajong-uitkering
 • Vindt het UWV dat u (gedeeltelijk) kunt werken, maar werkt u niet? Dan krijgt u vanaf 2018 een lagere uitkering, namelijk 70% van het minimumloon. Dit is nu 75%
 • Blijkt dat u niet meer kunt werken? Dan blijft de hoogte van uw uitkering 75% van het minimumloon

Wajong aanvragen sinds 2015

Procedure Wajong sinds 1 januari 2015

 • Sinds 1 januari 2015 kunt u alleen een Wajong-uitkering aanvragen als u al op jonge leeftijd een ziekte of handicap had waardoor u nooit meer kunt werken
 • Het UWV bepaalt of u volledig en duurzaam (blijvend) arbeidsongeschikt bent
 • Heeft u volgens het UWV mogelijkheden om te werken? Dan komt u niet in aanmerking voor een Wajong-uitkering. Vraag de gemeente om hulp bij het vinden van een geschikte studie of baan. Neem contact op via 035 207 00 00 of het contactformulier

Meer informatie over de Wajong

 • Meer informatie over de Wajong-uitkering vindt u bij de Rijksoverheid en het UWV
 • U kunt ook bellen met de UWV Telefoon Werknemers: 0900 92 94