Wajong

De Participatiewet zorgt ervoor dat mensen met een ziekte of handicap en/of bijstandsuitkering sneller en makkelijker aan het werk gaan (participeren). Sinds 1 januari 2015 kunt u alleen nog een Wajong-uitkering aanvragen als u al op jonge leeftijd een ziekte of handicap had waardoor u nooit meer kunt werken. Als u mogelijkheden heeft om te werken helpt de gemeente u verder. Had u vóór 1 januari 2015 al een Wajong-uitkering? Dan valt u onder de ‘oude Wajong’ (aangevraagd vóór 2010) of de ‘nieuwe Wajong’ (aangevraagd vanaf 2010). Het UWV beoordeelt uw uitkering dan opnieuw.

Al een Wajong-uitkering vóór 2015

Het UWV bekijkt tussen 2015 en 2018 alle dossiers van mensen met een Wajong-uitkering opnieuw. Dit om vast te stellen of u (gedeeltelijk) kunt werken of niet. Als u vóór 2015 al een Wajong-uitkering had valt u onder de 'oude Wajong' of de 'nieuwe Wajong'.

Oude Wajong

Als u een Wajong-uitkering heeft aangevraagd vóór 2010, dan valt u onder de 'oude Wajong'.

Procedure oude Wajong

 • Het UWV bekijkt uw mogelijkheden opnieuw en maakt hierbij zoveel mogelijk gebruik van de gegevens die al beschikbaar zijn
 • Als het UWV niet genoeg informatie heeft, nodigen ze u uit voor een gesprek
 • U ontvangt een brief van het UWV als ze uw situatie hebben bekeken

Nieuwe Wajong

Als u Wajong heeft aangevraagd vanaf 1 januari 2010 tot 1 januari 2015, dan valt u onder de 'nieuwe Wajong'.

Procedure nieuwe Wajong

 • Het UWV heeft uw mogelijkheden om te werken al beoordeeld
 • U ontvangt een brief van het UWV met een bevestiging van uw beoordeling

Gevolgen voor uw Wajong-uitkering

 • Als u aan de voorwaarden blijft voldoen, behoudt u uw Wajong-uitkering
 • Vindt het UWV dat u (gedeeltelijk) kunt werken, maar werkt u niet? Dan krijgt u vanaf 2018 een lagere uitkering, namelijk 70% van het minimumloon. Dit is nu 75%
 • Blijkt dat u niet meer kunt werken? Dan blijft de hoogte van uw uitkering 75% van het minimumloon

Wajong aanvragen sinds 2015

Procedure Wajong sinds 1 januari 2015

 • Sinds 1 januari 2015 kunt u alleen een Wajong-uitkering aanvragen als u al op jonge leeftijd een ziekte of handicap had waardoor u nooit meer kunt werken
 • Het UWV bepaalt of u volledig en duurzaam (blijvend) arbeidsongeschikt bent
 • Heeft u volgens het UWV mogelijkheden om te werken? Dan komt u niet in aanmerking voor een Wajong-uitkering. Vraag de gemeente om hulp bij het vinden van een geschikte studie of baan​​​​​​​. Neem contact op via 035 207 00 00 of het contactformulier​​​​​​​

Meer informatie over de Wajong

 • Meer informatie over de Wajong-uitkering vindt u bij de Rijksoverheid en het UWV
 • U kunt ook bellen met de UWV Telefoon Werknemers: 0900 92 94

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

VVV Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden