Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Ontdek Gooise Meren

Wat er te zien en te doen is in Gooise Meren

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van gemeente Bussum, gemeente Muiden en gemeente Naarden

Archief Gooi en Vechtstreek

Doorzoek de historische archieven van Bussum, Muiden, Muiderberg, Naarden en Huizen. Een deel staat online, een deel is beschikbaar via de studiezaal in Naarden

Uitstroompremie

Stopt uw uitkering? Of bent u als zelfstandige aan het werk gegaan? Dan heeft u misschien recht op een uitstroompremie.

Wat u moet weten

De uitstroompremie is een eenmalig bedrag dat u ontvangt als buffer wanneer u (weer) start met werken. Heeft u recht op een uitstroompremie? Dan krijgt u een brief van de gemeente. U heeft recht op de uitstroompremie als u aan deze voorwaarden voldoet:

 • U was 27 jaar of ouder op de laatste dag dat u recht had op een bijstandsuitkering
 • U heeft na 31 december 2020 minimaal 6 maanden achter elkaar in loondienst of als zelfstandige gewerkt
 • U verdient genoeg om helemaal geen bijstandsuitkering te ontvangen
 • U heeft hiervoor minimaal 6 maanden een bijstandsuitkering ontvangen
 • U heeft uw betaalde baan of uitbreiding van uw baan binnen 4 weken doorgegeven
 • U vraagt de uitstroompremie binnen 9 maanden nadat uw bijstandsuitkering stopt aan

Hoogte van het bedrag

De uitstroompremie is €750. Dit bedrag is voor iedereen hetzelfde.

Uitstroompremie aanvragen

U krijgt een brief van de gemeente als u recht heeft op een uitstroompremie. Daarna kunt u de uitstroompremie aanvragen.

Zo doet u een aanvraag

Stuur het formulier uit de brief naar de gemeente: Brinklaan 35, 1404 EP Bussum. Stuur deze documenten mee met uw aanvraag:

 • Kopie van geldig identiteitsbewijs (paspoort/id-kaart) of verblijfsvergunning
 • Kopie van uw contract wanneer u geen zelfstandige bent
 • Kopie van uw meest recente salarisstrook
 • Als u zelfstandig ondernemer bent: kopie van 6 maanden BTW (omzetbelasting) aangifte. Hieruit blijkt dat u minimaal 6 maanden lang zelfstandig ondernemer bent

Behandeling aanvraag

 • U krijgt meestal binnen 6 weken een brief waarin staat of u de uitstroompremie krijgt
 • Heeft u na 8 weken niets van ons gehoord? Neem dan contact op met de gemeente via het contactformulier of 035 207 00 00

Hulp bij uw aanvraag

Wilt u weten of u recht heeft op een uitstroompremie? Neem contact op met de gemeente via 035 207 00 00 of het contactformulier

Hulp bij invullen aanvraag

Heeft u hulp nodig bij het invullen van uw aanvraag? Ga naar het inloopspreekuur Administratie voor Elkaar van Versa Welzijn