Betaaldata uitkeringen

U krijgt uw bijstandsuitkering op de 1e dag van iedere maand bijgeschreven.