Subsidies voor eigenaren monumenten

Als u eigenaar bent van een gemeentelijk monument, dan kunt u subsidie aanvragen bij de gemeente. Heeft u een rijksmonument of provinciaal monument? Kijk dan op monumenten.nl voor meer informatie over subsidies.

Subsidies eigenaren gemeentelijke monumenten

Als u eigenaar bent van een gemeentelijk monument, dan kunt u subsidie aanvragen bij de gemeente.

Waar u subsidie voor kunt aanvragen

  • Een vergoeding voor de kosten van bepaalde onderhouds- en restauratiewerkzaamheden aan uw monument. Dit kan 1 keer in de 8 jaar
  • Een vergoeding voor de kosten van het lidmaatschap en een bijdrage in klein onderhoud Monumentenwacht. Dit kan elk jaar
  • Stimuleringssubsidie voor nieuwe eigenaren van monumenten. Dit kan 1 keer

Voor meer informatie zie de Erfgoedverordening Gooise Meren 2016, hoofdstuk 5.

Subsidies eigenaren rijksmonumenten of provinciale monumenten

Bent u eigenaar van een rijksmonument of provinciaal monument?

Bekijk meer informatie over subsidies voor rijksmonumenten of provinciale monumenten

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Ontdek Gooise Meren

Wat er te zien en te doen is in Gooise Meren

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden