Aangepaste dienstverlening

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is onze dienstverlening aangepast. U kunt veel producten en diensten online aanvragen. Vrij inlopen kan niet, we werken alleen op afspraak.

Subsidies voor eigenaren monumenten

Als u eigenaar bent van een gemeentelijk monument, dan kunt u in 2022 weer subsidie aanvragen bij de gemeente. Voor 2021 is er geen budget meer. Heeft u een rijksmonument of provinciaal monument? Kijk dan op monumenten.nl voor meer informatie over subsidies.

Subsidies eigenaren gemeentelijke monumenten

Als u eigenaar bent van een gemeentelijk monument, dan kunt u in 2022 weer subsidie aanvragen bij de gemeente.

Aanvragen subsidie voor 2021 kan niet meer

In 2021 behandelen we geen nieuwe aanvragen meer, er is geen budget meer.

Waar u in 2022 subsidie voor kunt aanvragen

  • Een vergoeding voor de kosten van bepaalde onderhouds- en restauratiewerkzaamheden aan uw monument. Dit kan 1 keer in de 8 jaar
  • Een vergoeding voor de kosten van het lidmaatschap en een bijdrage in klein onderhoud Monumentenwacht. Dit kan elk jaar
  • Stimuleringssubsidie voor nieuwe eigenaren van monumenten. Dit kan 1 keer

Voor meer informatie zie de Erfgoedverordening Gooise Meren 2016, hoofdstuk 5.

Subsidies eigenaren rijksmonumenten of provinciale monumenten

Bent u eigenaar van een rijksmonument of provinciaal monument?

Bekijk meer informatie over subsidies voor rijksmonumenten of provinciale monumenten

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Visit Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden