Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Ontdek Gooise Meren

Wat er te zien en te doen is in Gooise Meren

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van gemeente Bussum, gemeente Muiden en gemeente Naarden

Archief Gooi en Vechtstreek

Doorzoek de historische archieven van Bussum, Muiden, Muiderberg, Naarden en Huizen. Een deel staat online, een deel is beschikbaar via de studiezaal in Naarden

Subsidies voor eigenaren monumenten

Als u eigenaar bent van een gemeentelijk monument, dan kunt u subsidie aanvragen bij de gemeente. Heeft u een rijksmonument of provinciaal monument? Kijk dan op monumenten.nl voor meer informatie over subsidies.

Subsidie aanvragen (DigiD)

Subsidie aanvragen (e-Herkenning)

Wat u moet weten

Als u eigenaar bent van een gemeentelijk monument, dan kunt u subsidie aanvragen bij de gemeente.

Waar u subsidie voor kunt aanvragen

Stimuleringssubsidie nieuw gemeentelijk monument

Stimuleringssubsidie voor eigenaren van nieuw aangewezen monumenten. Dit kan 1 keer. U moet lid zijn van de Monumentenwacht om deze subsidie aan te vragen.

Vergoeding jaarlijks lidmaatschap en onderhoudsbijdrage van de Monumentenwacht

Een vergoeding voor de kosten van het lidmaatschap en een bijdrage in klein onderhoud Monumentenwacht. Dit kan elk jaar.

Onderhoud en of restauratie gemeentelijk monument

Een vergoeding voor de kosten van bepaalde onderhouds- en restauratiewerkzaamheden aan uw monument. Dit kan 1 keer in de 8 jaar. Deze subsidie staat ook bekend als de instandhoudingssubsidie, of subsidieregeling instandhouding monumenten (SIM).

Voor meer informatie zie de Erfgoedverordening Gooise Meren 2016, hoofdstuk 5.

Soorten werkzaamheden waar u subsidie voor kunt aanvragen

De subsidie voor onderhoud van een monument kunt u gebruiken voor standaard onderhoud. Bijvoorbeeld:

  • Schilderwerk
  • Metselwerk en voegen
  • Dakgoten en windveren
  • Herstel van houtwerk

U kunt ook subsidie aanvragen voor een onderzoek naar het verduurzamen van uw monument.

Aanvragen

U vraagt uw subsidie online aan. Is de subsidie voor onderhoud? Stuur dan een bewijs van betaling, de offerte en tekening van de werkzaamheden mee. De gemeente bekijkt dan uw aanvraag. Is uw aanvraag goedgekeurd? Stuur dan uw eindofferte zo snel mogelijk op. Zo kunnen wij de subsidie sneller toekennen.

Voor sommige werkzaamheden is een omgevingsvergunning nodig. Via het omgevingsloket controleert u of dat zo is.