Subsidie sportactiviteit voor specifieke doelgroep

U kunt eenmalig subsidie aanvragen als u een sportactiviteit organiseert voor een specifieke doelgroep. Bijvoorbeeld voor inwoners met een fysieke of verstandelijke beperking of voor inwoners die aansluiting zoeken in de maatschappij.

Subsidie sportactiviteit specifieke doelgroep aanvragen

Wat u moet weten

 • U organiseert een sportactiviteit in Gooise Meren
 • Uw sportactiviteit zorgt voor groepsgevoel, ontmoetingen rondom sportverenigingen en inwoners kennis laten maken met sport of de sportvereniging
 • U bent als sportaanbieder aangesloten bij een NOC*NSF sportbond
 • De activiteit moet aanvullend zijn op het bestaande aanbod van sport en bewegen
 • U betaalt als sportaanbieder minimaal 65% van de kosten van de activiteit
 • Vraag minimaal 13 weken voor de activiteit subsidie aan
 • U kunt subsidie ontvangen totdat het maximum bedrag voor deze regeling is bereikt

Lees meer over de subsidie in de Sport- en beweegvisie 2017-2021 (PDF, 1,05 MB)

Nodig bij aanvraag

 • U logt voor de aanvraag in met eHerkenning
 • Omschrijving van de activiteit
 • Omschrijving van de doelgroep en hoe u de doelgroep gaat bereiken
 • Doelstelling van de activiteit
 • Dekkingsplan en jaarrekening

Behandeling

 • We behandelen de aanvragen op volgorde van ontvangst
 • U krijgt een bevestiging van uw aanvraag
 • Binnen 13 weken krijgt u een brief waarin staat of u subsidie ontvangt en hoeveel
 • U krijgt het geld binnen 4 weken na bekendmaking van het besluit op uw bankrekening

Vragen

Heeft u vragen over subsidie voor uw activiteit? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Ontdek Gooise Meren

Wat er te zien en te doen is in Gooise Meren

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden