Jaarlijkse subsidie

Voert uw organisatie meerdere jaren achter elkaar dezelfde activiteit uit waarvoor geld nodig is? En heeft u al eerder subsidie ontvangen? Dan kunt u een jaarlijkse subsidie aanvragen. U ontvangt van de gemeente een mail met een link naar het Aanvraagformulier Jaarlijkse Subsidie.

Wanneer indienen

De aanvraag voor een jaarlijkse subsidie dient u in tussen 15 juni en 15 augustus in het jaar voorafgaand aan het jaar waarin u de subsidie wilt gebruiken. U ontvangt van de gemeente een mail met een link naar het online Aanvraagformulier Jaarlijkse Subsidie.

Heeft u geen bericht van ons ontvangen? Stuur dan een e-mail naar subsidie@gooisemeren.nl.

Nodig bij aanvraag

 • Een beschrijving van de activiteiten en de prestaties waarvoor de subsidie is
 • De doelstellingen en resultaten en hoe de activiteiten daaraan bijdragen
 • De begroting van de organisatie
 • De balans van de organisatie
 • De begroting van de activiteiten
 • Een overzicht van de subsidies die voor dezelfde activiteiten bij andere organisaties of instellingen zijn aangevraagd, inclusief de stand van zaken van deze aanvragen
 • Het werkplan met een toelichting op de activiteiten
 • Is uw rekeningnummer gewijzigd, voeg dan een foto of kopie van uw bankpas of bankafschrift toe

Aanvragen subsidie

Behandeling

 • Tijdens de begrotingsraad in november stelt de raad het bedrag vast dat beschikbaar is voor subsidies
 • Na de begrotingsraad kunnen we dan definitief subsidies verlenen
 • U ontvangt ons besluit binnen 6 weken na de begrotingsraad