Naturalisatieceremonie

De naturalisatieceremonie is een verplichte feestelijke bijeenkomst voor inwoners die Nederlander worden. U legt de ‘verklaring van verbondenheid’ af. Tijdens de bijeenkomst krijgt u het besluit van Nederlanderschap. De ceremonie is het laatste onderdeel voor het krijgen van de Nederlandse nationaliteit.

Door corona is er geen naturalisatieceremonie maar vindt dit op een andere manier plaats.

Wat u moet weten

Naturalisatieceremonie verplicht

Inwoners vanaf 16 jaar die Nederlander willen worden, zijn verplicht bij de ceremonie aanwezig te zijn. Als u niet bij de ceremonie bent, wordt u geen Nederlander. Het besluit van Nederlanderschap gaat in op het moment dat de gemeente het besluit aan u geeft.

Uitreiking besluit Nederlanderschap

U krijgt het besluit van Nederlanderschap van de gemeente tijdens de ceremonie nadat u de verklaring van verbondenheid heeft afgelegd. Daarna bent u officieel Nederlander.

Paspoort aanvragen, 1 week na de ceremonie

1 week na de ceremonie kunt u een paspoort aanvragen bij de gemeente​​​​​​​.

Verklaring van verbondenheid

Iedereen die Nederlander wil worden legt bij de ceremonie een ‘verklaring van verbondenheid’ af. U belooft daarmee dat u de vrijheden en rechten respecteert die bij het Nederlanderschap horen. Iedereen vanaf 16 jaar is verplicht de ‘verklaring van verbondenheid’ af te leggen.

Er zijn 2 versies van de ‘verklaring van verbondenheid’. 1 voor gelovigen en 1 voor niet-gelovigen. U mag zelf kiezen welke verklaring u aflegt.

Verklaring voor gelovigen

"Ik zweer dat ik de grondwettelijke orde van het Koninkrijk der Nederlanden, haar vrijheden en rechten respecteer. En zweer de plichten die het staatsburgerschap met zich meebrengt getrouw te vervullen". Gevolgd door: "Zo waarlijk helpe mij God almachtig".

Verklaring voor niet-gelovigen

"Ik verklaar dat ik de grondwettelijke orde van het Koninkrijk der Nederlanden, haar vrijheden en rechten respecteer. En beloof de plichten die het staatsburgerschap met zich meebrengt getrouw te vervullen". Gevolgd door: "Dat verklaar en beloof ik".

Tijd en plaats ceremonie

De uitnodiging voor de naturalisatieceremonie krijgt u via de post van de gemeente. In de uitnodiging staat de datum en tijd van de ceremonie. De ceremonie is in het gemeentehuis van Gooise Meren, Brinklaan 35 in Bussum.

Kunt u niet op de afgesproken dag? Neem dan contact met ons op via 035 207 00 00 voor een nieuwe afspraak.

De ceremonie is 1 keer in de 6 weken.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Ontdek Gooise Meren

Wat er te zien en te doen is in Gooise Meren

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden