Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Ontdek Gooise Meren

Wat er te zien en te doen is in Gooise Meren

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van gemeente Bussum, gemeente Muiden en gemeente Naarden

Archief Gooi en Vechtstreek

Doorzoek de historische archieven van Bussum, Muiden, Muiderberg, Naarden en Huizen. Een deel staat online, een deel is beschikbaar via de studiezaal in Naarden

Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid in uw wijk is belangrijk. Is er een onveilige situatie, meld dit bij de gemeente. De gemeente kan dan maatregelen nemen. Bijvoorbeeld door het plaatsen van een smileybord in straten waar te hard gereden wordt. 

Maak een melding openbare ruimte

Soms kunt u de situatie ook zelf oplossen, bijvoorbeeld door elkaar aan te spreken. Vaak zijn het buurtbewoners zelf die te hard rijden of op de stoep fietsen. Elkaar aanspreken en bewust maken van het gedrag kan helpen.

Wat de gemeente doet

Als u een melding maakt, onderzoekt de gemeente de situatie. We kijken of en hoe we de straat veiliger kunnen maken. U krijgt daarover van ons bericht. Hieronder leest u welke maatregelen we kunnen nemen. 

Smileybord

Op een smileybord ziet de automobilist  of hij te hard rijdt. Bij te hard rijden ziet de automobilist een boze smiley. We hopen zo het rijgedrag te beïnvloeden. 

Voorwaarden smileybord:  

  • Er wordt te hard gereden in de straat (blijkt uit data van de gemeente)
  • Het smileybord blijft ongeveer 3 weken hangen. Daarna gaat het naar een andere plek. 

Verkeersdrempel

We leggen nooit zomaar een verkeersdrempel aan. Een verkeersdrempel is namelijk duur en niet alle buurtbewoners willen altijd een drempel. Er zitten namelijk ook nadelen aan zoals extra geluid en trillingen. 

Voorwaarden voor het plaatsen: 

  • beste oplossing voor de verkeersveiligheid volgens onderzoek
  • merendeel van de bewoners in de straat is het eens met het plaatsen van de drempel

Is er besloten om een drempel te plaatsen? Dan wordt de drempel aangelegd als de straat aan de beurt is voor groot onderhoud. De verkeersdrempel wordt dus niet direct geplaatst. 

Eenrichtingsverkeer

Soms rijdt verkeer juist harder in een straat met eenrichtingsverkeer. Het instellen van eenrichtingsverkeer maakt een straat dus niet altijd veiliger. Daarom maken we een straat niet zomaar eenrichtingsverkeer. 

Voorwaarde voor het instellen van eenrichtingsverkeer:  

  • de hele buurt is het ermee eens 

Het verkeer moet daarna namelijk omrijden via andere straten. Daardoor kan het in andere straten drukker worden. We willen het probleem niet verplaatsen, maar oplossen. 

Wat de gemeente niet doet

De gemeente is niet verantwoordelijk voor het handhaven van de snelheid. Dit is namelijk een politietaak. De boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaar) hebben hier geen bevoegdheid voor. 

Extra 30 kilometerbord

Is uw wijk een 30 kilometerzone, dan plaatst de gemeente geen extra bord in uw straat. We proberen het aantal verkeersborden te beperken. Daarom is niet alleen de straat, maar de hele wijk een 30 kilometerzone. 

Verkeersspiegels

Verkeersspiegels worden niet meer geplaatst. Spiegels maken het verkeer namelijk niet veiliger. Dat komt doordat spiegels:

  • beslaan bij regen en kou, waardoor het zicht slecht is
  • vernield worden
  • verdraaid worden
  • het beeld vertekenen
  • de blik van de weg afleiden

Daardoor is in de spiegels niet of niet goed te zien of er verkeer is. Dit zorgt juist voor onveilige situaties omdat bestuurders ervan uitgaan dat ze het verkeer in de spiegel kunnen zien.

Hekje tegen fietsers

De gemeente plaatst geen hekken om te voorkomen dat fietsers op de stoep fietsen. Mensen met een rollator, rolstoel of kinderwagen kunnen er dan ook niet meer langs. 

Bij fietsers op de stoep kunnen boa’s handhaven.