Gehandicaptenparkeerkaart

Kunt u maximaal 100 meter zelfstandig lopen? Of bent u door uw handicap afhankelijk van anderen voor vervoer? Dan kunt u een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen.

Wat u moet weten

 • U kunt mogelijk een gehandicaptenparkeerkaart krijgen als u met (hulp)middelen minder dan 100 meter zelfstandig kunt lopen en deze beperking blijvend is
 • De gemeente bepaalt na medisch advies of u een gehandicaptenparkeerkaart kunt krijgen en hoe lang deze geldig is
 • Bij de 1e aanvraag voor een gehandicaptenparkeerkaart is een medische keuring nodig. Argonaut Advies voert deze keuring uit
 • Een gehandicaptenparkeerkaart is maximaal 5 jaar geldig
 • Bij overlijden moet de kaart ingeleverd worden

Zo werkt een aanvraag

 • U vult het aanvraagformulier in en maakt de kosten voor het medische onderzoek over naar Argonaut Advies. Onder “Aanvragen” leest u hoe u uw aanvraag regelt
 • Argonaut Advies maakt met u een afspraak voor een keuring
 • U ontvangt na de keuring een brief van de gemeente. Heeft u recht op een gehandicaptenparkeerkaart? Maak dan een afspraak om uw kaart af te halen

Soorten gehandicaptenparkeerkaarten

Er zijn bestuurderskaarten, passagierskaarten en instellingskaarten.

Bestuurderskaart

 • U kunt met hulpmiddelen minder dan 100 meter zelfstandig lopen of u zit altijd in een rolstoel
 • U bestuurt zelf een auto of rijdt op een brommobiel

Passagierskaart

 • U kunt met hulpmiddelen minder dan 100 meter zelfstandig lopen of u zit altijd in een rolstoel
 • U heeft door uw handicap altijd hulp nodig van anderen voor vervoer van deur tot deur. U kunt niet zelf een auto besturen, iemand moet u wegbrengen

Instellingskaart

Een instellingskaart is nodig voor het vervoer van bewoners van instellingen.

Verlenging gehandicaptenparkeerkaarten

 • Als de gehandicaptenparkeerkaart bijna niet meer geldig is, vraagt u opnieuw een advies aan
 • Het kan zijn dat de beoordelende instantie heeft aangegeven dat een herkeuring niet nodig is. U heeft dan een gehandicaptenparkeerkaart die 5 jaar geldig is. Na 5 jaar vraagt u de gehandicaptenparkeerkaart opnieuw aan
 • Bij de aanvraag van een nieuwe gehandicaptenparkeerkaart heeft u een nieuwe kleurenpasfoto nodig. Ook levert u de oude kaart in
 • Het kan zijn dat de gemeente het advies van de beoordelende instantie niet heeft. Bijvoorbeeld als u de gehandicaptenparkeerkaart van een andere gemeente heeft gekregen en u inmiddels in Gooise Meren woont. Vraag in dat geval een kopie van het advies aan bij die andere gemeente

Waar parkeren

 • In alle landen van de Europese Unie (EU) bij gehandicaptenparkeerplaatsen
 • In Gooise Meren gratis en onbeperkt op betaalde parkeerplaatsen, waar voor anderen een beperkte parkeertijd geldt
 • In Gooise Meren gratis bij algemene gehandicaptenparkeerplaatsen. In parkeergarages betaalt u wel voor een gehandicaptenparkeerplaats
 • In Gooise Meren in vergunninghoudersgebied. U heeft geen bezoekersvergunning nodig
 • In Gooise Meren onbeperkt op parkeerplaatsen in blauwe zone

Inleveren gehandicaptenparkeerkaart

Maakt u geen gebruik meer van uw kaart, is de kaart niet meer geldig of bent u familie of vriend van een overledene? Lever de gehandicaptenparkeerkaart in bij de gemeente. Opsturen mag ook, naar

Gemeente Gooise Meren
Postbus 6000
1400 HA Bussum

Verloren of gestolen

Is uw gehandicaptenparkeerkaart zoekgeraakt, gestolen of beschadigd? U kunt bij de gemeente een nieuw exemplaar (duplicaat) aanvragen. Daarvoor betaalt u € 61,90 . U heeft dan een nieuwe pasfoto nodig. Een duplicaat heeft dezelfde einddatum als de originele kaart.

Aanvragen

Een medische keuring is onderdeel van uw aanvraag. Vul het aanvraagformulier in en zorg dat u de kosten van de medische keuring op tijd overmaakt zodat uw aanvraag op tijd wordt behandeld.

Aanvraagformulier invullen en opsturen

 • Vul het aanvraagformulier voor een gehandicaptenparkeerkaart (PDF, 219 kB) in
 • Stuur een aantal documenten of gegevens met het aanvraagformulier mee:
  • Een kleurenpasfoto die goed lijkt. Schrijf op de achterkant van de pasfoto uw naam en geboortedatum
  • Bij een bestuurderskaart: een kopie van uw rijbewijs
  • Medische gegevens over uw lichamelijke beperking of verstandelijke handicap of een kopie van een verklaring van uw huisarts of specialist, in het Nederlands. U mag de gegevens of verklaring ook meenemen naar het spreekuur
 • Stuur het aanvraagformulier, de pasfoto en eventueel kopie rijbewijs en medische gegevens naar gemeente Gooise Meren, Postbus 6000, 1400 HA Bussum of lever het in bij gemeente Gooise Meren, Brinklaan 35, Bussum

Kosten binnen 14 dagen na aanvraag betalen en afspraak maken

 • Betaal eerst de kosten van de medische keuring. Maak het bedrag over op rekeningnummer NL32RABO0314190724, t.n.v. Argonaut Advies Utrecht. Zet uw naam, BSN en telefoonnummer erbij
 • Betaal binnen 14 dagen na het opsturen of inleveren van het aanvraagformulier, anders moet u een nieuwe aanvraag doen
 • Als Argonaut uw betaling heeft ontvangen bellen ze u om een afspraak te maken. Een afspraak moet altijd plaatsvinden binnen 14 dagen na de betaling
 • U krijgt minstens 1 week vóór de afspraak een brief waarin staat waar, wanneer en hoe laat de medische keuring is
 • Kunt u niet komen op de datum en tijd die in de brief staan? Bel dan minstens 24 uur vóórdat de afspraak zou zijn om een nieuwe afspraak te maken. U krijgt uw geld niet terug als u binnen 24 uur vóór de afspraak afbelt. Voor een nieuwe afspraak moet u opnieuw betalen

Naar het spreekuur

 • Uw afspraak duurt ongeveer 20 minuten, zorg dat u op tijd bent. Wat u meeneemt:
  • Een geldig legitimatiebewijs: een paspoort, rijbewijs of vreemdelingendocument. Geen bankpas. U moet zich kunnen legitimeren
  • Uw medische gegevens of een verklaring van uw arts, als u die nog niet met het aanvraagformulier meegestuurd had
  • Als u niet zo goed Nederlands spreekt: een tolk of een bekende die wel goed Nederlands spreekt. De arts kan het onderzoek niet doen als er taalproblemen zijn
 • De arts stelt u vragen over uw gezondheid. Soms moet de arts u ook lichamelijk onderzoeken
 • Aan het einde van het spreekuur vertelt de arts u of u een gehandicaptenparkeerkaart kunt krijgen. Als de arts vindt dat u een gehandicaptenparkeerkaart kunt krijgen, dan hoort u ook voor hoe lang: minimaal 6 maanden, maximaal 5 jaar

Brief van de gemeente en ophalen gehandicaptenparkeerkaart

 • 1 week na het onderzoek krijgt u een brief van de gemeente, met het medisch rapport
 • Heeft de arts het advies gegeven om u een gehandicaptenparkeerkaart te geven? Haal uw gehandicaptenparkeerkaart dan op bij de gemeente. De kosten van de kaart betaalt u aan de balie.
 • Kunt u geen gehandicaptenparkeerkaart krijgen? U krijgt de kosten voor de medische keuring dan niet terug. In de brief staat hoe u bezwaar kunt maken, als u dat wilt

Meer informatie over Argonaut Advies

Kosten

Kosten gehandicaptenparkeerkaart
Soort kaartPrijs
Noodzakelijke medische keuring - spreekuur€ 119,79
Gehandicaptenparkeerkaart€ 64,40

De kosten voor de aanvraag en het medisch onderzoek moet u altijd betalen, ook als blijkt dat u geen gehandicaptenparkeerkaart kunt krijgen. U betaalt de medische keuring vooraf.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Ontdek Gooise Meren

Wat er te zien en te doen is in Gooise Meren

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden