Aangepaste dienstverlening

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is onze dienstverlening aangepast. Alleen voor rijbewijzen en reisdocumenten die binnen 14 dagen verlopen of al zijn verlopen kunt u een afspraak maken. Ook kunt u veel producten en diensten online aanvragen.​​​​​​​

Meer weten? Houd de overzichtspagina over corona​​​​​​​​​​​​​​ goed in de gaten!

Gehandicaptenparkeerkaart

Kunt u maximaal 100 meter zelfstandig lopen? Of bent u door uw handicap afhankelijk van anderen voor vervoer? Dan kunt u een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen.

Wat u moet weten

 • U komt in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerkaart als u met (hulp)middelen minder dan 100 meter zelfstandig kunt lopen en deze beperking van langdurige aard is
 • De gemeente bepaalt op basis van medisch advies of u in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerkaart en hoe lang deze geldig is
 • Bij de 1e aanvraag voor een gehandicaptenparkeerkaart is een medische keuring noodzakelijk. Argonaut Advies voert deze keuring uit
 • Een gehandicaptenparkeerkaart is maximaal 5 jaar geldig
 • Bij overlijden moet de kaart ingeleverd worden

Soorten gehandicaptenparkeerkaarten

 • Bestuurderskaart: als u met hulpmiddelen maximaal 100 meter zelfstandig kunt lopen en zelf de auto bestuurt
 • Passagierskaart: als u door uw handicap continu afhankelijk bent van anderen voor vervoer van deur tot deur
 • Instellingskaart: voor het collectief vervoer van bewoners van instellingen

Verlenging gehandicaptenparkeerkaarten

 • Als de gehandicaptenparkeerkaart afloopt, vraagt u opnieuw een advies aan
 • Het kan zijn dat de beoordelende instantie heeft aangegeven dat een herkeuring niet nodig is. U heeft dan een permanente gehandicaptenparkeerkaart. Deze kaart is 5 jaar geldig. Hierna vraagt u de gehandicaptenparkeerkaart opnieuw aan
 • Bij de aanvraag van een nieuwe gehandicaptenparkeerkaart heeft u een recente kleurenpasfoto nodig. Ook levert u de oude kaart in
 • Het kan zijn dat de gemeente niet beschikt over het advies van de beoordelende instantie. Bijvoorbeeld als de gehandicaptenparkeerkaart is uitgegeven door een andere gemeente en u inmiddels in Gooise Meren woont. Vraag in dat geval een kopie van het advies aan bij de gemeente die de aflopende gehandicaptenparkeerkaart heeft uitgegeven

Waar parkeren

 • In alle landen van de Europese Unie (EU) bij gehandicaptenparkeerplaatsen
 • In Gooise Meren gratis bij algemene gehandicaptenparkeerplaatsen. Let op: in parkeergarages moet u altijd betalen, ook op een gehandicaptenparkeerplaats
 • In Gooise Meren in vergunninghoudersgebied. U heeft geen bezoekersvergunning nodig
 • In Gooise Meren onbeperkt op parkeerplaatsen in blauwe zone
 • In Gooise Meren gratis op betaald parkeerplaatsen

Inleveren gehandicaptenparkeerkaart

Maakt u geen gebruik meer van uw kaart, is de geldigheidsduur verstreken of bent u nabestaande van een overledene? Dan kunt u de gehandicaptenparkeerkaart inleveren bij de gemeente. Opsturen mag ook, naar

Gemeente Gooise Meren
Postbus 6000
1400 HA Bussum

Verloren of gestolen

Is uw gehandicaptenparkeerkaart zoekgeraakt, gestolen of beschadigd? U kunt bij de gemeente gratis een nieuw exemplaar (duplicaat) aanvragen. U heeft dan een recente pasfoto nodig. Een duplicaat heeft dezelfde einddatum als de originele kaart.

Aanvragen

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerkaart?

Kosten

Kosten gehandicaptenparkeerkaart
Soort kaartPrijs
Gehandicaptenparkeerkaart met noodzakelijke medische keuring - spreekuur€ 150

De kosten voor de aanvraag en het medisch onderzoek moet u altijd betalen, ook als blijkt dat u niet in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerkaart.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

VVV Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden