Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Ontdek Gooise Meren

Wat er te zien en te doen is in Gooise Meren

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van gemeente Bussum, gemeente Muiden en gemeente Naarden

Archief Gooi en Vechtstreek

Doorzoek de historische archieven van Bussum, Muiden, Muiderberg, Naarden en Huizen. Een deel staat online, een deel is beschikbaar via de studiezaal in Naarden

Gehandicaptenparkeerkaart

Kunt u maximaal 100 meter zelfstandig lopen? Of bent u door uw handicap afhankelijk van anderen voor vervoer? Dan kunt u een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen. Kom daarvoor langs op het gemeentehuis. U hoeft geen afspraak te maken. Neem uw pinpas en pasfoto mee.

Wat u moet weten

 • U kunt mogelijk een gehandicaptenparkeerkaart krijgen als u met (hulp)middelen minder dan 100 meter zelfstandig kunt lopen en deze beperking blijvend is
 • De gemeente bepaalt na medisch advies of u een gehandicaptenparkeerkaart kunt krijgen en hoe lang deze geldig is
 • Bij de 1e aanvraag voor een gehandicaptenparkeerkaart is een medische keuring nodig.
 • Een gehandicaptenparkeerkaart is maximaal 5 jaar geldig
 • Bij overlijden moet de kaart ingeleverd worden

Zo werkt een aanvraag

 • U komt naar het gemeentehuis en vult het aanvraagformulier in. Ook betaalt u de kosten voor de kaart en de medische keuring
 • MedTadvies maakt een afspraak met u voor een keuring
 • U ontvangt na de keuring een brief van de gemeente. Heeft u recht op een gehandicaptenparkeerkaart? Dan krijgt u de kaart thuisgestuurd.

Soorten gehandicaptenparkeerkaarten

Er zijn bestuurderskaarten, passagierskaarten en instellingskaarten.

Bestuurderskaart

 • U kunt met hulpmiddelen minder dan 100 meter zelfstandig lopen of u zit altijd in een rolstoel
 • U bestuurt zelf een auto of rijdt op een brommobiel

Passagierskaart

 • U kunt met hulpmiddelen minder dan 100 meter zelfstandig lopen of u zit altijd in een rolstoel
 • U heeft door uw handicap altijd hulp nodig van anderen voor vervoer van deur tot deur. U kunt niet zelf een auto besturen, iemand moet u wegbrengen

Instellingskaart

Een instellingskaart is nodig voor het vervoer van bewoners van instellingen.

Verlenging gehandicaptenparkeerkaarten

 • Als de gehandicaptenparkeerkaart bijna niet meer geldig is, vraagt u opnieuw een advies aan
 • Het kan zijn dat de beoordelende instantie heeft aangegeven dat een herkeuring niet nodig is. U heeft dan een gehandicaptenparkeerkaart die 5 jaar geldig is. Na 5 jaar vraagt u de gehandicaptenparkeerkaart opnieuw aan
 • Bij de aanvraag van een nieuwe gehandicaptenparkeerkaart heeft u een nieuwe kleurenpasfoto nodig. Ook levert u de oude kaart in
 • Het kan zijn dat de gemeente het advies van de beoordelende instantie niet heeft. Bijvoorbeeld als u de gehandicaptenparkeerkaart van een andere gemeente heeft gekregen en u inmiddels in Gooise Meren woont. Vraag in dat geval een kopie van het advies aan bij die andere gemeente

Waar parkeren

In alle landen van de Europese Unie (EU) bij gehandicaptenparkeerplaatsen.

In Gooise Meren:

 • Gratis en onbeperkt op betaalde parkeerplaatsen, ook op plaatsen waar voor anderen een beperkte parkeertijd geldt
 • Gratis bij algemene gehandicaptenparkeerplaatsen. In parkeergarages betaalt u wel voor een gehandicaptenparkeerplaats
 • In vergunninghoudersgebied. U heeft geen bezoekersvergunning nodig
 • Onbeperkt op parkeerplaatsen in blauwe zone
 • Op plaatsen waar een parkeerverbod geldt. Deze plaatsen zijn aangegeven met een onderbroken gele lijn of een ‘Verboden te parkeren’ bord (E01). U mag hier maximaal 3 uur parkeren en moet uw parkeerschijf gebruiken. U mag het overige verkeer niet hinderen

Inleveren gehandicaptenparkeerkaart

Maakt u geen gebruik meer van uw kaart, is de kaart niet meer geldig of bent u familie of vriend van een overledene? Lever de gehandicaptenparkeerkaart in bij de gemeente. Opsturen mag ook, naar

Gemeente Gooise Meren
Postbus 6000
1400 HA Bussum

Verloren of gestolen

Is uw gehandicaptenparkeerkaart zoekgeraakt, gestolen of beschadigd? U kunt bij de gemeente een nieuw exemplaar (duplicaat) aanvragen. Daarvoor betaalt u hetzelfde bedrag als voor een aanvraag. U heeft dan een nieuwe pasfoto nodig. Een duplicaat heeft dezelfde einddatum als de originele kaart.

Kosten

Kosten gehandicaptenparkeerkaart
Waar u voor betaalt Prijs
Noodzakelijke medische keuring - spreekuur € 138,25
Aanvraag gehandicaptenparkeerkaart € 68,90

De kosten voor de aanvraag en de medische keuring moet u altijd vooraf betalen, ook als blijkt dat u geen gehandicaptenparkeerkaart kunt krijgen.