Door werkzaamheden online dienstverlening beperkt op 23 februari 2019

Door werkzaamheden is het op zaterdag 23 februari 2019 van 13.00 tot 19.00 uur niet mogelijk om online bepaalde aanvragen of meldingen te doen.​​​​​​​

Erfpacht

Als erfpachter heeft u het recht om de grond met een woning of bedrijf te gebruiken. U betaalt hier een vergoeding, de canon, voor. U bent ook verantwoordelijk voor het volledige onderhoud van het perceel. Het is in sommige gevallen mogelijk om tijdelijke erfpacht om te zetten in voortdurende erfpacht of de grond te kopen. De gemeente gaat onder andere over in erfpacht uitgegeven gronden onder woningen in de Keverdijk en bedrijven op Gooimeer Zuid, niet over gronden die door woningcorporaties in erfpacht zijn uitgegeven.

Rechten en plichten erfpachter

Rechtspositie erfpachter 

Als erfpachter heeft u een sterke rechtspositie:

 • U mag het perceel gebruiken alsof u de eigenaar bent
 • Als de eigenaar het perceel met het erfpachtrecht overdraagt aan een ander, dan moet de nieuwe eigenaar het erfpachtrecht respecteren. Dit betekent dat u ook bij een nieuwe eigenaar de grond mag blijven gebruiken zoals bij de vorige eigenaar

Plichten erfpachter

 • Als erfpachter bent u verantwoordelijk voor het volledige onderhoud van het perceel, ook voor het groot onderhoud
 • U betaalt jaarlijks een vergoeding voor het gebruik van de grond. Deze vergoeding heet de canon

Erfpacht gemeente en woningcorporaties

Erfpacht gemeente

In Gooise Meren bevinden de gronden die door de gemeente in erfpacht zijn uitgegeven zich vooral in de Keverdijk (woningen) en op bedrijventerrein Gooimeer Zuid.

Erfpacht van woningcorporaties

 • Woningcorporaties geven ook gronden in erfpacht uit 
 • De gemeente gaat niet over gronden die door woningcorporaties in erfpacht zijn uitgegeven. Vragen over in erfpacht uitgegeven gronden van woningcorporaties kunt u stellen aan de betreffende woningcorporatie

Voortdurende erfpacht en grond kopen

Minder erfpacht op niet-strategische gronden

Het gemeentebestuur wil graag het erfpachtbestand afbouwen op plaatsen die niet van strategisch belang zijn. Niet-strategisch zijn de in erfpacht uitgegeven gronden in de Keverdijk (woningen) en de meeste in erfpacht uitgegeven gronden op bedrijventerrein Gooimeer Zuid.

Tijdelijke en voortdurende erfpacht

 • Tijdelijke erfpacht is bijvoorbeeld voor een periode van 50 jaar. Het erfpachtrecht houdt na 50 jaar dan echt op. Als u het erfpachtrecht wilt verlengen moet u een verzoek indienen bij de gemeente
 • Voortdurende erfpacht eindigt niet en is opgedeeld in tijdvakken van 50 jaar. U hoeft het erfpachtrecht na 50 jaar niet te verlengen. De gemeente neemt na een periode van 50 jaar contact met u op om nieuwe voorwaarden af te spreken, zoals een nieuwe canon (vergoeding)

Tijdelijke erfpacht omzetten in voortdurende erfpacht

 • Als u erfpachter bent van niet-strategische grond dan kunt u op 2 momenten uw tijdelijke erfpachtrecht omzetten in voortdurende erfpacht: bij vervreemding van het erfpachtrecht en bij canonherziening
 • Vervreemding van het erfpachtrecht is het verkopen en daarna het overdragen van het erfpachtrecht. De eigenaar van de grond moet hier meestal toestemming voor geven
 • Canonherziening is het aanpassen van de canon (vergoeding). Dit gebeurt 1 keer in de 10 jaar

Grond kopen

 • Als u erfpachter bent van niet-strategische grond dan kunt u op 2 momenten de grond kopen: bij vervreemding van het erfpachtrecht en bij canonherziening. Door het kopen wordt de grond uw volledige eigendom
 • Vervreemding van het erfpachtrecht is het verkopen en daarna het overdragen van het erfpachtrecht. De eigenaar van de grond moet hier meestal toestemming voor geven
 • Canonherziening is het aanpassen van de canon (vergoeding). Dit gebeurt 1 keer in de 10 jaar

Meer informatie en vragen over erfpacht

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

VVV Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden