Stedenbanden

Bussum heeft sinds 1989 een stedenband met het Tsjechische Valasské Meziricí. Naarden heeft sinds 1991 een stedenband met Uherský Brod. Uherský Brod ligt ook in Tsjechië. Muiden heeft geen stedenband.

Valasské Meziricí

 • Bussum heeft sinds 1989 een stedenband met Valasské Meziricí
 • Het doel is elkaar beter leren kennen en elkaar helpen bij projecten:
  • Economische ontwikkeling
  • Monumentenzorg
  • Toerisme
  • Regionale publieke televisie
  • Woningbouw
  • De ontwikkeling van de Romaminderheid
  • Samenwerking tussen bedrijven
  • De inrichting van een stadspark
  • Stages voor studenten
 • Er zijn regelmatig uitwisselingen tussen onder andere scholen, muziekgezelschappen en sportclubs

Meer informatie over Valasské Meziricí.

Uherský Brod

 • Naarden heeft sinds 1991 een stedenband met Uherský Brod
 • De verbinding tussen Naarden en Uherský Brod is Jan Amos Comenius: geleerde, theoloog, filosoof en pedagoog uit de 17e eeuw:
  • Comenius werd geboren in Uherský Brod
  • Comenius ligt begraven in de Waalse kerk in Naarden
  • Comenius heeft een grote invloed gehad op het denken, de cultuur, het onderwijs en de filosofie in Europa

De doelen van de stedenband zijn:

 • Informatie en ervaringen uitwisselen over plaatselijk bestuur, educatie, sport, cultuur en zorg
 • Contacten onderhouden, verder ontwikkelen en verdiepen
 • Organisaties uit Naarden en Uherský Brod, bijvoorbeeld cultuur, sport, educatie en zorg, met elkaar in contact brengen

Dat er een stedenband is, is te zien in straatnamen in Uherský Brod en Naarden:

 • In oktober 2013 heeft een straat in het centrum van Uherský Brod de naam Naardenská (Naarderstraat) gekregen
 • Sinds maart 2015 heet de binnentuin achter het Comeniusmuseum in Naarden 'Uherský Brod Hof'

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Ontdek Gooise Meren

Wat er te zien en te doen is in Gooise Meren

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden