Aangepaste dienstverlening

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is onze dienstverlening aangepast. Alleen voor rijbewijzen en reisdocumenten die binnen 14 dagen verlopen of al zijn verlopen kunt u een afspraak maken. Ook kunt u veel producten en diensten online aanvragen.​​​​​​​

Meer weten? Houd de overzichtspagina over corona​​​​​​​​​​​​​​ goed in de gaten!

Stedenbanden

Bussum heeft sinds 1989 een stedenband met het Tsjechische Valasské Meziricí. Naarden heeft sinds 1991 een stedenband met Uherský Brod. Uherský Brod ligt ook in Tsjechië. Muiden heeft geen stedenband.

Valasské Meziricí

 • Bussum heeft sinds 1989 een stedenband met Valasské Meziricí
 • Het doel van de stedenband is elkaar beter leren kennen en elkaar ondersteunen in projecten
 • De gezamenlijke projecten zijn bijvoorbeeld op het gebied van economische ontwikkeling, monumentenzorg, toerisme en de regionale publieke televisie
 • Andere aandachtsgebieden zijn woningbouw, de ontwikkeling van de Romaminderheid, samenwerking tussen bedrijven, de inrichting van een stadspark en stages voor studenten
 • Er zijn regelmatig uitwisselingen tussen onder andere scholen, muziekgezelschappen en sportverenigingen

Meer informatie over Valasské Meziricí​​​​​​​.

Uherský Brod

 • Naarden heeft sinds 1991 een stedenband met Uherský Brod
 • De verbindende schakel tussen Naarden en Uherský Brod is Jan Amos Comenius, geleerde, theoloog, filosoof en pedagoog uit de 17e eeuw. Comenius werd geboren in Uherský Brod en ligt begraven in de Waalse kerk in Naarden. Comenius heeft een grote invloed gehad op het denken, de cultuur, het onderwijs en de filosofie in Europa

De doelen van de stedenband zijn:

 • Informatie en ervaringen uitwisselen op het gebied van plaatselijk bestuur, educatie, sport, cultuur en zorg
 • De wederzijdse contacten onderhouden, verder ontwikkelen en verdiepen
 • Organisaties uit Naarden en Uherský Brod op het gebied van cultuur, sport, educatie en zorg met elkaar in contact brengen

De bevestiging van de stedenband komt tot uiting in straatnamen in Uherský Brod en Naarden:

 • In oktober 2013 heeft een straat in het centrum van Uherský Brod de naam Naardenská (Naarderstraat) gekregen
 • Sinds maart 2015 heet de binnentuin achter het Comeniusmuseum in Naarden 'Uherský Brod Hof'

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Visit Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden