Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Ontdek Gooise Meren

Wat er te zien en te doen is in Gooise Meren

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van gemeente Bussum, gemeente Muiden en gemeente Naarden

Archief Gooi en Vechtstreek

Doorzoek de historische archieven van Bussum, Muiden, Muiderberg, Naarden en Huizen. Een deel staat online, een deel is beschikbaar via de studiezaal in Naarden

Subsidies voor ondernemers

Als ondernemer kunt u verschillende subsidies aanvragen of kunt u financiële hulp krijgen. Er zijn bijvoorbeeld subsidies waarmee u uw bedrijfspand energiezuiniger kunt maken. En regelingen die zorgen voor belastingvoordeel. Ook zijn er speciale regelingen voor starters.

Energie besparen

Subsidies of regelingen energiebesparing
Subsidie of regeling Waar de subsidie of regeling voor is Aanvragen
Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb Tijdelijke tegemoetkoming energiekosten voor mkb-ondernemingen. De energiekosten moeten minimaal 7% zijn van de totale omzet

Gesloten

Uw aanvraag beheren

Subsidie Circulaire ketenprojecten Hulp van een ervaren procesbegeleider. Bij samen met andere ondernemers een product, proces of dienst circulair ontwerpen, produceren of organiseren

4 april 2024 tot en met 4 september 2024

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) Subsidie voor verduurzamen woning of bedrijfspand

Tot 2030

Elk jaar nieuw budget

Subsidies voor energie-innovatie Subsidies voor (combinaties van) industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling en demonstratieprojecten Zie rvo.nl
Subsidie HIRB+ duurzaamheid Noord-Holland 2024 Maatregelen om energie te besparen. Of om duurzame energie op te wekken in uw bedrijfsgebouw of op uw bedrijventerrein Vanaf maart 2024
Kansen voor West Voor mkb'ers in Flevoland, Utrecht, Noord- of Zuid-Holland. Met een vernieuwend projectidee dat past binnen de 6 doelstellingen van Kansen voor West
Innovatiefonds Noord-Holland Voor bedrijven jonger dan 5 jaar oud en het MKB in de Provincie Noord-Holland. Leningen voor het bewijzen van nieuwe concepten en ideeën: Proof-of-Concept
Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) Bedrijven en non-profitorganisaties die grootschalig hernieuwbare energie opwekken of de CO2-uitstoot verminderen SDE++ subsidie 2024

Financiële hulp

Subsidies of regelingen financiële hulp
Subsidie of regeling Waar de subsidie of regeling voor is Aanvragen 
BMKB Groen Voor mkb'ers met maximaal 250 personeelsleden

7 november 2022 tot en met 1 juli 2027

GO Garantie ondernemingsfinanciering De bank kan 50% Staatsgarantie krijgen op middelgrote en grote leningen. Het biedt bedrijven de mogelijkheid om financiering voor elkaar te krijgen die anders niet mogelijk was geweest. De regeling is voor (middel)grote ondernemingen

1 januari 2022 tot en met 13 juni 2025

TOA Krediet Voor mkb-bedrijven die hard getroffen zijn door de coronacrisis en willen herstructureren. Lening voor een herstart, uitbreiding of aanpassing van bedrijfsactiviteiten

1 juni 2021 tot en met 31 mei 2024

Starters

Subsidies of regelingen starters
Subsidie of regeling Waar de subsidie of regeling voor is Aanvragen
Startersaftrek Een verhoging van de zelfstandigenaftrek. U krijgt de startersaftrek maximaal 3 keer in de 1e 5 jaar dat u ondernemer bent

 

MKB Krediet Een zakelijke lening van minimaal € 50.000 en maximaal € 250.000. Voor startende en bestaande ondernemers in het midden- en kleinbedrijf

 

Seed Capital Als investeerder start-ups ondersteunen met financiering en uw kennis, netwerk en ervaring

2 januari 2024 tot en met 1 april 2024

Erasmus for Young Entrepreneurs Een uitwisselingsprogramma dat nieuwe ondernemers de kans biedt om te leren van ervaren ondernemers. Ondernemers die in 1 van de samenwerkende landen kleine bedrijven runnen
Startup Utrecht Region Starters helpen met geldzaken, communities en contact met andere ondernemers

Belastingen

Regelingen belastingen
Regeling Waar de regeling voor is
Energie-investeringsaftrek (EIA) voor ondernemers Als u met uw bedrijf geld uitgeeft aan duurzame energie of als u dat wil gaan doen
Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) Voordelig geld uitgeven aan milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen en technieken
Kleine ondernemersregeling Een vrijstelling voor de btw voor bedrijven in Nederland. Bedrijven met niet meer dan € 20.000 omzet in 1 kalenderjaar