Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Ontdek Gooise Meren

Wat er te zien en te doen is in Gooise Meren

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van gemeente Bussum, gemeente Muiden en gemeente Naarden

Archief Gooi en Vechtstreek

Doorzoek de historische archieven van Bussum, Muiden, Muiderberg, Naarden en Huizen. Een deel staat online, een deel is beschikbaar via de studiezaal in Naarden

Straatnamen Buurtschap Crailo vastgesteld

Op 5 maart 2024 stelden de 3 colleges van de gemeenten Gooise Meren, Hilversum en Laren de toewijzing van de straatnamen voor Buurtschap Crailo vast.

Thema Gooise vrouwen

Het thema voor de straatnamen voor Buurtschap Crailo is bijzondere Gooise vrouwen. De volgende namen vallen onder Gooise Meren: Jo Muurlingsplaats, Jo van Goghstraat, Mona Parsonspad, Zusters van St. Olavstraat, Mejuffrouw Boomplein, Adrie Lasteriestraat, Mia Smeltstraat en Cissy van Marxveldtstraat (gedeeltelijk).

Toewijzing straatnamen

Eind 2023 vond er een online peiling plaats om tot een voorkeursvolgorde te komen van de 29 voorgestelde vrouwennamen. De toewijzing vond plaats op basis van de voorkeursvolgorde. De straatnamen lopen willekeurig door de 3 gemeenten heen. Bij iedere toewijzing is gekeken hoe de straat het beste genoemd kan worden. Zo komt er een straat,  plaats,  plein en pad voor.

De nieuw aan te leggen groene drager krijgt de naam Laan van Crailo. Deze groene drager loopt door het hele buurtschap en verbindt de verschillende delen aan elkaar. Ieder naambordje krijgt een onderschrift zodat de lezer weet om wie het gaat.

Feestelijke onthulling

De eerste naambordjes gaan we binnenkort feestelijk bekendmaken. Nabestaanden van de bijzondere Gooise vrouwen ontvangen een persoonlijke uitnodiging om daarbij aanwezig te zijn. 

Meer informatie op crailo.nl

Meer informatie over de straatnamen vindt u op crailo.nl.