Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Ontdek Gooise Meren

Wat er te zien en te doen is in Gooise Meren

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van gemeente Bussum, gemeente Muiden en gemeente Naarden

Archief Gooi en Vechtstreek

Doorzoek de historische archieven van Bussum, Muiden, Muiderberg, Naarden en Huizen. Een deel staat online, een deel is beschikbaar via de studiezaal in Naarden

Start ruimtelijke planning faunaverbinding Maxisweg

De provincie Noord-Holland wil een faunaverbinding bouwen aan de Maxisweg in Muiden. Deze verbinding is nodig om de natuurgebieden tussen het Naardermeer en het Waterland boven Amsterdam te verbinden. Het project is onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN).

Maxisweg laatste hindernis

De provincie werkt samen met partners en inwoners aan het sterken maken, beschermen en verbinden van de natuur. De Maxisweg is de laatste hindernis tussen het natuurgebied rond het Naardermeer en het Waterland boven Amsterdam.

Natuurnetwerk Nederland

De faunaverbinding aan de Maxisweg hoort bij het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Dit netwerk versterkt de natuur en verbindt gebieden met natuurstroken, bermen en watergangen, faunapassages en natuurbruggen. Zo hebben planten en dieren een betere kans zich te verspreiden en voort te planten. Dit vergroot de biodiversiteit. De faunaverbinding zorgt ervoor dat dieren als de ree, otter en ringslang veilig kunnen oversteken.

Het ontwerp

Het plan is om de weg via een bocht door de Waterlandtak te laten lopen. Dit is aan de westkant van het gebied. De bocht zorgt dat dieren even kunnen uitrusten tussen de tunnel en de trekvaart. Het is dan niet nodig om het dijklichaam aan te passen. De aanleg van de passage zit de doorgaande weg zo min mogelijk in de weg. De natuur in de Waterlandtak blijft even groot.

Planning

De provincie vraagt meer geld aan de overheid, om het beste ontwerp te kunnen maken. In de tussentijd start de ruimtelijke planning. Als het project haalbaar is, start het zoeken naar een geschikte aannemer. Er volgt dan een duidelijke planning voor het uitvoeren van het werk.

Meer informatie over Faunaverbinding Maxisweg

Bekijk alle informatie over Faunaverbinding Maxisweg