Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Ontdek Gooise Meren

Wat er te zien en te doen is in Gooise Meren

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van gemeente Bussum, gemeente Muiden en gemeente Naarden

Archief Gooi en Vechtstreek

Doorzoek de historische archieven van Bussum, Muiden, Muiderberg, Naarden en Huizen. Een deel staat online, een deel is beschikbaar via de studiezaal in Naarden

Nieuwe regels voor ligplaatsen in Gooise Meren zorgen voor duidelijkheid en verbetering

Gemeente Gooise Meren heeft nieuwe regels voor ligplaatsen voor boten. De nieuwe regels zorgen voor duidelijkheid en betere voorzieningen voor inwoners en bezoekers. En voor meer toerisme en mogelijkheden tot vermaak op het water. Ook helpen de nieuwe regels de natuur, het erfgoed en de openbare ruimte te beschermen.

Voor de fusie in 2016 hadden Muiden, Naarden en Bussum verschillende regels voor ligplaatsen. Na de fusie brachten we die regels niet bij elkaar. Dat werd onduidelijk voor inwoners. En het was voor de gemeente lastig handhaven. Daarom maakten we eind 2023 en begin 2024 nieuw beleid. Dit deden we in samenwerking met betrokken partijen en bewoners.

Raad beslist over liggeld

De nieuwe regels staan in de Uitvoeringsregels voor Ligplaatsen. Daarnaast is er een liggeldverordening. Hierin staan de ligplaatskosten. De liggeldverordening gaat voor goedkeuring naar de gemeenteraad. De raad bespreekt de liggeldverordening alvast tijdens de politieke avond van 19 juni 2024. 

Waar boten mogen aanleggen onder welke voorwaarden

De Uitvoeringsregels voor Ligplaatsen en de liggeldverordening maken duidelijk waar boten mogen aanleggen en onder welke voorwaarden. Er komen digitale kaarten bij (Havenatlas) met de toegestane tijdelijke en seizoensligplaatsen. De Uitvoeringsregels voor Ligplaatsen komen in de Verordening Fysieke Leefomgeving (VFL). 

Vanaf april 2025 ontheffing aanvragen

Vanaf april 2025 moeten booteigenaren die een vaste seizoensligplaats willen een ontheffing aanvragen bij de gemeente. 

Opruimactie onbruikbare boten vanaf 15 juni 2024

De gemeente wil de wateren schoon, netjes en bereikbaar houden voor iedereen. Daarom startten we in april 2024 met het weghalen van illegaal gebouwde steigers. Vanaf 15 juni 2024 ruimen we de onbruikbare boten op. Dit doen we in samenwerking met Waterschap Amstel Gooi en Vecht (Waternet).