Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Ontdek Gooise Meren

Wat er te zien en te doen is in Gooise Meren

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van gemeente Bussum, gemeente Muiden en gemeente Naarden

Archief Gooi en Vechtstreek

Doorzoek de historische archieven van Bussum, Muiden, Muiderberg, Naarden en Huizen. Een deel staat online, een deel is beschikbaar via de studiezaal in Naarden

Studietoeslag

Studeert u maar kunt u door ziekte of handicap niet werken naast uw studie? Dan kunt u misschien een studietoeslag krijgen. Dat is een extra bedrag voor studenten met een beperking. Studietoeslag vraagt u aan met het aanvraagformulier.

Voorwaarden

Een studietoeslag is:

 • Een bedrag voor jongeren die studeren
 • En die door een beperking niet kunnen werken naast de studie

Voorwaarden

 • U woont in gemeente Gooise Meren
 • U krijgt studiefinanciering volgens de Wet Studiefinanciering 2000 (WSF). Of een tegemoetkoming volgens hoofdstuk 4 van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS)
 • U kunt door een medische beperking naast uw studie geen geld verdienen met werken
 • U heeft geen Wajong-uitkering

Stagevergoeding

Loopt u stage voor uw opleiding? Dan mag u maximaal € 197,15 stagevergoeding per maand ontvangen en kunt u daarnaast studietoeslag krijgen.

Is uw stagevergoeding meer dan € 197,15?
Dan halen we het bedrag dat hoger is dan € 197,15 van de studietoeslag af.

Hoogte studietoeslag

Hoeveel studietoeslag u krijgt hangt af van uw leeftijd.

Geen studietoeslag mogelijk

Verdient u geld met werken? Of heeft u een Wajong-uitkering? Dan kunt u geen studietoeslag krijgen.

Medische keuring

Om uw aanvraag te kunnen beoordelen kan het zijn dat wij u medisch laten keuren. Dit gebeurt door een onafhankelijk medisch adviseur. U krijgt dan een uitnodiging voor de keuring. Als u de keuring niet wilt laten doen kunnen wij niet beoordelen of u studietoeslag kunt krijgen.

Aanvragen

Stuur de documenten die nodig zijn bij de aanvraag mee. Zorg dat uw aanvraag compleet is. We kunnen alleen complete aanvragen behandelen.

Documenten die u meestuurt

 • Kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort of ID-kaart, géén rijbewijs)
 • Kopie van een bewijs van studiefinanciering of tegemoetkoming studiekosten DUO
 • Kopie van het bewijs van de inschrijving voor een opleiding of school
 • Kopie van het bewijs van uw medische beperking. Een bewijs dat u niet kunt werken naast uw studie, als u daar een bewijs van heeft
 • Kopie van uw bankpas: naam en rekeningnummer moeten duidelijk te zien zijn
 • Als u werk heeft: een kopie van het arbeidscontract
 • Als u stage loopt voor uw opleiding: een kopie van bewijs van de stage en de stagevergoeding
 • Als u een Wajong-uitkering heeft: een kopie van de brief van het UWV

Formulier invullen en versturen

Vul het aanvraagformulier studietoeslag in (PDF, 102 kB).

Opsturen via contactformulier of de post

Stuur het aanvraagformulier en de documenten naar de gemeente via het contactformulier:

 • Kies ‘zorg, bijstand en ondersteuning’
 • Schrijf als vraag en onderwerp ‘aanvraag studietoeslag’ op

Of stuur het naar gemeente Gooise Meren, Uitvoeringsdienst Sociaal Domein, Postbus 6000, 1400 HA Bussum.

Behandeling aanvraag

 • Wij proberen uw aanvraag binnen 8 weken te behandelen
 • Het kan zijn dat het langer gaat duren. Bijvoorbeeld als wij niet voldoende gegevens hebben om uw aanvraag te kunnen beoordelen
 • Wij laten het u weten als het langer duurt. En vertellen u wanneer u iets hoort over uw aanvraag

Meer informatie

Heeft u vragen?

 • Stel uw vraag via het contactformulier. Kies ‘zorg, bijstand en ondersteuning’
 • Of bel de gemeente via 035 207 00 00