Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Ontdek Gooise Meren

Wat er te zien en te doen is in Gooise Meren

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van gemeente Bussum, gemeente Muiden en gemeente Naarden

Archief Gooi en Vechtstreek

Doorzoek de historische archieven van Bussum, Muiden, Muiderberg, Naarden en Huizen. Een deel staat online, een deel is beschikbaar via de studiezaal in Naarden

Peuteropvang en voorschoolse educatie

Gaat uw kind naar de peuteropvang? Dan betaalt u als ouder een bedrag dat afhangt van uw inkomen. Mogelijk betaalt de gemeente een deel.

Toeslag peuteropvang

Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag? Dan betaalt de gemeente mogelijk een deel van de kosten. Het bedrag dat u dan betaalt voor de peuteropvang hangt af van uw inkomen. Met een lager inkomen betaalt u minder, met een hoger inkomen meer. De gemeente betaalt de rest.

Voorwaarden

  • Geen recht op kinderopvangtoeslag
  • Kinderen van 2 en 3 jaar
  • Maximaal 320 uur per jaar

Wel of geen recht op kinderopvangtoeslag

Heeft u recht op kinderopvangtoeslag? Dan betaalt de gemeente niet mee aan peuteropvang. Bekijk of u wel of geen kinderopvangtoeslag kunt krijgen bij de Belastingdienst.

Kinderopvangtoeslag aanvragen

Krijgt u nog geen kinderopvangtoeslag, maar heeft u er wel recht op? Vraag kinderopvangtoeslag aan bij de Belastingdienst.

Extra peuteropvang

Gaat uw kind al 2 keer een halve dag naar de peuteropvang en heeft uw kind extra onderwijs nodig in taal? Dan kan Jeugd en Gezin uw kind een indicatie geven voor voorschoolse educatie (VE-indicatie). Dit is onderwijs voordat uw kind naar school gaat.

Voorwaarden

  •  VE-indicatie (indicatie voorschoolse educatie)
  •    2x een halve dag peuteropvang die u zelf betaalt (het bedrag hangt af van uw inkomen)

Uw kind mag dan een 3e en mogelijk 4e extra dagdeel naar de peuteropvang. De gemeente betaalt deze extra dagdelen. 

Heeft uw kind extra onderwijs nodig in taal? Neem contact op met Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek.