Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Ontdek Gooise Meren

Wat er te zien en te doen is in Gooise Meren

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden

Parkeerterrein gemeentehuis afgesloten tot en met 10 januari 2024

Vanaf 3 december 2023 14.00 uur tot en met 10 januari 2024 17.00 uur kunt u niet parkeren op het terrein voor het gemeentehuis.

Peuteropvang en voorschoolse educatie

Voor peuteropvang betaalt u als ouder een bedrag dat afhangt van uw inkomen. Ontvangt u geen kinderopvangtoeslag? Mogelijk krijgt u een tegemoetkoming van de gemeente. Heeft uw kind een indicatie voor voorschoolse educatie (onderwijs voordat het kind naar school gaat)? Dan mag uw kind meer uren in de week naar de peuteropvang. De kosten voor de extra uren betaalt de gemeente.

Kosten peuteropvang

Het bedrag dat u betaalt voor de peuteropvang hangt af van uw inkomen. Met een lager inkomen betaalt u minder, met een hoger inkomen meer.

De berekening voor kinderopvangtoeslag bepaalt hoe hoog het bedrag is dat u moet betalen.

Bekijk alle informatie over kinderopvangtoeslag

Met kinderopvangtoeslag

Wanneer heeft u recht op kinderopvangtoeslag?

  • Beide ouders werken
  • U bent alleenstaande ouder bent en u werkt

Bekijk de voorwaarden voor kinderopvangtoeslag

Heeft u recht op kinderopvangtoeslag, maar heeft u die nog niet aangevraagd? Vraag kinderopvangtoeslag aan

U betaalt een bedrag dat afhangt van uw inkomen. De rest krijgt u via de kinderopvangtoeslag.

Zonder kinderopvangtoeslag

U heeft in een aantal gevallen geen recht op kinderopvangtoeslag:

  • 1 van de ouders werkt niet
  • Beide ouders werken niet
  • U bent alleenstaande ouder en u werkt niet

Uitzonderingen: opleiding, inburgeringscursus of traject naar werk

U kunt een tegemoetkoming van de gemeente ontvangen. U betaalt dan een bedrag dat afhangt van uw inkomen. De gemeente betaalt de rest van de rekening.

Tegemoetkoming gemeente peuteropvang

  • Voor de opvang van uw kind(eren) van 2 tot 4 jaar (peuteropvang)
  • Voor maximaal 320 uur in het jaar

Gegevens doorgeven aan kinderopvang

Geef uw gegevens door aan de kinderopvangorganisatie. Geeft u uw gegevens niet of te laat door? Dan krijgt u een rekening voor de totale kosten van de peuteropvang.

Voorschoolse educatie

Is bij uw kind extra aandacht voor taal nodig?

Jeugd en Gezin kan uw kind een indicatie geven voor voorschoolse educatie (VE-indicatie). Voorschoolse educatie is onderwijs vóórdat uw kind naar school gaat.

Wat voorschoolse educatie is

Uw kind kan 1 extra dagdeel  of soms zelfs 2 extra dagdelen naar de peuteropvang.

Wat u zelf betaalt

U betaalt alleen voor het 1e en 2e dagdeel. Het bedrag dat u moet betalen hangt af van uw inkomen.

Wat de gemeente betaalt

Het 3e (en soms ook 4e) dagdeel kost u niets, die betaalt de gemeente voor u.

Contact met Jeugd en Gezin

Is bij uw kind extra aandacht voor taal nodig? Neem contact op met Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek.