Aangepaste dienstverlening

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is onze dienstverlening aangepast. Alleen voor rijbewijzen en reisdocumenten die binnen 14 dagen verlopen of al zijn verlopen kunt u een afspraak maken. Ook kunt u veel producten en diensten online aanvragen.​​​​​​​

Meer weten? Houd de overzichtspagina over corona​​​​​​​​​​​​​​ goed in de gaten!

Peuteropvang en voorschoolse educatie

Voor peuteropvang betaalt u als ouder een bedrag dat afhangt van uw inkomen. Ontvangt u geen kinderopvangtoeslag? Mogelijk krijgt u een tegemoetkoming van de gemeente. Heeft uw kind een indicatie voor voorschoolse educatie? Dan mag uw kind meer uren per week naar de peuteropvang. De kosten voor de extra uren betaalt de gemeente.

Kosten peuteropvang

Het bedrag dat u betaalt voor de peuteropvang noemen wij de inkomensafhankelijke ouderbijdrage. Als u een lager inkomen heeft betaalt u minder, als u een hoger inkomen heeft betaalt u meer.

De hoogte van de ouderbijdrage wordt bepaald op basis van de berekening voor kinderopvangtoeslag.

Bekijk alle informatie over kinderopvangtoeslag

Met kinderopvangtoeslag

Zonder kinderopvangtoeslag

U heeft geen recht op kinderopvangtoeslag als:

  • 1 van de ouders niet werkt
  • beide ouders niet werken
  • U alleenstaande ouder bent en u niet werkt

De Belastingdienst maakt een uitzondering voor mensen die niet werken, maar bijvoorbeeld wel een opleiding of een traject naar werk volgen

U kunt een tegemoetkoming van de gemeente ontvangen. U krijgt dan een rekening voor de peuteropvang op basis van de inkomensafhankelijke ouderbijdrage. De gemeente betaalt de rest van de rekening.

Tegemoetkoming gemeente peuteropvang

  • U kunt een tegemoetkoming van de gemeente krijgen voor de opvang van uw kind(eren) in de leeftijd van 2 tot 4 jaar (peuteropvang)
  • De tegemoetkoming is voor maximaal 320 uur per jaar
  • Om de tegemoetkoming te krijgen, geeft u uw gegevens door aan de kinderopvangorganisatie. De kinderopvangorganisatie vertelt u welke gegevens dat precies zijn. Als u uw gegevens niet of te laat doorgeeft, krijgt u een factuur voor de volledige kosten van de peuteropvang

Voorschoolse educatie

  • Is bij uw kind extra aandacht voor taal nodig? Jeugd en Gezin kan uw kind een indicatie geven voor voorschoolse educatie (VE-indicatie)
  • Uw kind kan 1 extra dagdeel naar de peuteropvang. Soms kan uw kind zelfs 2 extra dagdelen naar de peuteropvang
  • U betaalt alleen voor het 1e en 2e dagdeel de ouderbijdrage. Het bedrag dat u moet betalen hangt af van de hoogte van uw inkomen
  • Het 3e (en soms ook 4e) dagdeel kost u niets, die betaalt de gemeente voor u

Contact met Jeugd en Gezin over VE-indicatie

Denkt u dat uw kind extra aandacht voor taal nodig heeft? Neem contact op met Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Visit Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden