Extra energietoeslag voor lage inkomens

Huishoudens met een laag inkomen (op of net boven het sociaal minimum) krijgen in 2022 € 800 om hen te helpen bij het betalen van de energierekening. Heeft u een bijstandsuitkering, IOAW-uitkering of IOAZ-uitkering? Dan hoeft u niets te doen, u krijgt het bedrag vanzelf. Inwoners die geen uitkering hebben maar wel een laag inkomen (tot 120% van de bijstandsnorm) kunnen de energietoeslag aanvragen tot en met 31 oktober 2022.

Wat u moet weten

 • De eenmalige energietoeslag is een bedrag van € 800 netto per huishouden voor inwoners met een laag inkomen, bedoeld om de hoge energierekening te kunnen betalen
 • Heeft u op dit moment nog geen hoge energierekening? Reserveer dit geld dan bijvoorbeeld voor de hogere jaarafrekening van uw energieleverancier
 • Heeft u dit jaar (nog) geen hogere energierekening? Ook dan heeft u recht op de energietoeslag. Zet het geld opzij voor de eventuele hoge energierekening die nog gaat komen
 • Heeft u de energietoeslag 2022 al eerder gekregen (in een andere gemeente)? Dan kunt u de energietoeslag niet nog een keer aanvragen
 • Als u een bijstandsuitkering, IOAW-uitkering of IOAZ-uitkering heeft hoeft u de energietoeslag niet aan te vragen bij de gemeente. U krijgt het bedrag vanzelf. U ontvangt hierover een bericht in de week van 25 april 2022
 • Heeft u geen uitkering maar wel een laag inkomen, tot 120% van de bijstandsnorm? Dan kunt u de energietoeslag tot en met 31 oktober 2022 aanvragen
 • U krijgt het bedrag in september 2022. Wilt u het bedrag liever later (in november 2022) ontvangen, omdat u later een hoge energierekening heeft? Dan kunt u dit doorgeven aan de gemeente. U krijgt het bedrag aan het einde van de gekozen maand

Voorwaarden

 • Uw inkomen is lager dan 120% van bijstandsnorm:
  • Voor een alleenstaande (ouder) is dit € 1322,18 per maand inclusief vakantietoeslag
  • Voor gehuwden is dit € 1888,84 per maand inclusief vakantietoeslag
  • Voor personen die ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd zijn, is dit € 1470,80 per maand inclusief vakantiegeld voor een alleenstaande (ouder) en € 1992,43 per maand inclusief vakantiegeld voor gehuwden
 • U bent 21 jaar of ouder
 • U bent geen student en u ontvangt geen studiefinanciering (WSF 2000)
 • U woont zelfstandig binnen gemeente Gooise Meren (niet in een instelling of opvanghuis)
 • U heeft een geldig identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning

Aanvragen

 • U kunt 1 keer een aanvraag doen
 • Aanvragen kan tot en met 31 oktober 2022
 • Stuur de documenten die nodig zijn bij de aanvraag mee
 • Zorg dat uw aanvraag compleet is. We kunnen alleen complete aanvragen behandelen

Documenten die u meestuurt

 • Kopie van een geldig legitimatiebewijs van u en uw eventuele partner (paspoort, ID-bewijs of vreemdelingendocument, géén rijbewijs)
 • Kopie van een bankpas of rekeningafschrift (naam en IBAN moeten duidelijk te zien zijn)
 • Factuur of kopie van een bankafschrift met daarop de betaling van de energiekosten
 • Document met het inkomen van de vorige maand in 2022 of van 3 maanden als u een wisselend inkomen had. Bijvoorbeeld een loonstrookje, een uitkeringsspecificatie of een ander bewijsstuk
 • Bij bewindvoering: kopie van de beschikking onder bewindstelling

Formulier invullen en versturen

 • Vul het aanvraagformulier energietoeslag in (PDF, 174 kB)
 • Stuur het aanvraagformulier en de documenten naar de gemeente via het contactformulier (kies ‘overige vragen’ en schrijf als vraag en onderwerp ‘aanvraag energietoeslag’ op) of naar gemeente Gooise Meren, Uitvoeringsdienst Sociaal Domein, Postbus 6000, 1400 HA Bussum

Behandeling aanvraag

 • Wij proberen uw aanvraag binnen 4 weken af te handelen. Wij sturen u daarom geen ontvangstbevestiging
 • U krijgt een brief (beschikking) waarin staat of u de energietoeslag kunt krijgen
 • Heeft u na 8 weken niets van ons gehoord? Neem dan contact op met de gemeente via 035 207 00 00. U kunt ons op werkdagen bellen tussen 8.30 en 15.00 uur

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Ontdek Gooise Meren

Wat er te zien en te doen is in Gooise Meren

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden