Extra energietoeslag voor lage inkomens

Huishoudens met een laag inkomen krijgen in 2022 € 1800 om de energierekening te kunnen betalen. Heeft u eerder € 1300 energietoeslag voor 2022 ontvangen? Dan krijgt u eind maart 2023 automatisch € 500 extra op uw rekening. Heeft u nog geen aanvraag gedaan? Aanvragen van de energietoeslag voor 2022 kan tot en met 30 april 2023.

Wat u moet weten

 • De eenmalige energietoeslag is een bedrag van € 1800 netto per huishouden voor inwoners met een laag inkomen. De € 1800 is bedoeld om de hoge energierekening te kunnen betalen
 • Als u in december 2022 een inkomen had tot 130% van de bijstandsnorm, dan kunt u de energietoeslag voor 2022 aanvragen

€ 500 extra bij energietoeslag 2022

 • De energietoeslag 2022 was eerst € 1300 en daar is € 500 bij gekomen. Het bedrag is nu dus € 1800
 • Heeft u al € 1300 energietoeslag ontvangen? Dan hoeft u niets te doen. U krijgt uiterlijk eind maart 2023 de € 500 extra automatisch op uw rekening
 • Heeft u eerder energietoeslag ontvangen maar het extra bedrag van € 500 niet gekregen eind maart 2023? Neem dan contact met ons op via 035  207 00 00 

Nog geen aanvraag gedaan

 • Heeft u nog niet eerder een aanvraag gedaan en heeft u een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm? Vraag de energietoeslag uiterlijk 30 april 2023 aan
 • Als u energietoeslag kunt krijgen, dan ontvangt u € 1800 in 1 keer

Aanvraag gedaan, nog geen energietoeslag ontvangen

Heeft u voor de 10e van de maand een aanvraag gedaan? Als u recht heeft op de energietoeslag krijgt u uiterlijk de laatste werkdag van de maand € 1800 in 1 keer.

Energietoeslag 2023

 • Voor 2023 kunt u opnieuw energietoeslag krijgen, waarschijnlijk € 800
 • U kunt de energietoeslag 2023 nu nog niet aanvragen
 • In juni 2023 verwachten we meer te weten over de energietoeslag 2023. Als we meer weten, dan leest u dat op deze pagina

Aanvragen

Voorwaarden

 • Uw totale inkomen is lager dan 130% van de bijstandsnorm:
  • Voor een alleenstaande (ouder) is dit € 1432,37 per maand inclusief vakantietoeslag
  • Voor gehuwden is dit € 2046,24 per maand inclusief vakantietoeslag
  • Voor personen die ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd zijn, is dit:
   • € 1593,37 per maand inclusief vakantiegeld voor een alleenstaande (ouder)
   • € 2158,47 per maand inclusief vakantiegeld voor gehuwden
 • U bent 21 jaar of ouder
 • U woont zelfstandig binnen gemeente Gooise Meren (niet in een instelling of opvanghuis)
 • U heeft een geldig identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning

Documenten die u meestuurt

 • Stuur de documenten die nodig zijn bij de aanvraag mee:
 • Kopie van een geldig legitimatiebewijs van u en uw eventuele partner (paspoort, ID-bewijs of vreemdelingendocument, géén rijbewijs)
 • Kopie van een bankpas of rekeningafschrift (naam en IBAN moeten duidelijk te zien zijn)
 • Factuur of kopie van een bankafschrift met daarop de betaling van de energiekosten
 • Document met het inkomen van december 2022 of van de maanden oktober, november, december 2022 als u een wisselend inkomen had. Bijvoorbeeld een loonstrookje, een uitkeringsspecificatie of een ander bewijsstuk
 • Bij inkomsten als zelfstandige: nieuwste aangifte inkomstenbelasting
 • Bewijs van inkomsten uit aanvullend pensioen
 • Bij bewindvoering: kopie van het afschrift van de beheerrekening

Formulier invullen en versturen

 • Vul het aanvraagformulier energietoeslag in (PDF, 174 kB)
 • Stuur het aanvraagformulier en de documenten uiterlijk 30 april 2023 naar de gemeente via het contactformulier. Kies ‘overige vragen’ en schrijf als vraag en onderwerp ‘aanvraag energietoeslag’ op
 • Of stuur het naar gemeente Gooise Meren, Uitvoeringsdienst Sociaal Domein, Postbus 6000, 1400 HA Bussum

Behandeling aanvraag

 • Wij proberen uw aanvraag binnen 4 weken af te handelen. Wij sturen u daarom geen ontvangstbevestiging
 • U krijgt een brief (beschikking) waarin staat of u de energietoeslag kunt krijgen
 • Heeft u na 8 weken niets van ons gehoord? Neem dan contact op met de gemeente via 035 207 00 00

Tijdelijk Noodfonds Energie

Het Tijdelijk Noodfonds Energie is er voor huishoudens met een hoge energierekening en een laag inkomen of een laag middeninkomen. U kunt de steun van het Noodfonds aanvragen voor de periode oktober 2022 tot en met maart 2023. Dit kan tot en met 30 april 2023. Aanvragen kan ook als u al energietoeslag heeft ontvangen. Het Tijdelijk Noodfonds Energie betaalt dan een deel van uw energierekening. Voor meer informatie over de voorwaarden en hoe u de steun kunt aanvragen zie noodfondsenergie.nl.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Ontdek Gooise Meren

Wat er te zien en te doen is in Gooise Meren

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden