Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Ontdek Gooise Meren

Wat er te zien en te doen is in Gooise Meren

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van gemeente Bussum, gemeente Muiden en gemeente Naarden

Archief Gooi en Vechtstreek

Doorzoek de historische archieven van Bussum, Muiden, Muiderberg, Naarden en Huizen. Een deel staat online, een deel is beschikbaar via de studiezaal in Naarden

Energietoeslag 2023 voor lage inkomens

Huishoudens met een laag inkomen kunnen voor 2023 € 800 energietoeslag krijgen. Heeft u voor 2022 energietoeslag gehad? Voor een deel van de huishoudens konden we toetsen of u ook recht heeft op energietoeslag 2023. Had u volgens ons weer recht op energietoeslag? Dan heeft u het bedrag in december 2023 gekregen.

Heeft u eind december 2023 geen energietoeslag gehad en denkt u dat u daar wel recht op heeft? Vraag dan energietoeslag aan. U logt in met DigiD. Aanvragen kan vanaf 1 januari 2024 tot en met 30 juni 2024.

Wat u moet weten

De eenmalige energietoeslag is:

 • Een bedrag van € 800 netto per huishouden voor inwoners met een laag inkomen
 • Een bedrag om de hoge energierekening te kunnen betalen

Nog geen energietoeslag ontvangen of nog geen aanvraag gedaan

Voor een deel van de huishoudens konden we toetsen of ze recht hadden op energietoeslag 2023. De huishoudens die er volgens ons recht op hadden hebben eind december 2023 energietoeslag ontvangen.

Heeft u eind december 2023 geen energietoeslag ontvangen? En had u in december 2023 een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm? Vraag de energietoeslag 2023 uiterlijk 30 juni 2024 aan. Als u energietoeslag kunt krijgen, dan ontvangt u € 800.

Aanvraag gedaan, nog geen energietoeslag ontvangen

Heeft u al een aanvraag gedaan? We proberen uw aanvraag binnen 4 weken af te handelen.

Aanvragen

Voorwaarden

 • U bent 21 jaar of ouder
 • U bent geen student. Studenten die er recht op hebben krijgen automatisch een tegemoetkoming energiekosten van DUO
 • U woont zelfstandig binnen gemeente Gooise Meren, niet in een instelling of opvanghuis. En u heeft een betalingsverplichting aan een energieleverancier
 • U heeft een geldig identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning
 • Uw totale inkomen is lager dan 130% van de bijstandsnorm. We kijken niet naar uw vermogen. Uw vermogen is de waarde van al uw bezittingen (zoals spaargeld en auto’s), schulden eraf gehaald

Inkomen lager dan 130% van de bijstandsnorm

Uw totale inkomen is lager dan 130% van de bijstandsnorm:

 • Voor een alleenstaande (ouder) is dit € 1581,61 per maand inclusief vakantietoeslag
 • Voor gehuwden of ongehuwd samenwonenden is dit € 2.259,43 per maand inclusief vakantietoeslag

Voor personen die ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd zijn, is dit:

 • € 1.764,96 per maand inclusief vakantiegeld voor een alleenstaande (ouder)
 • € 2.396,68 per maand inclusief vakantiegeld voor gehuwden of ongehuwd samenwonenden

Documenten die u meestuurt

Stuur een aantal documenten mee:

 • Kopie geldig legitimatiebewijs van u en uw eventuele partner (paspoort, ID-bewijs of vreemdelingendocument, géén rijbewijs)
 • Kopie bankpas of rekeningafschrift van de rekening waarop u de energietoeslag wilt ontvangen. Naam en IBAN moeten duidelijk te zien zijn
 • Factuur of kopie bankafschrift met daarop de betaling van de energiekosten
 • Bij bewindvoering: kopie afschrift beheerrekening
 • Documenten met het inkomen van december 2023. Of van de maanden oktober, november, december 2023 als u een wisselend inkomen had

Voorbeelden documenten inkomen

 • Een loonstrookje
 • Een uitkeringsspecificatie
 • Inkomsten uit alimentatie
 • Bewijs van inkomsten aanvullend pensioen

Bij inkomsten als zelfstandige:

 • Nieuwste aangifte inkomstenbelasting
 • Een overzicht met onderbouwing van de resultaten (omzet min kosten) over de maanden oktober, november en december 2023

Aanvraagformulier invullen

Online met DigiD

Vul het aanvraagformulier energietoeslag in. U logt in met DigiD.

Schriftelijk

Wilt u de energietoeslag liever niet online aanvragen? Vul het schriftelijke aanvraagformulier energietoeslag in (PDF, 124 kB)

Behandeling aanvraag

 1. Wij proberen uw aanvraag binnen 4 weken af te handelen. Wij sturen u daarom geen ontvangstbevestiging
 2. U krijgt een brief (beschikking) waarin staat of u de energietoeslag kunt krijgen

Heeft u na 8 weken niets van ons gehoord? Neem dan contact op met de gemeente via 035 207 00 00.