Extra energietoeslag voor lage inkomens

Huishoudens met een laag inkomen (op of net boven het sociaal minimum) krijgen in 2022 € 1300 om hen te helpen bij het betalen van de energierekening. De energietoeslag was eerst € 800, maar is vanaf september 2022 € 1300. Het bedrag is hoger en de groep inwoners die de energietoeslag kan krijgen is ook groter. Als u een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm heeft kunt u de energietoeslag aanvragen. Dit kan tot en met 30 april 2023. U hoeft niets te doen als u al energietoeslag heeft ontvangen of als u al een aanvraag heeft gedaan. U krijgt de (extra) energietoeslag vanzelf of we beoordelen uw aanvraag opnieuw.

Wat u moet weten

 • De eenmalige energietoeslag is een bedrag van € 1300 netto per huishouden voor inwoners met een laag inkomen. De € 1300 is bedoeld om de hoge energierekening te kunnen betalen
 • Het bedrag was eerst € 800 netto per huishouden, maar is in september 2022 verhoogd met € 500
 • Naast dat het bedrag hoger is, kan nu ook een grotere groep de energietoeslag krijgen. Als u een inkomen heeft tot 130% van de bijstandsnorm, dan kunt u de energietoeslag aanvragen

Al energietoeslag ontvangen

Heeft u al € 800 energietoeslag ontvangen, omdat u een bijstandsuitkering, IOAW-uitkering of IOAZ-uitkering heeft? Of omdat u een inkomen heeft tot 120% van de bijstandsnorm? Dan hoeft u niets te doen, u krijgt het extra bedrag van € 500 in oktober 2022.

Aanvraag gedaan, nog geen energietoeslag ontvangen

 • Heeft u een aanvraag gedaan en heeft u aangegeven de energietoeslag in september te willen ontvangen? Dan krijgt u € 800 in september 2022 en € 500 in oktober 2022
 • Heeft u een aanvraag gedaan en wilde u de energietoeslag in november 2022 ontvangen? Als u de energietoeslag kunt krijgen, dan krijgt u € 1300 in 1 keer

Eerdere aanvraag afgewezen

Heeft u eerder een aanvraag gedaan maar is die afgewezen omdat uw inkomen te hoog is? Dan beoordelen we uw aanvraag opnieuw en kijken we of u nu wel aan de (nieuwe) voorwaarden voldoet. U hoeft niet opnieuw een aanvraag te doen.

Nog niet eerder een aanvraag gedaan

 • Heeft u nog niet eerder een aanvraag gedaan en heeft u een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm? Vraag de energietoeslag uiterlijk 30 april 2023 aan
 • Als u energietoeslag kunt krijgen, dan ontvangt u € 1300 in 1 keer

Aanvragen

Voorwaarden

 • Uw totale inkomen is lager dan 130% van bijstandsnorm:
  • Voor een alleenstaande (ouder) is dit € 1432,37 per maand inclusief vakantietoeslag
  • Voor gehuwden is dit € 2046,24 per maand inclusief vakantietoeslag
  • Voor personen die ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd zijn, is dit € 1593,37 per maand inclusief vakantiegeld voor een alleenstaande (ouder) en € 2158,47 per maand inclusief vakantiegeld voor gehuwden
 • U bent 21 jaar of ouder
 • U bent geen student en u ontvangt geen studiefinanciering (WSF 2000)
 • U woont zelfstandig binnen gemeente Gooise Meren (niet in een instelling of opvanghuis)
 • U heeft een geldig identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning

Documenten die u meestuurt

Stuur de documenten die nodig zijn bij de aanvraag mee:

 • Kopie van een geldig legitimatiebewijs van u en uw eventuele partner (paspoort, ID-bewijs of vreemdelingendocument, géén rijbewijs)
 • Kopie van een bankpas of rekeningafschrift (naam en IBAN moeten duidelijk te zien zijn)
 • Factuur of kopie van een bankafschrift met daarop de betaling van de energiekosten
 • Document met het inkomen van de vorige maand in 2022 of van de vorige 3 maanden als u een wisselend inkomen had. Bijvoorbeeld een loonstrookje, een uitkeringsspecificatie of een ander bewijsstuk
 • Bij inkomsten als zelfstandige: aangifte van de BTW van het voorgaande kwartaal
 • Bewijs van inkomsten uit aanvullend pensioen
 • Bij bewindvoering: kopie van de beschikking onder bewindstelling

Formulier invullen en versturen

 • Vul het aanvraagformulier energietoeslag in (PDF, 174 kB)
 • Stuur het aanvraagformulier en de documenten uiterlijk 30 april 2023 naar de gemeente via het contactformulier (kies ‘overige vragen’ en schrijf als vraag en onderwerp ‘aanvraag energietoeslag’ op). Of stuur het naar gemeente Gooise Meren, Uitvoeringsdienst Sociaal Domein, Postbus 6000, 1400 HA Bussum

Behandeling aanvraag

 • Wij proberen uw aanvraag binnen 4 weken af te handelen. Wij sturen u daarom geen ontvangstbevestiging
 • U krijgt een brief (beschikking) waarin staat of u de energietoeslag kunt krijgen
 • Heeft u na 8 weken niets van ons gehoord? Neem dan contact op met de gemeente via 035 207 00 00. U kunt ons op werkdagen bellen tussen 8.30 en 15.00 uur

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Ontdek Gooise Meren

Wat er te zien en te doen is in Gooise Meren

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden