Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Ontdek Gooise Meren

Wat er te zien en te doen is in Gooise Meren

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van gemeente Bussum, gemeente Muiden en gemeente Naarden

Archief Gooi en Vechtstreek

Doorzoek de historische archieven van Bussum, Muiden, Muiderberg, Naarden en Huizen. Een deel staat online, een deel is beschikbaar via de studiezaal in Naarden

Opvang van vluchtelingen op opvanglocaties

In de hele regio Gooi- en Vechtstreek zorgen we voor opvangplekken voor ongeveer 2.100 vluchtelingen uit Oekraïne. Ook op verschillende locaties in Gooise Meren vangen we vluchtelingen op.

Opvang in Nederland

Het Rijk heeft de 25 Veiligheidsregio’s in Nederland gevraagd om vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen.

Aantal op te vangen vluchtelingen

Landelijk houden we rekening met 85.000 vluchtelingen. De gemeenten in onze regio zorgen samen voor ongeveer 2.100 opvangplaatsen.

Hoe lang de opvang duurt

Hoe lang we vluchtelingen opvangen hangt af van de ontwikkelingen in Oekraïne.

Opvanglocaties Gooise Meren

De opvanglocaties voor vluchtelingen in Gooise Meren:

  • Het voormalig NH Hotel, IJsselmeerweg 3, Naarden
  • Een appartementencomplex bij voormalig NH hotel, IJsselmeerweg 3A, Naarden
  • Een tijdelijk tot woonruimte omgebouwd kantoor, Gooimeer 5, Naarden
  • Een tijdelijk tot woonruimte omgebouwd restaurant, Marktstraat 66, Naarden-Vesting 

Nieuwe locaties in onderzoek

Omdat de stroom vluchtelingen uit Oekraine blijft toenemen is de gemeente steeds op zoek naar nieuwe locaties. Op dit moment onderzoekt de gemeente 2 locaties:

  • Een kantoor op Gooimeer 11, dat we mogelijk tijdelijk kunnen (laten) ombouwen tot woonruimte
  • Het parkeerterrein bij het appartementencomplex bij het voormalig NH hotel op IJsselmeerweg 3A, Naarden. Hier kunnen mogelijk tijdelijk flexunits komen

Als de locaties geschikt blijken nemen we ze half 2024 in gebruik.

Digitale huisartsenpraktijk voor gemeentelijke opvanglocaties

Opvanglocaties van de gemeente kunnen gebruik maken van de digitale huisartsenpraktijk Arene. Vluchtelingen met klachten kunnen zich via een app (in het Oekraïens) inschrijven bij deze (digitale) praktijk. Ongeveer 65 tot 70% van de zorgvragen kunnen ze digitaal afhandelen. Als digitaal afhandelen niet kan krijgen vluchtelingen een doorverwijzing naar een praktijk in de buurt van de opvanglocatie.