Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Ontdek Gooise Meren

Wat er te zien en te doen is in Gooise Meren

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden

Kind erkennen

Bent u niet getrouwd en heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan heeft uw kind volgens de wet alleen een moeder. Wilt u de wettelijke vader of duomoeder zijn? Dan moet u het kind erkennen. Dat kan ook als u niet de biologische ouder bent. U maakt hiervoor een afspraak. Erkent u uw kind op of na 1 januari 2023? Dan heeft u automatisch samen het ouderlijk gezag.

Afspraak maken

Kind erkennen

 • Het erkennen van een kind kan:
  • Vóór de geboorte
  • Bij de aangifte van de geboorte
  • Na de aangifte van geboorte
 • U moet minimaal 16 jaar zijn om een kind te kunnen erkennen
 • Erkent u uw kind op of na 1 januari 2023? Dan heeft u automatisch samen het ouderlijk gezag

Kind erkennen vóór geboorte 

Regel de erkenning van het 1e kind vóór de geboorte:

 • Dit heet erkenning van de ongeboren vrucht
 • Vanaf de geboorte bent u de wettelijke vader of duomoeder
 • De moeder moet bij het erkennen van het 1e kind persoonlijk aanwezig zijn om toestemming te geven. Regel dit daarom al tijdens de zwangerschap

Kind erkennen bij aangifte geboorte 

Erkent u het kind bij aangifte geboorte?

De moeder moet bij erkenning van het 1e kind persoonlijk aanwezig zijn om toestemming te geven.

Erkennen volgend kind

Bij het erkennen van een volgend kind mag de moeder schriftelijk toestemming geven.

Achternaam kiezen

Kies bij het 1e kind of het kind de achternaam van u of uw partner krijgt:

 • Bent u niet getrouwd en heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan krijgt het kind automatisch de naam van de moeder
 • Bij het erkennen regelt u of het kind de naam van de moeder, vader of duomoeder krijgt
 • Een volgend kind binnen dezelfde relatie krijgt automatisch dezelfde achternaam als het 1e kind
 • Meer over het kiezen van een achternaam voor uw kind

Kind uit huwelijk of partnerschap 2 vrouwen

Wordt een kind geboren uit een huwelijk of geregistreerd partnerschap tussen 2 vrouwen? Dan kunt u samen wettelijk moeder worden.

Kind erkennen na aangifte geboorte

 • Een kind dat geen wettelijke 2e ouder heeft, kunt u erkennen
 • Als het kind jonger is dan 12 jaar, geeft de moeder toestemming
 • Als het kind 12 jaar of ouder is, geven de moeder en het kind toestemming
 • Als het kind 16 jaar of ouder is, geeft alleen het kind toestemming

Erkenning niet mogelijk

U kunt een kind niet erkennen in de volgende situaties:

 • Het kind is overleden
 • Het kind heeft al 2 ouders

Andere nationaliteit

 • Heeft u niet de Nederlandse nationaliteit? Bewijs met een ongehuwdheidsverklaring dat u niet getrouwd bent in het buitenland. Deze ongehuwdheidsverklaring vraagt u op in het buitenland
 • Wilt u een buitenlands kind erkennen? Dan kan dit gevolgen hebben voor de nationaliteit van het kind. Neem contact met ons op via 035 207 00 00

Ouderlijk gezag

Erkent u uw kind op of na 1 januari 2023? Dan heeft automatisch samen het ouderlijk gezag. Dit betekent dat u samen belangrijke beslissingen mag nemen over uw kind. Bijvoorbeeld het inschrijven voor een kinderdagverblijf.

Erkennen van een kind op of na 1 januari 2023

Erkent u uw kind op of na 1 januari 2023?

Een kind erkend vóór 1 januari 2023

Heeft u uw kind vóór 1 januari 2023 erkend? En heeft u nog geen aanvraag bij de rechtbank gedaan om samen het gezag te krijgen?

Meenemen

 • Een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs
 • Bij het erkennen van het 1e kind moet de moeder mee
 • Neem bij het erkennen van een volgend kind mee (als de moeder er niet bij is):
  • Schriftelijke toestemming met handtekening van de moeder
  • Kopie van een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs van de moeder

Kosten

Het erkennen van een kind is gratis.