Kind erkennen

Als u niet getrouwd bent en u geen geregistreerd partnerschap heeft, dan heeft uw kind volgens de wet alleen een moeder. Wilt u de wettelijke vader of duomoeder zijn? Dan moet u het kind erkennen. Dat kan ook als u niet de biologische ouder bent. U maakt hiervoor een afspraak.

Afspraak maken

Wat u moet weten

Wat u moet regelen om wettelijk ouder te worden, hangt af van het moment waarop u het kind erkent: vóór de geboorte, bij de aangifte van de geboorte of ná de aangifte van de geboorte.

Vóór de geboorte

 • U erkent het kind tijdens de zwangerschap. Dit heet officieel erkenning van de ongeboren vrucht
 • Bij erkenning van het 1e kind moet de moeder persoonlijk aanwezig zijn om toestemming te geven. Bij erkenning van een volgend kind mag de moeder schriftelijk toestemming geven
 • Vanaf de geboorte bent u de wettelijke vader of duomoeder
 • Is dit het 1e kind van u en uw partner? Dan kunt u ervoor kiezen dat het kind de achternaam van de vader of duomoeder krijgt. Dit doet u bij de erkenning. Beide partners tekenen daarvoor de akte van erkenning van de ongeboren vrucht
 • Kiest u geen achternaam? Dan krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder. De volgende kinderen binnen deze relatie krijgen automatisch dezelfde achternaam. Meer informatie over het kiezen van een achternaam voor uw kind

Bij aangifte geboorte

 • Voor erkenning bij de geboorteaangifte moet de moeder van het kind toestemming geven
 • Bij de erkenning van het 1e kind moet de moeder persoonlijk aanwezig zijn. Daarom is het handiger als u de erkenning van het 1e kind vóór de geboorte regelt
 • Als u bij de erkenning voor uw achternaam kiest, moet de moeder hiervoor toestemming geven. Meer informatie over het kiezen van een achternaam voor uw kind
 • Wordt een kind geboren uit een huwelijk of geregistreerd partnerschap tussen 2 vrouwen? Dan kunt u samen moeder worden als u bij de geboorteaangifte een verklaring heeft van de stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting

Na aangifte geboorte

 • Iedereen die geen wettelijke vader heeft, kan erkend worden
 • Als het kind jonger is dan 12 jaar, moet de moeder toestemming geven
 • Als het kind 12 jaar of ouder is, moeten de moeder en het kind toestemming geven
 • Als het kind 16 jaar of ouder is, moet alleen het kind toestemming geven

Erkenning niet mogelijk

U kunt een kind niet erkennen in de volgende situaties:

 • Het kind is gestorven
 • Het kind heeft al 2 ouders

Vanaf 1 januari 2023 gezamenlijk ouderlijk gezag door erkenning

Door een verandering van de wet is het voor ouders makkelijker om gezamenlijk ouderlijk gezag te krijgen. Gezamenlijk ouderlijk gezag betekent dat u samen belangrijke beslissingen mag nemen over uw kind zoals het inschrijven voor een kinderdagverblijf.

Erkennen van een kind op of na 1 januari 2023

Erkent u uw kind op of na 1 januari 2023?

 • Erkenner (vader of duomoeder) en biologische moeder hebben samen het gezag
 • Geef het bij de erkenning aan als u dit niet wilt

Bekijk meer informatie over gezamenlijk gezag over kinderen van 1 januari 2023

Een kind erkend voor 1 januari 2023

Heeft u uw kind vóór 1 januari 2023 erkend? En heeft u nog geen aanvraag bij de rechtbank gedaan om samen het gezag te krijgen?

Overige voorwaarden erkennen ouderschap

 • Wie niet de Nederlandse nationaliteit heeft, moet met een ongehuwdheidsverklaring aantonen dat hij niet getrouwd is in het buitenland
 • Wilt u een buitenlands kind erkennen? Dan kan dit gevolgen hebben voor de nationaliteit van het kind. Neem hierover contact met ons op via telefoonnummer 035 207 00 00
 • U moet minimaal 16 jaar zijn om een kind te kunnen erkennen

Meenemen

 • Een identiteitsbewijs (paspoort, id-kaart, rijbewijs)
 • Komt de moeder niet mee naar de afspraak? Dan heeft u schriftelijke toestemming met handtekening van de moeder nodig. Neem ook een kopie van het identiteitsbewijs van de moeder mee

Kosten

Het erkennen van een kind of ongeboren vrucht is gratis.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Ontdek Gooise Meren

Wat er te zien en te doen is in Gooise Meren

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden