Biodiversiteit: meer leven en minder tegels in uw tuin

Het is belangrijk om te zorgen voor meer groen, meer dieren en minder tegels in uw tuin. Als gemeente roepen we u op hier bewust en actief mee bezig te zijn. Veel stenen en weinig groen in uw tuin zorgen voor problemen tijdens hoosbuien en droogte. Er is dan ook minder leven (biodiversiteit) in uw tuin en uw leefomgeving warmt op. We geven u een aantal tips voor meer natuur in uw tuin. De gemeente neemt ook een aantal maatregelen.

Problemen door tegels in tuin

Tegels in uw tuin zorgen voor een aantal problemen.

Tijdens hoosbuien en droogte die langer duurt

Ons klimaat verandert, er zijn meer hoosbuien en meer periodes van droogte die langer duren. Heftige regenbuien geven wateroverlast en in periodes van droogte is de grondwaterstand lager. Veel stenen en weinig groen in uw tuin zorgen voor problemen tijdens hoosbuien en droogte.

 • Wat er gebeurt door tegels in uw tuin:
  • Het water kan tijdens hoosbuien niet weglopen
  • Riolen komen onder druk te staan
  • Straten lopen over
 • Wat er gebeurt bij droogte die langer duurt:
  • Water komt direct in het riool
  • Minder water komt in de grond
  • Door de lage grondwaterstand zijn er bijna geen reserves

Minder leven in uw tuin

Door tegels in uw tuin is er minder leven (biodiversiteit) in uw tuin. Minder groen in de tuin betekent minder vogels, vlinders en bijen.

Opwarming van uw leefgebied

Door tegels in uw tuin warmt het leefgebied in uw wijk of buurt meer op. De temperatuur in een wijk met weinig groen kan wel 10 graden hoger zijn.

Tips voor meer natuur in tuin

Breng meer groen in uw tuin. Voordelen zijn:

 • De bodem neemt regenwater op
 • De grondwaterstand is in periodes van droogte hoger
 • Er komen meer vogels, vlinders en bijen

Hoe kunt u zorgen voor meer natuur in uw tuin?

 • Plaats bloeiende struiken en bloemen in uw tuin, bijvoorbeeld klimop, prachtbes of vuurdoorn:
  • Trekken rupsen en insecten aan
  • In het najaar eten vogels de bessen en zaden van de klimop of vuurdoorn
 • Hang in de winter eten op voor de vogels
 • Maak een minivijver in een schaal of kleine bak:
  • Vogels en egels drinken ervan
  • Libellen en kikkers vangen er insecten en vinden er een plekje voor hun eitjes
 • Kies voor bloemen met veel nectar, zoals:
  • Lavendel
  • Ereprijs
  • Ooievaarsbekje
  • Zonnehoed
  • Marjolein
 • Zorg voor planten met veel bladeren. Rupsen eten daar veel van voordat ze vlinder worden. Zie de tips van de Vlinderstichting
 • Maak een rommelhoekje voor egels en padden van een stapeltje stenen, een takkenhoop of wat afgevallen blad:
  • Egels en padden schuilen er en gebruiken het als nestplaats
  • Zorg ook voor een klein gat in het hek of de schutting
 • Leg een heg aan of plant een klimop. Hier kunnen vogels en vlinders schuilen en voedsel vinden

Andere tips:

 • Zorg voor een groen dak op uw huis
 • Plaats een regenton:
  • Regenwater stroomt niet het riool in
  • Waar  u het water uit de regenton voor gebruikt:
   • Om uw tuin te sproeien
   • Om de planten water te geven 
 • Koppel uw regenton af en laat het water via de regenpijp naar een diepte in de tuin stromen. Er ontstaat een regenwatervijver
 • Bekijk meer tips voor een regenbestendige tuin

Maatregelen die de gemeente neemt

 • De gemeente heeft zich aangesloten bij Operatie Steenbreek
 • We planten extra bloembollen in de openbare ruimte. Zo helpen we vogels, vlinders en kleine insecten om zich steeds meer thuis te voelen
 • Bij nieuwe planten in de openbare ruimte kijken we wat goed is voor vogels, insecten en kleine zoogdieren
 • Bij het beheer van de ruige bermen werken we bijen- en insectenvriendelijk. We gebruiken geen chemische middelen
 • Waar we ook naar kijken bij het bouwen of verbouwen van een pand:
  • Hoe we de directe omgeving voor vogels, zoogdieren en insecten beter kunnen maken
  • Hoe we het gebouw zelf beter kunnen maken
 •  Bekijk informatie over natuurinclusieve nieuwbouw
 • We vragen bewoners en ontwikkelaars om bij bouwaanvragen en verbouwplannen naar ruimte te kijken voor bijvoorbeeld:
  • De huismus
  • De gierzwaluw
  • De dwergvleermuis
 • Wat u bijvoorbeeld kunt plaatsen:
  • Een nestkast
  • Een neststeen of nestpan voor de gierzwaluw
 • Bekijk wat u kunt doen voor vogels en vleermuizen bij verbouwplannen

Meer informatie

Op duurzaam.gooisemeren.nl staan tips voor uw eigen tuin en huis:

 • Hoe u verschillende soorten planten, bloemen en dieren in uw tuin krijgt
 • Hoe u uw huis energiezuiniger maakt

Per adres ziet u hoe groot de kans is op wateroverlast en hittestress. Hittestress is hitte door veel stenen in de tuin.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Ontdek Gooise Meren

Wat er te zien en te doen is in Gooise Meren

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden