Biodiversiteit: meer leven en minder bestrating in uw tuin

Het is belangrijk om te zorgen voor meer groen, meer dieren en minder bestrating in uw tuin. Als gemeente roepen we u op hier bewust en actief mee bezig te zijn. Als u voornamelijk stenen en weinig groen in uw tuin heeft dan zorgt dit voor problemen tijdens hoosbuien en droogte. Er is dan ook minder leven (biodiversiteit) in uw tuin en uw leefomgeving warmt op. We geven u een aantal tips voor meer natuur in uw tuin. De gemeente neemt ook een aantal maatregelen.

Problemen door bestrating tuin

Bestrating in uw tuin zorgt voor een aantal problemen.

Tijdens hoosbuien en aanhoudende droogte

Ons klimaat verandert, er zijn meer hoosbuien en meer periodes van aanhoudende droogte. Heftige regenbuien geven wateroverlast en in periodes van droogte is de grondwaterstand lager. Als u voornamelijk stenen en weinig groen in uw tuin heeft dan zorgt dit voor problemen tijdens hoosbuien en droogte.

 • Door bestrating in uw tuin kan het water tijdens hoosbuien niet weglopen, komen riolen onder druk te staan en lopen straten over
 • Bij aanhoudende droogte komt het water rechtstreeks in het riool, waardoor er minder water in de grond terechtkomt. Door de lage grondwaterstand zijn er dan nauwelijks reserves om uit te putten

Minder leven in uw tuin

Door bestrating in uw tuin is er minder leven (biodiversiteit) in uw tuin. Minder groen in de tuin betekent minder vogels, vlinders en bijen.

Opwarming van uw leefgebied

Door bestrating in uw tuin warmt het leefgebied in uw wijk of buurt meer op. De temperatuur in een wijk met weinig groen kan wel 10 graden hoger zijn.

Tips voor meer natuur in tuin

Breng meer groen aan in uw tuin. Voordelen zijn:

 • De bodem neemt regenwater op. De grondwaterstand is in periodes van droogte dan ook hoger
 • Er komen meer vogels, vlinders en bijen in uw tuin

Hoe kunt u zorgen voor meer natuur in uw tuin?

 • Plaats bloeiende struiken en bloemen in uw tuin, bijvoorbeeld klimop, prachtbes of vuurdoorn. Die trekken rupsen en insecten aan. In het najaar eten vogels de bessen en zaden van de klimop of vuurdoorn
 • Hang in de winter voedsel op voor de vogels
 • Maak een minivijver in een schaal of kleine bak. Vogels en egels drinken ervan. Libellen en kikkers vangen er insecten en vinden er een plekje voor hun eitjes
 • Kies voor bloemen met veel nectar, zoals lavendel, ereprijs, ooievaarsbekje, zonnehoed of marjolein
 • Zorg voor planten met veel bladeren, rupsen eten daar veel van voordat ze vlinder worden. Zie de tips van de Vlinderstichting
 • Maak een rommelhoekje voor egels en padden van een stapeltje stenen, een takkenhoop of wat afgevallen blad. Egels en padden schuilen er en gebruiken het als nestplaats. Zorg ook voor een kleine doorgang in het hek of de schutting
 • Leg een heg aan of plant een klimop. Met een heg en klimop maak je plekken waar vogels en vlinders schuilen en voedsel vinden

Andere tips:

 • Zorg voor een groen dak op uw huis
 • Plaats een regenton. Hiermee voorkomt u dat het regenwater het riool instroomt. Het water uit de regenton kunt u gebruiken om bijvoorbeeld uw tuin te sproeien of de planten water te geven als het droog weer is
 • Koppel uw regenton af en laat het water via de regenpijp naar een diepte in de tuin stromen. Hierdoor ontstaat tijdelijk een regenwatervijver. Bekijk meer tips voor een regenbestendige tuin

Maatregelen die de gemeente neemt

 • De gemeente heeft zich aangesloten bij Operatie Steenbreek
 • We brengen extra bloembollen aan in de openbare ruimte. Zo stimuleren we dat vogels, vlinders en kleine insecten zich steeds meer thuis voelen
 • Als we ergens nieuwe beplanting gaan aanbrengen in de openbare ruimte, dan kijken we welke het meest van belang zijn voor vogels, insecten en kleine zoogdieren
 • Bij het beheer van de ruige bermen zorgen we dat we bijen- en insectenvriendelijk te werk gaan, we gebruiken geen chemische middelen
 • Bij het bouwen of verbouwen van een pand kijken we ook naar hoe we de directe omgeving en het gebouw zelf voor vogels, zoogdieren en insecten beter kunnen maken. Dit heet natuurinclusieve ontwikkeling. Bekijk informatie over natuurinclusieve nieuwbouw
 • We stimuleren bewoners en ontwikkelaars om bij bouwaanvragen en verbouwplannen ruimte voor bijvoorbeeld de huismus, gierzwaluw en dwergvleermuis mee te nemen in de plannen. Dit kan bijvoorbeeld door het plaatsen van een nestkast of door een neststeen of nestpan voor de gierzwaluw. Bekijk wat u kunt doen voor vogels en vleermuizen bij verbouwplannen

Meer informatie

Op duurzaam.gooisemeren.nl staan tips voor uw eigen tuin en huis. Informatie over hoe u verschillende soorten planten, bloemen en dieren in uw tuin krijgt en hoe u uw huis energiezuiniger maakt. Per adres ziet u hoe groot de kans is op wateroverlast en hittestress (hitte door veel stenen in de tuin).

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Ontdek Gooise Meren

Wat er te zien en te doen is in Gooise Meren

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden