Iemand anders voor u laten stemmen

Kunt u niet zelf naar het stembureau komen op 22 november 2023? Vraag dan iemand anders om voor u te stemmen. Geef deze persoon daar toestemming voor (een machtiging of volmacht). Dit kan door de achterkant van uw stempas in te vullen of via een schriftelijke volmacht.

Voorwaarden

De persoon die voor u stemt:

 • Mag maximaal voor 2 anderen stemmen
 • Brengt de eigen stem en uw stem op hetzelfde moment uit. Op verschillende momenten de eigen stem en de stem voor een ander uitbrengen kan niet

Achterkant stempas invullen of schriftelijke volmacht

 • Laat u iemand anders voor u stemmen door de achterkant van de stempas in te vullen? Dan moet deze persoon in gemeente Gooise Meren wonen
 • Bent u langere tijd niet in Nederland? Of wilt u iemand machtigen die niet in Gooise Meren woont? Dan kunt u een schriftelijke volmacht gebruiken
 • Woont u op 9 oktober 2023 in Gooise Meren? Dan kunt u de schriftelijke volmacht bij ons aanvragen

Schriftelijke volmacht

Opsturen of mailen

Stuur het formulier vóór vrijdag 17 november 2023 naar:

Gemeente Gooise Meren
Bureau Verkiezingen
Postbus 6000
1400 HA Bussum
verkiezingen@gooisemeren.nl

Inleveren bij de balie

 • U kunt het formulier inleveren bij de balie van het gemeentehuis: Brinklaan 35, Bussum
 • Dit kan tot dinsdag 21 november 2023 12.00 uur tijdens de openingstijden
 • Laat uw geldige identiteitsbewijs zien
 • Alleen de persoon die toestemming geeft kan het formulier inleveren

Volmachtbewijs per post

De persoon die voor u gaat stemmen ontvangt het bewijs om voor u te mogen stemmen per post. Dit heet een volmachtbewijs.

Wat meenemen naar het stembureau

Wat de persoon die voor u gaat stemmen meeneemt naar het stembureau:

 • Het volmachtbewijs
 • De eigen stempas
 • Het eigen identiteitsbewijs (maximaal 5 jaar verlopen)
 • Het is niet nodig dat de gemachtigde ook een kopie van uw identiteitsbewijs meeneemt

Achterkant stempas invullen

 • Vraag iemand die ook in Gooise Meren woont om voor u te stemmen
 • Vul de achterkant van uw stempas in. U ontvangt de stempas uiterlijk op 8 november 2023
 • U en de persoon die voor u stemt zetten allebei de handtekening

Wat meenemen naar het stembureau

Wat de persoon die voor u gaat stemmen meeneemt naar het stembureau:

 • Uw stempas, volledig ingevuld en door u allebei ondertekend
 • Een kopie van uw geldige identiteitsbewijs. U kunt een veilige kopie maken met de KopieID-app
 • De eigen stempas
 • Het eigen identiteitsbewijs (maximaal 5 jaar verlopen)

Vragen

Heeft u vragen over de volmacht?

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Ontdek Gooise Meren

Wat er te zien en te doen is in Gooise Meren

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden