Tellen van stemmen en bijeenkomst gemeentelijk stembureau

De stemmen voor de verkiezingen Provinciale Staten en het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht tellen we op partijniveau op woensdag 15 maart 2023 na 21.00 uur. Dit gebeurt op de stembureaus. Op 16 maart 2023 vanaf 9.00 uur tellen we de stemmen op kandidaatniveau in sportcentrum De Zandzee. Op 16 maart 2023 om 15.00 uur maken we de uitslag van beide verkiezingen bekend tijdens een openbare bijeenkomst van het gemeentelijk stembureau.

Tellen van stemmen

Woensdag 15 maart 2023 na 21.00 uur

  • Op woensdag 15 maart 2023 na 21.00 uur tellen we op alle stemlocaties de stemmen op partijniveau
  • De tellingen zijn openbaar

Donderdag 16 maart 2023 vanaf 9.00 uur

  • Op donderdag 16 maart 2023 tellen we alle stemmen op kandidaatniveau, op 1 centraal punt
  • Dit gebeurt vanaf 9.00 uur in sportcentrum De Zandzee, Struikheiweg 14, 1406 TK Bussum
  • Het gemeentelijk stembureau houdt toezicht
  • De telling is openbaar

Uitslag verkiezingen

  • Op donderdag 16 maart 2023 maken we de uitslag van beide verkiezingen (de stemtotalen) bekend
  • Dit gebeurt om 15.00 uur in sportcentrum De Zandzee, Struikheiweg 14, 1406 TK Bussum
  • De bijeenkomst is openbaar

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Ontdek Gooise Meren

Wat er te zien en te doen is in Gooise Meren

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden