Woonruimte huren of kopen

Gooise Meren is een aantrekkelijke plek om te wonen en te leven. Door de grote vraag naar woonruimte is het vinden van een sociale huurwoning in Gooise Meren niet makkelijk. Op deze pagina leest u informatie over het vinden van woningen in onze gemeente.

Huurwoningen

Sociale huurwoning

De meeste sociale huurwoningen in de Gooi en Vechtstreek zijn in het bezit van woningcorporaties. Voor het vinden van een sociale huurwoning kijkt u op de website van WoningNet Gooi en Vechtstreek. Op deze website worden sociale huurwoningen aangeboden. Om op een woning te kunnen reageren, heeft u een inschrijving nodig bij WoningNet.

Verdeling van sociale huurwoningen

Woningen worden via WoningNet door de woningcorporaties toegewezen. Woningzoekenden die hebben gereageerd op een sociale huurwoning worden in een volgorde gezet. Deze volgorde wordt bepaald door de inschrijfduur. Hoe langer u staat ingeschreven bij WoningNet, hoe meer kans u maakt op een woning.

Voorrang bij het zoeken naar een sociale huurwoning

Alleen in heel bijzondere situaties kunnen mensen voorrang (urgentie) krijgen bij het zoeken naar een woning. Bij deze situatie moet er sprake zijn van ernstige gezondheidsschade dat wordt veroorzaakt door uw huidige woonsituatie. Om urgentie te kunnen aanvragen, is een voorwaarde dat u blijft reageren op woningen via WoningNet. Zo vergroot u uw kansen voor het vinden van een sociale huurwoning.

Kijk voor meer informatie over het aanvragen van een urgentieverklaring bij WoningNet Gooi en Vechtstreek en Urgentiebureau Gooi en Vechtstreek.

Woning zoeken met spoed (spoedzoekregeling)

Via WoningNet wordt een deel van de woningen aangeboden aan woningzoekenden die met spoed een woning zoeken. U kunt elke maand meedoen aan de spoedzoekregeling. De toewijzing gaat via loting. Hoe lang u staat ingeschreven bij WoningNet maakt hierbij niet uit.

Als u meedoet aan de spoedzoekregeling, wordt er geen rekening gehouden met de woonwensen die u op heeft ingevuld. U krijgt een passend aanbod van woonruimte. De aangeboden woonruimte kan in elke woonplaats binnen de regio Gooi- en Vechtstreek zijn.

Voor de spoedzoekregeling moet u zich elke maand apart inschrijven. Meer over de voorwaarden en werking van de spoedzoekregeling vindt u op de website van WoningNet.

Woningruil bij sociale huurwoningen

Woont u in een sociale huurwoning en wilt u verhuizen, maar staat u te kort ingeschreven bij WoningNet om bovenaan de wachtlijst te komen bij het reageren op een andere woning? Dan is woningruil misschien iets voor u. Bij woningruil zoekt u zelf iemand met wie u de woning wilt ruilen. Daaraan zijn wel voorwaarden verbonden.

Huurwoningen in de vrije sector

Een huurwoning in de vrije sector, is een huurwoning met een huurprijs vanaf € 737,14 (prijspeil 2020). Een huurwoning in de vrije sector hoeft niet te worden verdeeld via de regels die gelden voor sociale huurwoningen. U vindt deze huurwoningen in de regio op de website van WoningNet en op andere websites.

Uw woning tijdelijk verhuren

Heeft u een leegstaande woning of kantoorruimte in de gemeente Gooise Meren? U mag die onder bepaalde voorwaarden tijdelijk verhuren. U heeft hiervoor een vergunning nodig.

Koopwoningen

Woning kopen van woningcorporaties

Soms bieden corporaties woningen te koop aan. Corporatie Dudok Wonen biedt in Gooise Meren zogenaamde sociale koopproducten aan: Koop Goedkoop en Kopen naar Wens. Ook woningcorporatie De Alliantie biedt koopwoningen aan.

De gemeente heeft met woningcorporaties afgesproken dat een deel van de huurwoningen verkocht mag worden. Ook is afgesproken dat het aantal sociale huurwoningen hetzelfde moet blijven. Woningcorporaties kunnen dus niet onbeperkt woningen verkopen.

Starterslening

Als u voor het eerst een huis gaat kopen is het vaak lastig om voldoende te lenen bij een bank. Met een Starterslening heeft u extra geld te besteden bij de aankoop van een huis. Om de lening aan te vragen moet u aan voorwaarden voldoen.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Ontdek Gooise Meren

Wat er te zien en te doen is in Gooise Meren

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden